Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo tredje kvartal 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo tredje kvartal 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo tredje kvartal 2006

2 2: Leieprisene på vei mot gamle høyder. Kraftig oppgang i leieprisene fra andre til tredje kvartal Leieprisene fortsetter veksten og nærmer seg toppnivået i våre målinger som startet opp i 2002 De månedlige leieprisene økte med 2,9% fra 2. til 3. kvartal i år, og ligger 5,9% høyere enn i 3. kvartal i fjor I gjennomsnitt koster det 8.139 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo Leieprisene økte for alle typer leiligheter med noe høyere vekst for hybler og 4-roms Nedgangen i tilbudet av 1-roms leiligheter fortsetter samtidig som det også blir færre leiligheter til leie i Oslo ytre vest Tallene for 3. kvartal 2006 baserer seg på 4.356 leiligheter annonsert på Finn.no. Det er det høyeste antall vi har hatt i statistikken

3 3: Bred oppgang for alle størrelser Leieprisene økte for alle boligtyper siste kvartal. Hybler og 4-roms leiligheter økte noe mer enn de øvrige dette kvartalet Det siste året har månedsleien økt med 5-6% for alle typer leiligheter med unntak av 4- roms som har økt med nær 8% Sammenligner vi med 1. kvartal 2002, er det fortsatt månedsleien av 1-roms leiligheter som har falt mest (9%), mens månedsleien 2-4 roms leiligheter kun har falt med 1-3% i samme periode

4 4: Tilbudet av ett-roms (0 soverom) leiligheter går fortsatt ned etter sterk økning i 2004 og 2005 To-roms leiligheter (ett soverom) dominerer markedet og utgjør over halvparten 53 prosent av de tilbudte leielighetene Tilbudet av ett-roms leiligheter (0-soverom) til leie, økte kraftig fra 3. kvartal 2003 til midt i 2005. Tilbudet fortsetter nedgangen, og utgjør nå 13 prosent av markedet Kilde: Opinion og FINN.no

5 5: Bred oppgang i alle områder av Oslo Månedsleien økte ca 3% i alle områder dette kvartalet Det er små forskjeller i prisvekst mellom områdene Det siste året har leien økt mest i Sentrum øst og Groruddalen. Kilde: Opinion og FINN.no

6 6: Tilbudet fortsetter å øke i Groruddalen, mens nedgangen fortsetter i Oslo vest Nedgangen i utleie av leiligheter fortsetter i ytre vestlige bydeler. Andelen har falt fra 20% i 3. kvartal 2003 til 14% nå Groruddalen er på vei opp og har passert Østre sydlige bydeler Det er mindre endringer i øvrige deler av Oslo Kilde: Opinion og FINN.no

7 7: Om lag halvparten av hybler og leiligheter til leie i Oslo annonseres på det åpne markedet som gir grunnlag for å beregne markedsleie Privatpersoner og boligselskaper eide 69% av leieboligene i Oslo i 2001. Til sammen var det 53.000 boliger En del privatpersoner leier ut boliger til ikke kommersielle vilkår gjennom slekt, venner o.l En del boligselskaper leier ut på ikke kommersielle vilkår. Blant disse er trolig Student-samskipnaden størst med sine 6.000 enheter. Vi vil derfor anta at om lag 50% av boligene i Oslo leies ut på kommersielle vilkår og at det utgjør ca 40.000 boliger Av disse igjen vil en del utgjøres av eneboliger, rekkehus og lignende som enten leis ut til en person eller som bofellesskap. Vår statistikk omhandler kun hybler og leiligheter. Bofellesskap er en egen kategori på FINN.no, men er ikke brukt i våre beregninger Kilde: Folke- og Boligtellingen 2001, SSB ”FINN.no markedet” består av ”privatpersoner” og ”boligselskaper” som annonserer sine boliger på det åpne markedet

8 8: Gjennomsnittlig standard og leiebolig I statistikken har vi tatt utgangspunkt i et gitt antall kvadratmeter og soverom for hver romstørrelse. Dette er vist i tabellen øverst til venstre I annonsene registrerer utleier om utleieboligen har de ulike typer attributter som er vist i tabellen nederst til venstre. I statistikken tar vi hensyn til at det er forskjell mellom prissonene i hvilken grad utleieboligene har de forskjellige attributtene. F.eks har flere av leilighetene i ytre by uteplass og garasje Andelen som har de ulike attributtene definerer gjennomsnittsleiligheten i hver prissone I tillegg gjelder det at: Fyring, strøm og varmtvann ikke er inkludert 68% av leilighetene leies ut gjennom privatpersoner

9 9: Markedsleie pr måned i Oslos fem prissoner

10 10: Markedsleie pr kvadratmeter pr år i Oslos fem prissoner.


Laste ned ppt "1: Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo tredje kvartal 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google