Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SSB laget tidligere hvert år levekårsindeks – siste år 2008 (data 1-2 år forut). Kristiansand var hvert år blant kommunene med høyest indeks.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SSB laget tidligere hvert år levekårsindeks – siste år 2008 (data 1-2 år forut). Kristiansand var hvert år blant kommunene med høyest indeks."— Utskrift av presentasjonen:

1 SSB laget tidligere hvert år levekårsindeks – siste år 2008 (data 1-2 år forut). Kristiansand var hvert år blant kommunene med høyest indeks

2 KRS har nest høyest rate anmeldte lovbrudd blant de større byene – Snitt 2009-10 (kilde SSB)

3 Vi ser en mindre nedgang i KRS for alle typer lovbuddsanmeldelser fra 2008/9 til 2009/10, men fortsatt en klar andreplass etter Oslo.

4 KRS har hatt en positiv utvikling vedr. unge ledige
KRS har hatt en positiv utvikling vedr. unge ledige. Hadde før høyest ledighet, nå – i 2010 – skårer vi best sammen med Sandnes og Stavanger. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

5 Også for hele gruppen ledige har KRS har hatt en positiv utvikling: Fra blant de med høyest prosent, til omkring gjennomsnitt i utvalget (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

6 KRS har hatt en pen utvikling når det gjelder sosialhjelpmottakere (alle aldre) siden Vi har gått noe opp til omtrent et snitt av de valgte kommuner vi sammenligner oss med.

7 Vi ser en lignende utvikling hos gruppen år, som for hele mottakergruppen. Krs. hadde størst hyppighet fra , og gikk fra opp noe over ”snittet” for sammenligninskommunene.

8 KRS har fra 2000 hatt relativt mange unge mottakere av uførestrygd
KRS har fra 2000 hatt relativt mange unge mottakere av uførestrygd. På landsplan er det en generell nedgang, og særlig for KRS fra Fra er det en økning for KRS og flere byer. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

9 KRS ligger fra 2003-2007 noe over landssnitt på mottakere av attføring
KRS ligger fra noe over landssnitt på mottakere av attføring. Pga. endring av definisjoner er tidsserien ikke videreført. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

10 KRS har i hele perioden (-01 sammen med Trondheim, -03 sammen med Fr.stad) størst hyppighet av mottakere av rehabiliteringspenger. Tidsserien er ikke videreført. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

11 KRS har fra 1995 hatt en økende tendens til kreftdødelighet blant kvinner, mot en synkende tendens for de fleste andre kom. i utvalget. Intet spesielt avvik for menn. Tidsserien er sålangt ikke videreført. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

12 Konklusjon KRS har hatt en meget positiv utvikling for unge ledige, - fra ”verst” til ”best” på 8 år. Også positive tegn for hele gruppen ledige. Positiv utvikling for sosialhjelp, men noe opp for både unge (18-24 år) og hele gruppen fra Fortsatt utfordringer vedrørende Kriminalitet Unge (16-49 år) uføre Kreftdødelighet kvinner.


Laste ned ppt "SSB laget tidligere hvert år levekårsindeks – siste år 2008 (data 1-2 år forut). Kristiansand var hvert år blant kommunene med høyest indeks."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google