Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehushygieniske tiltak og beskyttelse av helsepersonell mot SARS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehushygieniske tiltak og beskyttelse av helsepersonell mot SARS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehushygieniske tiltak og beskyttelse av helsepersonell mot SARS
Fagkonferanse om SARS 6. mai 2003 Bjørn G. Iversen Folkehelseinstituttet

2

3 Også nosokomial infeksjon
Mange helsearbeidere smittet Hongkong: >20% av smittede helsearbeidere Mange pårørende og medpasienter smittet

4 ROS - risiko- og sårbarhetsanalyse
Når er pasienten mest smittsom? Hvilke prosedyrer er mest risikable? Hvilke tiltak er mest betydningsfulle?

5 Smittemåter Nærdråpesmitte: JA Direkte kontakt: JA
Indirekte kontakt: JA, sannsynligvis Fekal-oral smitte: JA, sannsynligvis Luftbåren smitte: NEI, men vi tar høyde for det

6 Smitteførende materialer
Kroppsvæsker Luftveissekret urin blod (?) Avføring

7 Smittsomhet I inkubasjonsfasen Under sykdom Etter sykdom
lite sannsynlig Under sykdom JA, men sannsynligvis varierende Etter sykdom Usikkert hvor lenge Asymptomatiske: lite sannsynlig

8 Høyrisikosituasjoner
All manipulering med luftveier Bronkoskopi, gastroskopi Intubering, forstøverapparater Bronkioalveolær skylling (BAL) Lungefysioterapi Hosting, nysing

9 Mottak i sykehus Kirurgisk munnbind på pasienten
Ikke vente i fellesarealer

10 Pasientplassering Enerom med forgang, eget toalett og eget skyllerom (med dekontaminator) Dersom luftsmitteisolat (undretrykksventilert) er tilgjengelig, bruk dette

11 Smitteregime Kontakt-, dråpe-, og luftsmitteregime pluss øyebeskyttelse Begrens antall personer (helsearbeidere og pårørende) til et minimum Grundig opplæring av alle er viktig Minst mulig flytting av pasienten, i så fall kirurgisk munnbind

12 Utstyr og avfall Engangsutstyr der det er mulig
Flergangsutstyr varmedesinfiseres Sengetøy og pasienttekstiler er smittetøy Avfall er smitteavfall

13 Håndhygiene Grundig håndhygiene
før og etter all pasientkontakt etter alle aktiviteter som kan føre til kontaminering etter hanskebruk før isolatet forlates Ikke synlig skitne hender desinfiseres med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel Synlig skitne hender vaskes med såpe og vann

14 Personlig beskyttelsesutstyr
Åndedrettsvern (P3-maske), evt. kirurgisk munnbind Hansker Øyebeskyttelse eller visir Smittefrakk (gjerne engangs) Engangs plastforkle ved fare for tilsøling av biologisk materiale Fottøy?

15 Rengjøring og desinfeksjon
Rombundet utstyr Daglig rengjøring uten desinfeksjon Flekkdesinfeksjon ved tilsølte flater Ved opphør av isolering desinfisering av alle berøringsflater, evt. hele gulv- og veggflaten hvis mye søl

16 Oppsummering Isolering av pasienten Dråpe- og kontaktsmitte viktigst
Hender, øyne, munn Håndhygiene kan ikke understrekes nok Opplæring av personale og pårørende Obs høyrisikosituasjoner med manipulering av luftveier


Laste ned ppt "Sykehushygieniske tiltak og beskyttelse av helsepersonell mot SARS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google