Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet
Dette er Horisont 2020 Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet

2

3 Fakta om Horisont 2020 EUs nye rammeprogram for Forskning og Innovasjon 7 år ( ) Budsjett: ca 70,2 mrd € Et virkemiddel for å oppnå målene i Europe2020-strategien og et felles europeisk forskningsområde (ERA)

4 Kontekst: Europa i en økonomisk krise!
“The foremost priority for Europe and for the start of Horizon 2020 is exiting the current economic crisis.” (H2020 strategic work programme 2014/15)

5 Hva er driverne bak Horisont 2020?
Bærekraftig konkurransedyktighet, innovasjon og vekst Målrettede tiltak for næringslivet Utrulling av industrielle nøkkelteknolgier Utjevning av regionale forskjeller i forskning og innovasjon Partnerskap og arbeidsdeling med deltagerlandene

6 Horisont 2020 er nytt! Kombinasjon av tre instrumenter (FP, CIP, EIT) Kobling av forskning og Innovasjon Sterk fokus på samfunnsutfordringer

7 Horisont 2020 er annerledes!
«Challenge»-basert tilnærming! Videre topics – som tillater søkerne å komme med innovative løsningsforslag Forenklet sett av prosjekttyper

8 Excellent Science Competitive Industries Better Societies Horizon 2020
De tre områdene i H2020 er ikke tre siloer Competitive Industries Better Societies

9 De tre pilarene i Horisont 2020
Ikke noe «silotenkning» – bare en måte å strukturere programmet på: Muligheter for næringslivet i alle tre pilarene! Kvalitet kreves i alle tre pilarene Samfunnsrelevans viktig i alle tre pilarene! Stor grad av tverrfaglighet over alle tre pilarene! F.eks. samfunnsvitenskap, IKT

10 Fremragende Forskning (Excellent science – 22,27 mrd€)
European Research Council Frontier research by the best individual teams Future and Emerging Technologies Collaborative research to open new fields of innovation Marie Curie actions Opportunities for training and career development Research infrastructures (including e-infrastructure) Ensuring access to world-class facilities

11 Konkurransedyktig næringsliv (Competitive Industries – 15.51 mrd€)
Leadership in enabling and industrial technologies (ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing, space) Access to risk finance Leveraging private finance and venture capital for research and innovation Innovation in SMEs Fostering all forms of innovation in all types of SMEs

12 Samfunnsutfordringer (Better societies – 27,05 mrd€)
Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

13 To nye aktivitetslinjer i Horisont 2020!!
«Science with and for Society» Formidling Mobilitet Kjønnsperspektiv Etikk «Spreading excellence and widening participation» Utjevning av regionale ulikheter innen FoUoI Samhandling med strukturfondene

14 Planleggingen av arbeidsprogrammet (utkast)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strategic Programme Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4

15 Strategisk planlegging av arbeidsprogrammet
Prioriteringer for tre år av gangen Større forutsigbarhet og samsvar med politiske mål og strategier Bedre planlegging av og merverdi gjennom horisontale og tverrfaglige aspekter Synergier med nasjonale programmer….

16 Strategisk arbeidsprogram 2014/15 12 fokusområder
Mer individuell helse og omsorg Bærekraftig matsikkerhet Blå vekst – ta ut potensialet i havet Smarte byer (lavutslipp, ressurseffektive) Konkurransedyktig lavutslippsenergi Energieffektivitet Grønn transportvekst Avfall – gjenbruk av råvarer Vanninnovasjon Europeiske reformer og økonomisk transformasjon Motstandskraft mot katastrofer, inkl. klimaendring Digital sikkerhet

17 Horisont 2020 arbeidsprogram - Struktur
Generell introduksjon Pilar 1-3 «Scene setter» Topics Utlysninger Betingelser/føringer SwafS Spreading Excellence «General Annex»

18 Hvordan ser en «topic» ut?
Specific Challenge Bred beskrivelse av utfordringen Scope Mer konkret: hvilke problemstillinger skal prosjektene løse? Impact Hva er prosjektenes bidrag til å oppnå målsettingen for programmet?

19 Instrumenter: Collaborative Projects
Research and Innovation Action Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland Innovation Action Coordination and Support Action Minstekrav: 1 deltaker (SA)

20 Research and Innovation Action
Hovedvekt på FoU-aktiviteter Støttes med % Kan også inneholde innovasjonsaktiviteter, men i begrenset omfang

21 Innovation Action Hovedvekt på innovasjonsaktiviteter
Testing Utvikling av prototyper «market replication» Pilotering Etc Støttes med 70+25% Unntak: non-profit organisasjoner: % Kan også inneholde FoU-aktiviteter, men i begrenset omfang

22 Instrumenter: SMB-instrument
Minstekrav: Én SMB! ? Pre-commercial procurement Demonstration Market Replication R&D Concept & Feasibility Assessment Commercialisation SME window EU financial facilities

23 Evalueringskriterier
Excellence Impact Efficiency of Implementation Opptil 5 poeng for hvert kriterium For å bli aktuell for støtte: Minst tre poeng i hvert kriterium Minst 10 poeng totalt Innovasjonsprosjekt / SMB-instrument: Impact vektes med faktor 1,5 Impact er første tie-breaker

24 Participant Portal

25 ☓ Horizon 2020 COSME Other calls Call updates Search
Funding opportunities landing page Calls Horizon 2020 COSME Search Topics Call Updates Other Funding Opportunities Horizon 2020 COSME Horizon 2020 is the new EU funding programme for research and innovation running from 2014 to with a €70 billion budget. The first calls for proposals for Horizon 2020 are envisaged for December Its simplified rules and submission and grant management tools should facilitate participants' tasks. For practical guidance, see the H2020 Funding Guide. H2020 supports SMEs with a new instrument that runs throughout various funded research and innovation fields, so it should be easy for SMEs to find opportunities in many calls. H2020 also aims to enhance EU international research cooperation so there are more opportunities for Third Country participation. Having built H2020 around the main societal challenges like an ageing population, food security, energy efficiency, the EU attaches high importance to embed socio-economic sciences and humanities into the work programme. Another important priority of the Commission is to ensure gender is embedded in the design of Horizon 2020 project proposals. Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME) will run from to 2020, with a planned budget of €2.3bn. It will facilitate SME access to finance, create supportive environment for business creation, help small businesses operate outside their home countries and improve their access to markets. Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Other calls This page lists additional research activities, initiatives executed by several Member States or joint programmes, co-funded calls, thematic opportunities, and intergovernmental actions. Call updates The page displays the latest updates to the calls, like change of deadlines. Search The call search tool has several filtering options to help you select funding opportunities that are most relevant to your activities. Stay informed FP7 and CIP – previous programmes RSS feed  iCal  notification  FP7 and CIP are previous instruments to fund research and innovation activities in Europe for the period 2007 to You can view closed calls information of these programmes.

26 66 results ☓ HORIZON 2020 CALLS   Horizon 2020 calls Calls
F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 66 results COSME Filter options Search Topics Specific Programme: Type:  Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges  Spreading excellence and widening participation  Science with and for society ☑ Calls for proposal ☑ Calls for tender Call Updates Other Funding Opportunities Status: ◎ Open calls ○ Closed calls ○ Forthcoming calls Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Sort by: ◎ Publication date ○ Deadline ○ Title ○ Call ID Stay informed RSS feed  iCal  notification 

27 Horizon 2020 predefined criteria:
Search topics Calls SEARCH TOPICS F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 COSME Search keywords: climate change Search Search Topics Horizon 2020 predefined criteria: Call Updates Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs)  International cooperation  ERA-NET  SME Instrument  Gender  Socio-economic science and Humanities  Other Funding Opportunities Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) This is the page for newcomers that allows searching for call topics by free keywords without having to know the structure of the programme. In addition, the users can also access topics with predefined horizontal priorities for easy access to all topics involving the SME instrument, international cooperation opportunities, gender issues, etc. Each item will have a "tool tip" that explains it shortly, e.g. KETs including advanced manufacturing technologies, photonics, nanotechnologies, advanced materials, micro/nanoelectronics, and biotechnology. Stay informed RSS feed  iCal  notification 

28 Search topics – Results
Calls SEARCH TOPICS F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 COSME Search keywords: climate change Search Search Topics Horizon 2020 predefined criteria: Call Updates Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs)  International cooperation  ERA-NET  SME Instrument  Gender  Socio-economic science and Humanities  Other Funding Opportunities Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) 3 results ◎ Open calls ○ Closed calls ○ Forthcoming calls Filter options: ○Publication date ○Title ◎Deadline ○Call ID Sort by: This is the page of results that the user gets after searching with the key word "climate change". It is a list of topics (result of a Google-like search) from all open calls with relevance for the free search term "climate change"(search in the full text and in the metadata – tags). If he or she finds a topic of interest, the user can get more detailed information when clicking on the topic title. It is also possible to see the Call information when clicking on the call identifier. Topic: SFS : Optimising external nutrient inputs in intensive crop production systems in Europe European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive in the global market for many reasons. One of these reasons is certainly the high cost of external nutrient inputs necessary More… Call title: Sustainable Food Security Status: Open Call identifier: H2020-SFS-2014/2015 Deadline: Topic: WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change The rising demands of a growing world population for food, water, materials and energy will put increasing pressures on land use, water resources and ecosystems. Energy consumption is expected to increase, More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe Status: Open Call identifier: H2020-WATER-2014/2015 Deadline: Topic: WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Developing countries, especially in Africa, are facing serious challenges for sustaining its development. Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food security, health, survival More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe Status: Open Call identifier: H2020-WATER-2014/2015 Deadline: Stay informed RSS feed  iCal  notification 

29 Horizon 2020 calls – Call details
Calls HORIZON 2020 CALLS F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 COSME WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE H2020-WATER-2014/2015 Search Topics Publication date: Deadline Date: :00:00 (Brussels local time) Stage 2: :00:00 (Brussels local time) Budget: € Specific programme: Societal challenges Status: Open OJ reference: OJ C of December 2013 Call Updates Other Funding Opportunities Call summary Water is an invaluable resource for human health, food security, sustainable development and the environment, and is an economic sector of growing importance for Europe. However, water resources are constantly under pressure from climate change, urbanisation, pollution, overexploitation of freshwater resources and increasing competition between various user groups, and the improvement of the state of water resources will trigger substantial economic benefits. More… Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Clicking on a Call identifier will display the Call details page, presenting a short summary of the call information and the full list of topics it covers. When the user clicks on any of the topic titles, he or she will access the specific topic information and the link to the electronic submission service. The buttons on this screen give access to the general information and services that are the same for all the topics. For instance, "Get support" lists all the relevant helpdesks like Research Enquiry Service, IT helpdesk, European IPR helpdesk, etc. "Subscribe to Notifications" will allow the user to receive s about any updates to this call or topics. Topics ▶ WATER 1 – 2014/2015: Bridging the gap from innovative water solutions to market replication ▶ WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change ▶ WATER 3 – 2014/2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area ▶ WATER 4 – 2014: Harnessing EU water research and innovation results for industry, policy makers and citizens ▶ WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Latest info Call documents Submission Service Get support Subscribe to Notification Stay informed RSS feed  iCal  notification 

30 Innovasjon i Horisont 2020 Ulike aktiviteter som støttes
Market replication Pilotering, prototyper, testing Demonstrering, etc Ulike typer innovasjon Nye produkter, tjenester Prosesser Sosial innovasjon Design

31 Teknologisk innovasjon – Technology Readiness Levels
TRL 1 – basic principles observed TRL 2 – technology concept formulated TRL 3 – experimental proof of concept TRL 4 – technology validated in lab TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrial environment in the case of key enabling technologies) TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrial environment in the case of key enabling technologies) TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment TRL 8 – system complete and qualified TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)

32 Funding for research and innnovation
«Valley of Death» Science Economy and Society Technology Readiness Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pre-competitive Competitive National Funding (Joint Programming) ERC FET Industrial Leadership Societal Challenges Eurostars Public procurement EIT Private Investors (FFFF) Banks/Business Angels Venture Capital IPOs

33 Integrert satsning på næringslivet i Horisont 2020
20 % budgetary target in LEITs & SC SME instrument Collaborative projects Eurostars II Enhancing Innovation Capacity Market-driven Innovation Access to Risk Finance 'Innovation in SMEs'

34 Innovasjon i offentlig sektor: To instrumenter
PCP-COFUND (pre-kommersielle innkjøp) PPI-COFUND (innkjøp av innovative løsninger) Minstekrav: Tre jur. Enheter fra tre deltagerland Tre off. innkjøpere fra to deltagerland

35 Fast track to Innovation: Satsing på SMBer og «midcaps»
Pilot-utlysning i 2015 i Pilar 2 og 3 Kun innovasjonsprosjekter Maks 5 partnere Maks 2m€ i støtte Løpende søknadsfrist (3 cut-off datoer) Kort evalueringsprosess (6mnd), vekt på impact

36 Horisont 2020 – Mulighetenes arena!
Tverrfaglighet Innovasjon Verdikjeder Eksellense Samarbeid

37 Viktige datoer: 6. desember: 11. desember: 1. januar:
Norsk lanseringskonferanse for H2020 11. desember: Publisering av de første utlysningene 1. januar: Oppstart Horisont 2020

38 Hva vil DU bruke Horisont 2020 til?
Takk for oppmerksomheten! Till C. Lech


Laste ned ppt "Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google