Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jan Børre Rydningen Spesialrådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jan Børre Rydningen Spesialrådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan Børre Rydningen Spesialrådgiver jaryd@innovasjonnorge.no 90136995

2 Hva er Innovasjon Norge?
En julenisse? En bank? Et datingbyrå? Et rådgivningsselskap? En reiseoperatør? En utdanningsaktør? Et PR-byrå? ….. og vanskelig å forstå seg på? Svar: en partner for å utvikle suksessbedrifter ?

3 Distriktsutviklingsfond
Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og mer enn 30 land. Hovedkontor i Oslo. Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond Eksportrådet Statens Veiledningskontor for Oppfinnere Norges Turistråd 1. januar 2004 Administrerende direktør Gunn Ovesen Divisjon Norge Siri Bjerke Stab Finn Kr. Aamodt Direktør for reiseliv Per-Arne Tuftin Divisjon Utland Svein Berg Tjenester og programmer Hans Martin Vikdal Strategi og kommunikasjon Katinka G. Leiner Stiftet 19. desember 2003 som særlovselskap med basis i en egen ”Lov om Innovasjon Norge av 19. desember 2003 nr. 130.” Innovasjon Norge startet sin virksomhet 1. januar 2004 basert på de offentlige virkemidlene som ble tilbudt av Innovasjon Norge, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. Overtar virkemidler, ansatte, kontorer, kontakte, samarbeidspartnere og kunder Det nye selskapet har drøyt 700 ansatte med kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo. Tar med seg det beste fra alle fire organisasjonenen og skaper noe mer for våre kunder og våre oppdragsgivere. Målet er at 2+2=5.

4 Formål og Visjon Visjon Formål
”Vi gir lokale ideer globale muligheter” Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Verdi KAN = Koplende, Ansvarlig, Nyskapende Innovasjon - vi ønsker fornyelse basert på mangfold. – vi ønsker økonomisk vekst gjennom internasjonal konkurransekraft - vi ønsker sterkere innovasjonstakt gjennom innovasjon i samarbeid Innovasjons-miljø Entreprenør- skap Vekst i bedrifter Internasjonalisering Omdømmebygging Legg vekt på disse ordene Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Regional næringsutvikling tilpasset regioners forutsetninger, mål og strategier vil stå sentralt. Strategien uttrykker derfor at Innovasjon Norge kontinuerlig skal gjøre prioriteringer knytta til geografi og næring for å medvirke til å ”utløse” distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Viktige oppgaver vil være å utvikle vekstkraftige områder og vekstsentra, utløse regioners næringsmessige muligheter og potensiale for verdiskaping, samt bidra til omstilling innenfor og utvikling innenfor prioriterte bransjer og verdikjeder.

5 En kunde-nær organisasjon
Kompetanse Profilering Nettverk Rådgiving Finansiering INs tjenester Innovasjon Norge har distriktskontorer i alle Norges fylker og befinner seg der kundene er lokalisert. Innovasjon Norge har utenlandskontorer i mer enn 40 land – de viktigst markeder for dagens og morgendagens næringsliv. Alt på ett sted – pluss litt til. Alle virkemidlene fra de fire organisasjonene på ett sted. Og over tid vil også øvrige deler av det offentlige virkemiddelapparat finnes på samme sted. (forskningsrådet, designrådet, etc) En markedsnær organisasjon

6 EØS-rammeverket Bagatellmessig støtte (E&I) SMB-støtte (E)
Støtte til opplæring (E&i) Støtte til FoUoI (E&I) Regional støtte (E&I) Investering (E) Krisestøtte er ulovlig – dvs. når: 50% av ”egenkap.” er tapt derav 25% siste året MEN, vi kan opptre som rasjonell kreditor

7 Støtte til FoUoI (IFU/OFU-knaggen)
Formål: FoU med henblikk på utvikling av nye produksjonsmetoder, produkter eller tjenester. (Skille mellom grunnforskning, industriell forskning, utvikling før kommersialisering) Elementer som kan inngå: Personalutgifter, Instrumenter (leie), Konsulentbistand, Direkte adm. kostnader, Andre kostnader Støtteintensitet: Industriell forskning; => inntill 75% Utvikling før kommers.; => inntill 50% (60%) Skiller mellom små (<50), mellomstore (<250) og store (>250)

8 IFU/OFU - Projects

9 Supporting a profitable partnership
New or improved product/service/process/method Competent Norwegian supplier IRD-contract Demanding customer IFU/OFU-ordningen bygger på Competence Innovation Reference and/or market channel

10 Support scheme objectives
Promote the development of new products, services, processes or methods with an international market potential. Upgrading skills and etablishing new relations (networking). Strengthen the internationalisation of Norwegian Business and Industry Trigger and release projects and private equity Value creation in Norway N.B.! No thematic limitations or specific deadline for application.

11 IRD-contracts creates a ”win-win” situation
Norwegian supplier: New product/new service Funding Market access Improved skills New relations Demanding customer: New technology Reduced risk/cost Competitiveness Improved skills New relations

12 From idea to market IRD-contracts Pre-commercial development
Commercial phase Grants to R&D-projects are limited by the state aid rules of the European Union Idea/ feasibility study R&D prototype Industrial prototype/ pilot Volume production

13 IRD-contracts in the innovation process
Business Angels Venture Capital & PE Stock Exchange Seed Capital Commercial sources Stipends Risk loans IRD-contracts Non commercial sources International Growth R&D grants Regional development grants Tax-incentives Tax deducation scheme (Skattefunn) Idea Development Commercialization Growth

14 In 2008 Innovation Norway will invest 250 million NOK in IRD-contracts

15 Commercialization

16 Commercialization through supplier
Customer Reference Project Supplier Market Kundebedrift som referansekunde F eks forbedring av infrastruktur som vann, bygninger, sikkerhet eller lignende, eller Forbedring av kundes primære verdiskapingsprosess, som f eks bedre utstyr, systemer, datateknologi. Nytteveriden for leverandørbedriften er at denne får tilgang til en viktig kunde som bidrar med utprøving samt gjennomføring og oppfølging av utviklingsprosjektet. Leverandørbedriften vil selv markedsføre produktet eller løsningen. Nytteverdien for kundebedriften er at den får tilgang til en skreddersydd løsning som eller ikke er tilgjengelig på dagens marked.

17 The demanding customer provides market access
Project Supplier Kundebedrift som markedskanal Prosjekter av denne typen kjennetegnes ved at resultatet skal være et produkt eller en løsning som kundebedriften kan bringe videre i markedet i form av En underleveranse eller et delprodukt som inngår i en samlet leveranse fra kundebedriften Et produkt eller en løsning som utfyller kundebedriftens produktportefølje, og som markedsføres og selges sammen med kundebedriftens produkter Et produkt eller løsning som i sin helhet lisensieres til kundebedriften fra leverandørbedriften og som kundebedriften produserer og selger Nytteverdien for kundebedriften er at den gjennom å knytte til seg en eller flere leverandørbedrifter oppnår et fleksibelt og dynamisk samspill mellom egen markedskompetanse og leverandørbedriftens teknologi og utviklingskompetanse. Nytteverdien for leverandørbedriften er at den kan utvikle produkter som markedet har behov for. Dette sikrer både senere salg og mulighetene for en kontinuerlig oppgradering av produktet.

18 Commercialization through third party
Customer Market Project 3. party Supplier Kommersialisering gjennom ekstern partner - en nyetablering basert på resultatet av utviklingsprosjektet, eller − en lisensiering eller salg av prosjektresultatet til en tredje part. Det vil være gunstig at selve samarbeidsprosjektet foregår mellom kunde- og leverandørbedrift, men at det tidlig inngås avtale med en tredje part om videre utvikling og søknadene utnyttelse av eiendoms-, salgs- og bruksrettigheter. Denne type samarbeid kan med fordel benyttes i tilfeller der en kundebedrift er i godt inngrep med sitt marked, og der den av for eksempel strategiske årsaker ønsker å skille ut resultatene fra et utviklingsprosjekt fra bedriftens hovedproduktportefølje.

19 Shared commercialization
Customer Market 1 Project Flere markedskanaler Denne form for samarbeid har som formål å øke markedspotensialet for en kundebedrift gjennom utvikling av et produkt eller en prosess. Prosjekter i denne samarbeidstypen kjennetegnes ved at kundebedriften og leverandørbedriften ønsker å betjene hvert sitt marked. Utviklingen av et nytt produkt, tjeneste eller en prosess vil imidlertid være med på å øke markedet for kundebedriftens produkter i form av økte leveranser. Kundebedriften vil også være den som åpner for leverandørbedriftens teknologi i sin kontakt mot et internasjonalt marked. Nytteverdien for leverandørbedriften vil være at den får tilgang til kundebedriftens kompetanse om for eksempel råstoff eller andre innsatsfaktorer, og hvordan disse skal behandles. Modellen kan også betraktes slik at leverandør- og kundebedrift i et slikt samarbeid veksler mellom den som fronter markedet og den som oppnår å bli dratt inn i markedet av den annen part. Case? Supplier Market 2

20 Evaluation

21 Evaluation of 1200 projects 1995-2005:
44% of supported projects are commercial successes and more than 75 % are technological successes. The projects have contributed to a clear improvement of commercial and technical skills There is a substantial increase in turnover and exports – the annual total turnover of the supported projects exceeds the total grant during ten years ( )! Evaluering av Econ. Ferdig rapport i januar 2007. Ordningene utløser samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter. Viktigste egenskap er at de reduserer bedriftens utviklingskostnader i kritiske faser av utviklingsprosjektene Bidrar til kompetanseløft både ift å løse tekniske problemer men også om markedsbehov. Størst kompetanseløft har bedrift høyt utdannet stab og uttalt innovasjonsstrategi N.B.! More than 70 % the companies claim that they wouldn’t have carried out the projects without the support from Innovation Norway!

22 IRD presented as best practice for internationalisation by the EU
- ” There is a growing international awareness of the great business potential that lies in close cooperation between a supplier and a large demanding customer with a common interest — to develop a unique new product or service.” - ”IRDCs are considered to be one of Innovation Norway’s most successful support schemes encouraging both innovation and internationalisation at the same time.” Source: ”Supporting the internationalisation of SMEs”, European Comission 2008

23 Characteristics of a successfull IRD-company
Many of the employees have higher education High ability to innovate and/innovation strategy Actively involving the partner in the project Collaboration with a foreign company 35 % er 2-5 år og 73% 0-10 år 73% har mindre enn 50 ansatte 50% har mellom 1 og 5 ansatte med universitets- eller høyskoleutdanning 75 % av alle leverandør bedriftene kjente kundebedriften på forhånd – i resten av tilfellene finner 2/3 frem til sin potensielle (IN bidrar bare i 4% av tilfellene) I 80% av tilfellene tar leverandørbedriften initiativ til prosjektet 29% av IFU-prosjektene har en utenlandsk samarbeidspartner NB! 50 percent of the companies have less than 5 employees and 2/3 of the companies have existed less than 10 years .

24 Why is the grant scheme as success?
Demand driven innovation Binding agreement on R&D collaboration based on a win-win situation High demands on the ability and capacity of the Norwegian supplier

25 Conditions

26 Projects supported should;
generate state-of-the-art products or services have a considerable (international) market potential Accelerate the release of private equity and have a high degree of value added (additionality) show a high degree of value creation in Norway

27 The application The applicant – presentation of organisation, strategy, market, business model etc. Finances – financial statement for the last 3 years Agreement – enclose at least a MoU between supplier and customer. Demanding customer– need for development? Why is this a demanding customer? Role and involvement in the project? Presentation of the project – background, goals, novelty, cost, financing, organisation, management, time schedule etc. Market conditions – market potential, competition, profitability, commercialization. Project cost. Spesification of costs and financing of project.

28 The agreement A legally binding agreement between the supplier and the customer Regulating the collaboration – roles, commitments, IPR and rights to use the results Responsibility of the partners, but must be approved by Innovation Norway Documentation should be diveded in to one application and one contractual part Binding agreement not necessary together with application, but before any payment MoU should be attached to the application

29 Assessment criteria N.B.! Novelty / uniqueness
Degree of research and development Market potential and profitability Market knowledge – business plans Commercial and techonolgical risks The involvement and role of the demanding customer The relations between the supplier and the customer Value creation N.B.! In larger and more comlex projects Innovation Norway engage external expertise to assess the technological and commercial risks of the project

30 Innovation Norway can support 25-60% of the eligible costs of the Norwegian supplier
The public support is given to the supplier, normally a small or mediumsized company Support is limited by the regulations of state aid for research and development. The applicant should apply for ”Skattefunn” when possible. Innovation Norway Customer Supplier N.B.! The support is measured out according to the risk and the potential of the project

31 Company size and type of collaboration determines support level
Size of company¹ Small <50 Medium 50-250 Large >250 Feasibility study 50 % 40 % Projects 45 % 35 % 25 % The aid can be increased by a bonus of 15 % if the projects involves a collaboration between at least two independent companies of which at least one is a SME (< 250 employees) or the R&D-activities are carried out in ar least two different EEA-countries. No single undertaking can bear more than 70 % of eligible cost. ¹ Definition is also dependent on the annual turnover or balance and ownership of the company.

32 Eligible costs Personnel costs (hourly cost = 1,0 ‰ of annual salary) Instruments and equipment¹ Building and land¹, Costs of market and contractual research, technical knowledge and patents etc. Additional overheads and travel expenses Other operating expenses ¹ To the extent and for the period used for the project N.B.! In case of a subsequent commercial use of demonstration, or pilot projects, any revenue generated must be deducted.

33 Besøk oss på nett: innovasjonnorge.no


Laste ned ppt "Jan Børre Rydningen Spesialrådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google