Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt satsing på deltagelse i EU’s Rammeprogram Presentasjon på Fargisseminaret 2004 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt satsing på deltagelse i EU’s Rammeprogram Presentasjon på Fargisseminaret 2004 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt satsing på deltagelse i EU’s Rammeprogram Presentasjon på Fargisseminaret 2004 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité TRANSPORT Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité TRANSPORT

2 Innhold  Det nye Norges forskningsråd EU6RP  ”Sustainable Surface Transport”  Horisontale aktiviteter  Hva gjør Forskningsrådet

3 Det nye Norges forskningsråd AdministrasjonKommunikasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Adm.dir. Stab Internasjonal stab

4 Divisjon for vitenskap Samfunnsvitenskap Naturvitenskap og teknologi Biologi og biomedisin Stab Divisjonsdirektør Humaniora Klinisk medisin og folkehelse

5 Divisjon for store satsinger Fremtidsteknologi Marine ressurser og miljø Velferd og samfunnsutvikling Stab Divisjonsdirektør Miljø, energi og bærekraftig utvikling

6 Vareproduksjon, IKT og tjenester Bioteknologi og næringsmidler og Skattefunn Landbruk og marin virksomhet Bransjeuavhengige tiltak Energi, petroleum og maritim virksomhet Divisjon for innovasjon Stab Divisjonsdirektør

7 Adm.dir. Stab Det nye Norges forskningsråd AdministrasjonKommunikasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Divisjonsstyre Hovedstyre

8

9 Transport RTD - Continuity 4RP ---> 6RP EU 6RP 1.6.2 Sustainable surface transport • New technologies and concepts for all surface transport modes • Advanced design and production techniques • Rebalancing and integrating different transport modes • Increasing road, rail and waterborne safety and avoiding congestion 1.6.2 Sustainable surface transport • New technologies and concepts for all surface transport modes • Advanced design and production techniques • Rebalancing and integrating different transport modes • Increasing road, rail and waterborne safety and avoiding congestion 5RP: Growth Programme 6RP: Thematic priority 1.6 Sustainable development, global change and eco systems Brite/Euram III Programme Surface transport technologies Brite/Euram III Programme Surface transport technologies Transport Programme • Strategic • Modal • Intermodal Transport Programme • Strategic • Modal • Intermodal 4RP Key Action 3 Land transport and marine technologies Key Action 3 Land transport and marine technologies Key Action 2 Sustainable mobility and intermodality Key Action 2 Sustainable mobility and intermodality White Paper on Transport ”Time to decide” White Paper on Transport ”Time to decide” Green Paper on Energy ”Strategy for teh Security of Energy” Green Paper on Energy ”Strategy for teh Security of Energy” 6th Action Progr on Environment ”Our Future, Our Choice” 6th Action Progr on Environment ”Our Future, Our Choice” Important EU policy documents: Oppdatert 23.10.02

10 1.6.2 Sustainable Surface Transport Objective 1 New technologies and concepts for all surface transport modes Objective 2 Advanced design and production techniques Objective 3 Rebalancing and integrating different transportmodes Objective 4 Increasing road, rail and waterborne safety and avoiding congestion A - DG TREN Short term research to support European Transport Policy B - DG Research Research, technological development and integration

11

12 1.6.2 Sustainable Surface Transport

13 Resultater fra 1. utlysning, Transport

14 Resultater fra 1. utlysning

15

16 1.6.2 Sustainable Surface Transport Objective 1 New technologies and concepts for all surface transport modes Objective 2 Advanced design and production techniques Objective 3 Rebalancing and integrating different transportmodes Objective 4 Increasing road, rail and waterborne safety and avoiding congestion A - DG TREN Short term research to support European Transport Policy B - DG Research Research, technological development and integration

17

18

19 Store muligheter for de små i 6.RP Totalt 2 100 mill. € allokert til SMB 15 % av midlene i de tematiske prioriteringene Spesielle SMB-ordninger (430 mill. €):  CRAFT (Co-operative Research)  Bransjeforskning (Collective Research) Div. tiltak for å fremme SMB-deltagelsen

20 SMB-utfordringen: SMB - kvantitativ definisjon:  maks 250 ansatte,  omsetning: maks 40 M €,  balanse maks 27 M €,  maks 25 % eid av ”ikke-SMB” SMB - kvalitativ definisjon (vår målgruppe):  Bedrifter med ”viten og vilje”  med internasjonalt potensial Viktig mål:  Å bedre næringslivsdeltagelsen i EU’s 6. rammeprogram

21 Informasjonskilder - 6RP og SMB SMB-aktiviteter i 6RP:  http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm  http://sme.cordis.lu/home/index.cfm (SME TechWeb) http://sme.cordis.lu/home/index.cfm  http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm SMB-kontaktpersoner i Forskningsrådet (NCP):  hilde.friedl@forskningsradet.no hilde.friedl@forskningsradet.no  vebjorn.walderhaug@forskningsradet.no vebjorn.walderhaug@forskningsradet.no

22

23 Human Resources and Mobility  Consists of 12 Marie Curie Actions.  Budget: 1 580 M € (9% of total FP6 budget)  Open to all fields of research.  Individual fellowships and host actions.  All institutions with R&D activity can be hosts; Private companies, SME´s, colleges, universities, institutes.  No age-limit. All levels of experience are included.  European focus, researchers from the rest of the world are welcome.  Better financial contributions than in FP5.  Second round of first call: deadlines in February, April and May 2004.

24 Informasjonskilder Marie Curie Actions website: http://europa.eu.int/mariecurie-actions Your National Contact Point has vital information. Before you apply, contact him! NCP for the Marie Curie Actions and Research Infrastructures in Norway: Per Magnus Kommandantvold pmk@rcn.no, phone 22037459

25 Hva kan Forskningsrådet bidra med? Råd og veiledning om:  søknadsprosessen  kontraktsforhandlinger med Kommisjonen  gjennomføringen av prosjektet Vi holder rede på:  aktuelle instrumenter  kommisjonens arbeidsprogram  utlysninger og tidsfrister Hva vi IKKE gjør:  utarbeider prosjektsøknader  deltar som part i en kontrakt (unntak: ERA-net, ETI)

26 Prosjektetableringsstøtte Etablering av EU forskningsprosjekt Inntil 50 % av kostnader til:  partnersøk,  etablering av konsortium  søknadsproduksjon Maksimalstøtte: NOK 100.000 Ingen søknadsfrister - rask saksbehandling Kan søke: Bedrifter og bransjeorganisasjoner (Collective Research) Kontakt: Randi Aarekol Basmadjian (tel. 2203 7048, e-mail: rab@forskningsradet.no)

27 Informasjon om EU6RP Generelt:  http://www.forskningsradet.no/ http://www.forskningsradet.no/ Klikk på EU-forskning  http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm Kontaktpersoner Transport:  Line A. Hagen lah@forskningsradet.no 2203 7497lah@forskningsradet.no  Sigurd Falchsf@forskningsradet.no2203 7302sf@forskningsradet.no

28 Takk for oppmerksomheten Lykke til videre med Fargisseminaret 2004


Laste ned ppt "Økt satsing på deltagelse i EU’s Rammeprogram Presentasjon på Fargisseminaret 2004 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google