Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap. 4 Scaffolding Referanserammer i fremmedspråk Inger Langseth

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap. 4 Scaffolding Referanserammer i fremmedspråk Inger Langseth"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap. 4 Scaffolding Referanserammer i fremmedspråk Inger Langseth
Program for Lærerutdanning, NTNU T felles begrepsapparat for log vurdering - læring Utgangspunktet for vurdering er hentet fra arbeidet med OTH prosjekt i engelsk Lærerne ville bli bedre lærere og få bedre resultat ved å øke motivasjonen i faget Mestring ble nøkkelordet. Scaffolding er derfor et tiltak for å skape mestring

2 Lev Vygotsky Soner Scaffolding Kritisk Literacy Kjedsomhet Utvikling
Mismot Scaffolding Kritisk Literacy Påvirkning Tolke det som skjer i klasserommet opp mot sonene til Vygotsky Scaffolding: hentet fra yrkesfagsdidaktikk kognitiv mesterlære, basert på Vygotsky Utviklingssonen: Påvirkning – Tolkningsmonopol – kritisk literacy : Refleksjon i fremmedspråk Lavt språklig nivå – høyere refleksjonsnivå? Hva gjør læreren med dette?

3 Kognitiv Mesterlære web Brown, Collins, & Newman 1990, s. 453
Teoretisk bakteppe for scaffolding: Sosialkonstruktivisme: læring skjer i fellesskap med andre og i refleksjon i forhold til oppgaver som skal løses. Brown, Collins, & Newman 1990, s. 453

4 Vurderingspraksis i skolen
Hvordan snakker lærere om vurdering? Innhold Språk Struktur oppgaven, undervisning grammatisk kompetanse/setning ”rød tråd”, tekstbinding, sjanger Forsøk på å bruke hovedområdene i læreplanen i vurderingsveiledningene fra UDIR Språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Lite hensiktsmessig inndeling i forhold til begrep som kan brukes sammen med elevene Hovedområder

5 Innhold Språk Struktur Innhold
Scaffolding i den nærmeste utviklingssonen Språk Struktur Innhold Språklæring LK06 Læreplan for engelsk Læreplan for fremmedspråk Min artikkel forsøker å si noe om disse tre begrepene og hvordan det kan bygges scaffloding rundt elevenes begrepsforståelse Noen sentrale spørsmål som artikkelen besvarer er disse? Mest interessant er synet på grammatikkundervisning, tekster og deres innhold: lærerens tolkingsmonopol. Hvordan avkodes en tekst? Hvordan utvikler eleven kritisk lesing og kritisk literacy? Hvilke ord brukes for å snakke om elevens språkferdighet? Hvordan utvikler eleven språkforståelse på setningsnivå? Hva kjennetegner sjangeren? Hvordan bygger læreren sjangerforståelse?

6 Et felles begrepsapparat
Det er essensielt at eleven forstår språket læreren bruker, og at elevene har tilstrekkelig forkunnskap, knagger informasjonen kan henges på, slik at han eller hun ser mulighetene til videre læring og utvikling (Kari Smith i Dobson, Eggen og Smith 2009 s.31).

7 Scaffolding på makronivå
Hva forventes av deg og er du villig til å arbeide for å nå målet? Fransk Nivå 1 = skrive1 side tekst, 7 min presentasjon, samtale 10 minutter, lese tekst 3/4 side, lytte tekst 5 minutter Fransk nivå 2 = skrive 1,5 sider med tekst, 10 minutter presentasjon, samtale 15 minutter, lese tekst 1 side, lytte teskt 4-5 minutter Engelsk vg1 = skrive 2-4 sider tekst, 10 min presentasjon, samtale 15 minutter, lese tekst 1-2 sider, lytte til tekst 4-5 minutter. Wells (1999)

8 Scaffolding på mikronivå
Språk meningsbærende uttrykk- setninger-grammatikk Struktur skriverammer - sjanger Innhold avkoding-kritisk lesing-kritisk tolking Diskurs og dialog Utvikle lokale delmål Utvikle vurderingkriterier Apprenticeship – felles aktiviteter: undervisning, gruppearbeid,åpne spørsmål, anekdoter etc Guided particiation – samtale om elevens arbeid, spontane, avtalte samtaler Appropriation – overføring av kunnskap til andre områder, virkelighetsnære oppgaver Barbara Rogoff(1990)

9 Språk Lytting – input ( naturlig tempo, autentisk)
Lesing – input ( scanning, skimming, close reading) Undervisning – modellering Læreren underviser ved å modellere begrepet substantivuttrykk

10 Tilsvarende grammatiske termer
Språk Substantivuttrykk - scaffolding Tilsvarende grammatiske termer Fransk ELLE Substantiv i hunkjønn, entall Ubestemt artikkel Bestemt artikkel Spørrepronomen Påpekende pronomen Eiendomspronomen Adjektiv Subjekt, Objekt, indir. Objekt, Preposisjonsuttrykk Une La Quelle Cette Ma Ta Sa Notre Votre Leur petite grande jolie belle jeune fille française norvégienne extraordinaire élégante moche etc Personlig pronomen elle TA UTGANGSPUBKT I EN MUNTLIG TRADISJON Bruke fremmedspråket – ytringer pr. dag Substantivuttrykk, preposisjonsuttrykk, verbaluttrykk Spørsmål, ordre, fortellende setninger Undervisningen tar utgangspunkt i muntlige sjangere, som ikke har hele setninger, men strukturer o de automatiseres. Dette går imot Chomskys teorier om et grunnlegende språksystem ved fødselen. Språket utvikles Utvikles i fellesskap ( Tomasello 2006) sosialt.

11 Språk Verbaluttrykk – scaffloding Å være noe… Je suis
Preposisjonsuttrykk En +land À + by Pour + noe Contre + noe Avec + noen En retard Dans + sted Etc ----- Eksempler Je suis en France. Je suis à Paris. Je suis pour l’euro. Je suis contre l’euro. Je suis avec ma famille. - Est-ce que je suis dans une impasse? Soyez le bienvenue !

12 Språk Vurderingsamtale - coaching
Preposisjonsuttrykk : Je m'appelle Hanne. Je habite en Norvège avec ma famille. J'ai dix-sept ans. Je vais au lycée à Trondheim. Au lycée j'ai ces matières: le norvégien, les mathématiques, le dessin, le français, l'éducation physique, l'histoire, le géographique, les sciences. Je m'intéresse beaucoup au sport aussi, surtout à l'handball. Je commence à jouer à l'handball au deuxième ………Pendant mon passe-temps, je joue à l' handball, je m'entraine avec mes amis .La semaine je reste avec mes amis, je me repose et fais les devoirs………. Substantivuttrykk : Je m'intéresse beaucoup à Vinnie, mon chat. Elle a quatre ans. Elle est grise et blanche, assez grosse et jolie. Vinnie est un chat prudent, elle a peur des autres chats dans notre rue. Elle aime chasser des bogues et des oiseaux, dormir et jouer. Læreren går i dialog med eleven om elevens tekst

13 Språk Vurderingssamtale - egenvurdering
Vi startet seint med å gå spesifikt inn på grammatikken, men det har vært greit fordi vi startet ganske tidlig med å produsere tekster uten å kunne grammatikk. Dette tror jeg førte til at vi lærte litt grammatikk underveis uten at vi viste det. Aurora

14 Språk Metodisk sett handler språk om hvordan og i hvilken rekkefølge vi bygger stillas rundt elevens teoretiske og praktiske språklæring. Grunnskolen skal legge til rette både for akademiske språkstudier og mellommenneskelig kommunikasjon

15 Språk på nett/ på gata Elevene skriver lengre tekster
Elevene snakker mer De er villige til å ta i bruk språket Norwenglish Spansk Norwenglish Engelsk, fransk

16 Dersom dette er interessant, kan du lese videre!

17 Innhold Figur 5 : utsnitt fra websiden Critical Literacy i English Language Teaching

18 Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Å utvikle evnen til å bruke hensiktsmessige læringsstrategier, som å definere egne læringsbehov, ­formulere mål, velge arbeidsmåter, bruke hjelpemidler og vurdere arbeidsprosess og mål­oppnåelse individuelt og i samarbeid med andre, vil kunne øke læringsutbyttet i faget. (Læreplan for fremmedspråk LK06). Innhold – sette seg mål Struktur - sjanger å vise kunnskaper/ferdigehter i Språk - utvikle et presist , idiomatisk språk


Laste ned ppt "Kap. 4 Scaffolding Referanserammer i fremmedspråk Inger Langseth"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google