Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mitt utgangspunkt •Sjef for Buskerud fylkesbibliotek siden august 2006 •Tidligere leder for folkebibliotek, fagbibliotek, Norsk bibliotekforening •Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mitt utgangspunkt •Sjef for Buskerud fylkesbibliotek siden august 2006 •Tidligere leder for folkebibliotek, fagbibliotek, Norsk bibliotekforening •Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mitt utgangspunkt •Sjef for Buskerud fylkesbibliotek siden august 2006 •Tidligere leder for folkebibliotek, fagbibliotek, Norsk bibliotekforening •Buskerud fylkesbibliotek en av tre partnere i Drammensbiblioteket

2 Lederskap i bibliotek Ut mot omgivelsene, på vegne av biblioteket Inn i biblioteket, på vegne av omgivelsene

3 Bibliotekledelse i Norge LokaltRegionalt Nasjonalt Forventninger og krav

4

5 Kunnskapsparken Høgskolen i Buskerud9000 m2 BI-Buskerud1800 m2 Høgskolen i Telemark 800 m2 Drammensbiblioteket 4800 m2 SiBu Kantine/kaf é 1000 m2 Norli Bokhandel 278 m2 Papirbredden Karrieresenter 125 m2 Innovasjon Norge Papirbredden Innovasjon1600 m2 -Senter for fri programvare -Private virksomheter

6 Mål før byggestart •Drammen skal bli en ledende kunnskapsby og en trivelig studentby der kompetanse og nytenkning blomstrer i selskap med studenter og lærekrefter, forskere og innovatører •Kunnskapsparken skal bli en arkitektonisk pryd for byen

7 Fylkeskommunens rolle •Utdanningssjefen i prosjektstyret •Investeringer: –Biblioteket: 1 mill –Karrièresenteret, kunst, innovasjonsmiljøet •Drift: husleier etc •Men: Hva vil Fylkeskommunen med biblioteket?

8 Samarbeidspartnere i biblioteket Buskerud fylkesbibliotek Drammen bibliotek Høgskolen i Buskerud

9 •For publikum: Et fysisk integrert bibliotek og læringssenter – et ”sømløst tilbud” •For partnerne: et samarbeid på tvers av tre forvaltningsnivåer og tilhørende institusjoner – det første i sitt slag i Norge. •Drammensbiblioteket er også et regionalt og et nasjonalt utviklingsprosjekt

10 Strategiplanen Visjon: ”Alle skal kjenne Drammensbiblioteket” Mål (foreløpig): Drammensbiblioteket skal være en nyskapende og populær samfunnsaktør som forener kunnskap og kultur. Delmål: foreløpige Rammen for daglig drift ble lagt underveis, men mål og grunnleggende prinsipper for den måtte vente

11 Sambiblioteket – også et nasjonalt utviklingsprojekt Prosjektmidler ABM-Utvikling: 2005-07: 1,58 mill. Fokus på: •”Sømløse bibliotektjenester i et sømløst bibliotek” •Høgskolen i Buskerud •Hvordan påvirker samlokalisering kvaliteten på tjenestene? •Drøfte muligheter for likeverdig tilbud •Belyse utfordringer og evt. løsninger knyttet til tilgangsrettigheter og avtalelisenser •Spesiell fokus på fylkesbibliotekets rolle Fylkesmannen: 2006-2007: 550.000

12 Drammensbiblioteket: foreløpig oppsummering Hensikt = -Synergi (inkludert nabo Union scene) -For biblioteket: ”sømløshet” i form av ”alt på ett sted” -+ mindre synlige agendaer?

13 Drammensbiblioteket: prosessen -Beslutningene var toppstyrt (men visste de hva de gjorde?) -Stor gjennomføringskraft og –fart -Penger, men uklare mål og motstridende forventninger? -”Bakvendt” rekkefølge: detaljer først, verdigrunnlag sist -Biblioteklederne: lojalitet og/eller tilpasningsdyktighet: ”Å gjøre en dyd av nødvendighet”

14 Drammensbiblioteket: resultat -Nye, større og attraktive biblioteklokaler -Bredere, bedre og tilnærmet ”sømløst” tilbud: ”Alt på ett sted” -Økt besøk, og utlån av faglitteratur -Stor oppmerksomhet fra fjern og nær -Et laboratorium for bibliotekutvikling -Slitasje blant ansatte, men også motivasjon -Visse synergier, inkludert fruktbart naboskap -Symbolbygg- og –prosjekt for ordfører & co -Er og oppfattes som en del av stedsutviklingen, symbol for ”den nye giv” i Drammen

15 Fylkesbiblioteket = ”Utviklingsavdeling” •Kompetanseutvikling •Organisasjonsutvikling •Tjenesteutvikling •FoU •Synergi på Papirbredden •BFB + HiBu + Drammen: 3 sett nettverk

16 Kompetanseutvikling •Kartlegging, planlegging, kursing – og utvikling •Programvare: Bibliofil, BIBSYS •Teknisk: automater, radiobrikker •Praktisk: digitale verktøy, prosjektstyring •Faglig: Bokkunnskap, informasjonskompetanse, referanse, ”social computing” (x 23ting), formidling/ped •Service •mm

17 FoU •Prosjekter: –Læringsarena: VOLARE, ”Mangfold, myndiggjøring, medborgerskap” Ungdom: Ung 3.0 –Digitale tjenester: 23ting, ”Mitt nettbibliotek”? •Samarbeid på Papirbredden: HiBu, HiT, BI, Karrièresenteret •Samarbeid ut over Papirbredden: fylket, HiO

18 Konflikt?? Bidrag til fellesskapet i Drammensbiblioteket VS Bidrag til bibliotekene i Buskerud

19 Framtida •”Bakvendtland” •Felles verdigrunnlag •BFB om 5 år? –Som nå –Som før –Som bestiller –Som utfører •En ny type bibliotek?

20 Jumbo i Norden? •Resultater: 5,5 utlån pr innb., mot 8,3 i Sverige, 13,8 i Danmark og 21,1 i Finland (2004) •2006: nedgang i utlån og besøk (= nordisk trend?) •Biblioteklov av 1985: moden for revisjon?

21 Norsk bibliotekspolitikk •Mest folkebibliotek –Bibliotekloven •NOU 1991:14: for samling av sektorene •St.meld.22 (1999-2000): abM •St.meld. Nr. 48 (2002-2003): ”sømløse bibliotek” •”Bibliotekreform 2014” •St.meld. 17 (2006-2007): ”Et informasjonssamfunn for alle” •SISTE! Trond Giske: Stortingsmelding!

22


Laste ned ppt "Mitt utgangspunkt •Sjef for Buskerud fylkesbibliotek siden august 2006 •Tidligere leder for folkebibliotek, fagbibliotek, Norsk bibliotekforening •Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google