Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS
SELVMORDSFORSØK OG INTOKSINERING – HVA ER DETTE, HVEM ER DE OG HVORDAN MØTER VI PASIENTEN ETTER OPPVÅKNING?

2 Landskonferanse for ansatte i somatiske sykehus
Et foredrag fra Sosionomavdelingen, Haukeland Universitetssykehus ved sosialkonsulent Sven Andrè Haug Landskonferanse for ansatte i somatiske sykehus Trondheim, 22. – 23. september 2011

3 …for å nå inn i skallet ditt, inn til deg Det gikk ikke, du har reist
Hva er selvmord? Skallet Jeg strever, kjemper, tenker famler i mørket resonnerer og resignerer gråter, fortviler Henter krefter atter en gang …for å nå inn i skallet ditt, inn til deg for å redde deg Det gikk ikke, du har reist ...og jeg For å finne en mening Din datter Fra (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord)

4 Hva er selvmord? ”Selvmord er en handling med dødelig utgang som avdøde med viten og forventning om et dødelig utfall, selv hadde foranstaltet og gjennomført med det formål å fremkalle den avdødes ønsker” Definisjon ved WHO – byråkratisk nok!

5 Intoks Caplex; intoksikasjon, med., forgiftning (s.d.).
Store Norske; forgiftning, intoksikasjon, sykdom fremkalt av løselige stoffer, gifter. Forgiftningen skjer ved inntak av stoff(er) i en størrelsesorden som er direkte usunn for menneskekroppen Stoffene kan være Alkohol – øl, cognac, whiskey, vodka….. Legale medikamenter – Ibux, Paracet, Sobril, Valium ….. Illegale medikamenter – GHB, heroin, amfetamin….. Ulike væsker - White sprite, plumbo, bensin, brannslukningspulver…. Disse kan taes hver for seg eller i blanding av 2 eller flere substanser

6 Intoks Ikke villet selvskade;
Overdose - dosen blir for sterk; skjer ofte etter lengre tids fravær fra rus pga.; avrusning, fengselsopphold eller lignende. Blandingen blir for vill; Alkohol, Amfetamin, GHB, Extacy Villet selvskade: Sikre blandinger av alkohol og medikamenter Oppkuttet kroppsdeler

7 Nakne tall fra Akuttmottaket HUS 2010
669 mennesker innlagt – med blant annet dette i seg….. ETOH (alkohol) / Kaustisk soda Plumbo Malingsfjerner Salmiakk Rottegift ETOH (alkohol) ETOH/tbl. (alkohol/tabletter) Heroin, Hasj, GBL, Metadon, Amfetamin etc etc Jan mennesker, Mai mennesker, Mars mennesker, desember – mennesker

8 Selvmord i et historisk, kulturelt, religiøst og juridisk perspektiv
”Slikt gjør man da bare ikke” Henrik Ibsen ”Gid selvmord ikke hadde vært forbudt av Den Allmektige!” William Shakespeare I det antikke Hellas ble selvmordere begravd på et ensomt sted, som regel ble de brent. Den legemsdel som foretok handlingen, vanligvis armen ble begravd for seg selv langt unna folk I 1842 ble det i Norge gitt tillatelse til at selvmordere kunne gravlegges i vigslet jord. Før 1842 forbød lovens at en person som «har myrt sig selv med Villie», kunne gravlegges på kirkegården I Storbritannia var selvmordsforsøk frem til 1960 regnet som en forbrytelse; den siste var en mann som i 1960 ble idømt to års fengsel - for å ha forsøkt å henge seg i cellen Kristendom; Kirkefaderen Augustin( ) hevdet i sitt verk Gudsstaten at livet er en gave fra Gud og at selvmord derfor er en synd nettopp mot Gud. I 1096 ble det endelig vedtatt ved kirkemøtet i Nîmes at selvmordere skulle nektes begravelse i vigslet jord Jødedommen; Forbyr selvmord Islam; Forbyr selvmord - det omtales i hadith, skriftlige tradisjoner etter Profeten. En som begår selvmord, har ikke engang rett til å gravlegges på muslimsk vis

9 Hvem er de…disse som ikke ser en annen utvei?
Mor med flere barn - oppdager ektefellens utroskap gjennom hans mobiltelefon Ektefelle sliten etter arbeidsdag, hjelper ikke til i hjemmet; "Må jo få lov til å se på TV og slappe av - ikke sant!!??!!” og ”Du er jo bare hjemme her med ungene...." Mor med flere barn opplever ingen støtte fra sin egen familie Pasient må velge mellom ulike løsninger – blant annet disse to alternativer; Dagens løsning med en utro og lat ektefelle uten support av sin egen familie, og et stadig tankekjør om hvor ektefellen holder hus hen; jobb eller annen dame? Og hva med hennes psykiske helse? eller å be om ekteskapsmekling med event. begjæring om separasjon med påfølgende offentlig støtteordninger og bidrag og muligheter for å få rette opp livet gjennom en stabilisering av trivselsfaktorer og egen psykisk helse Og hva er best for barna......

10 Case en torsdag morgen…
Mann, brukt amfetamin de siste 6 døgn, nå inntatt GHB og exstacy. Blir funnet på et busstopp, blodig sprøyte ved siden av 6 doser med Nalaxon uten effekt Assistert ventilasjon uten effekt Nedsatt hjerterytme Komatøs søvn i 15 timer Forslag til løsning Møte med NAV i mannens hjemkommune, innsøking til Avd. for Rusmedisin, tiltak i hjemkommunen gjennom lokale prosjekter, involvering av nettverk Der hvor GHB er involvert; de fleste våkner etter en komatøs søvn, forvirret og utagerende. Etter en stund går de bare

11 Selvopplevd – midtvinters en tirsdags morgen….
Mann, rusmisbruker, personlighetsforstyrrelse, egen bolig med tilleggskontrakt §11-2 Ikke kontaktbar på 5 uker, midtvinters, kuldeperiode, foreldre bekymret, tidl. registrert 8 selvmordsforsøk og innleggelser på ulike institusjoner Mobil – SMS - Banke på døren - i og utenfor arbeidstid Bestemmer å låse seg inn – Lukten – Synet – Liket - Fargene AMK - Sykebil – Politi Egen skyldfølelse – Hjelpetiltak - Flash Backs - Søvnløshet

12 ...på en tvangspost Mann – 34 år
blir funnet sittende på en stol i dusjen på rommet – blodet renner fra 3 kutt i hovedpulsårene Kuttgjenstanden er glass fra en bilderamme som en pleier hadde latt stå på rommet …til en suicidal pasient Mann 34 år er en sønn, er en far Mann 34 år er nå hjerneskadet etter dette selvmordsforsøket Enkle hjelpemidler og sunt bondevett kan medvirke til å unngå slike episoder Fra boken Brevet til en minister (Vaaland, Gyldendal Akademiske Forlag 2007)

13 Hva er Intoks-forløpet på Haukeland Universitetssykehus?
Prosjektoppstart 2005/2006 Samarbeid mellom MED 8, OBS Post - Akutt, Sosionomavdelingen og Psykiatrisk konsulttjeneste Etablert som ordinært tilbud etter 1 år, på bestilling fra sykehusledelsen; tiltaket har rapportert til Stener Kvinnsland fra dag 1

14 Intoksforløpet før oppstart
Svingdørpasient - tur/retur heim og HUS uten bonuskort Medisinsk ferdigbehandlet - ja, men hva med det vonde inni meg? Ingen sosialfaglig oppfølging - erè så nøye da?

15 Intoks forløpet etter oppstart
Rutinearbeid; Klare rutiner og ansvarsområder for ivaretakelse av intokspasienter mens de er innlagt Kl : Telefon fra Sosionomavdelingen til OBS Akuttposten og Med Post 8 Kl :Samtale mellom pasient, sosionom og psykiater før vurdering av videre behandling Samtale mellom ansvarlig lege, sosionom og psykiater etter pasientsamtalen – ansvarliggjøring for veien videre Tilbudet gjelder alle intokspasienter – uansett hvilken post de ligger på Dette arbeidet har 1. prioritet

16 AKUTTE HJELPETILTAK SOM VURDERES I SAMTALEN
Psykisk helse; psykiatrisk sykepleier, ulike dagtilbud, samtalegrupper for barn, voksne og/eller pårørende NAV – økonomi, bolig, rus, henvisning, råd og veiledning Fastlege, Bedriftshelsetjenesten Barnevernstjenesten – ulike hjelpetiltak og oppfølging gjennom for eksempel støttekontakt, barnehageplass, besøkshjem m.m. Livskrisehjelpen – for mennesker i akutte livskriser, tjenesten er lokalisert til Bergen Legevakt Familien

17 Veien videre etter utskrivning
Samtalen fører enten til utskrivelse eller videre inn i hjelpeapparatet; NAV Psykiatrisk team i bydelene/kommunen, PAM 1 / PAM 2 ved Sandviken Sykehus Familievernkontor Familieterapi Frivillige tiltak som for eksempel Amalie Skrams Hus m.m. ….mens noen bare går når de våkner opp……

18 Intoksforløpet – andre opplysninger
Styringsgruppe bestående av fagpersonell som leger, psykiater, sosionom, postsekretær fra ulike avdelinger – bl.a. Avdeling for Rusmedisin, Sosionomavdelingen, OBS-Akuttpost m.fl. Intoks-dag hvert år – informasjon om arbeidet ut til pårørende, ansatte og besøkende på Haukeland Universitetssykehus

19 Et dypdeintervju fra HIOA med 10 selvmordspasienter avslører at
….det er store forskjeller blant helsepersonell vedr. kunnskap og holdninger til selvmord ….man blir møtt med forståelse og lyttende holdning av helsepersonellet ….men også med avvisning og moralisering ….å snakke om selvmordsforsøket oppleves som skamfullt – et nederlag ….at man vil ikke dø, livet har en verdi, man klarer bare ikke å leve livet slik det har blitt ….det er en kamp for døden og det er en kamp for livet ….moralsk refleksjon pågår i prosessen, det pilleglasset i den ene hånden og tankene på barna mens man veier for og imot (http://www.forskning.no/artikler/2011/august/296821/print) (http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Vil-ha-mer-aapenhet-om-selvmord/(language)/nor-NO)

20 God looked around his garden
God looked around his garden And found an empty space, He then looked down upon the earth and saw your tired face. He put his arms around you and lifted you to rest, God’s garden must be beautiful, He only takes the best He knew that you were suffering, He knew you were in pain, He knew you might never get well Upon this earth again. He saw the roads were getting rough, and the hills were hard to climb, So he closed your weary eyelids And whispered, Peace be thine, It broke our hearts to lose you, But you never went alone, Because part of us went with you the day God called you home… Ukjent forfatter (www.leve.no)


Laste ned ppt "INTOKS FORELØPET PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google