Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOREDRAG FOR LEGER – EGENSIKKERHET – TRUENDE PASIENTER Pob Bård O

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOREDRAG FOR LEGER – EGENSIKKERHET – TRUENDE PASIENTER Pob Bård O"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOREDRAG FOR LEGER – EGENSIKKERHET – TRUENDE PASIENTER Pob Bård O
FOREDRAG FOR LEGER – EGENSIKKERHET – TRUENDE PASIENTER Pob Bård O. Fossan

2 Oversikt Forskjellige typer pasienter Sikkerhet på kontoret
Sikkerhet ved sykebesøk Egen opptreden (Egen reaksjon)

3 Typiske pasienter som kan være truende/ utagerende
Alkoholpåvirkede Kombinasjonen alkohol og sentraldempende (sobril, valium, stesolid) Kombinasjonen anabole steroider og sentraldempende Ruset (amfetamin – sentralstim., ecstacy - hallusinogen) Psykiatriske-/ demente personer

4 Ikke noe entydig bilde Ofte vanskelig å tolke blandingsrus – atferden blir avgjørende Hva er farlig med en person? - HENDENE

5 Vi ønsker KONTROLL på situasjonen
Forutsetning for å gjøre en god jobb Legge forholdene til rette for kontroll i forkant. Ta fysisk kontroll er (kanskje) siste utvei? Mest aktuelt for politiet. Manglende kontroll – dårlige løsninger

6 Hva kan vi gjøre på kontoret?
Kamera på utsiden av døra Tilknyttet vektertjeneste Slusesystem for å slippe inn til selve legevakten – vurderes på utsiden Sjekk av historikk i journal før de slippes inn Forhåndsvarsle kolleger om vanskelig pasient Inne på kontoret: Plassering av kontorplass i forhold til dør/ fluktveier Rydde skrivebordet (blodtrykksmåler, kanyler, kontorutstyr) Mulighet til å ha dør åpen/ varsle kolleger Snu ALDRI ryggen til

7 Legebesøk

8 Meldingsmottak: Taushetsplikt vs opplysningsplikt Hvem ringer – kjent?
Hva går meldingen ut på – skade etter vold? Hvordan fremstår melder? Bakgrunnsstøy – flere til stede? Adressen – flere leiligheter med tvilsomt klientell? Sjekke historikk med AMK Sjekke historikk med politiet Be melder møte deg utenfor boligen Be om bistand av politiet (være med inn, være i området) Taushetsplikt vs opplysningsplikt

9 POLITIET PÅ SYKEBESØK HER REISER DERE IKKE ALENE!!

10 På stedet Parkering av eget kjøretøy (snu før du stanser)
Meld fra at du er på stedet Legg telefonnummer klart på telefonen Vurdere å se i vinduet før du banker på Plassering ved dør (ikke midt foran dørbladet)

11 Inne på adressen Vurder beboerne fortløpende
Hvilke medikamenter har du med deg inn? Hvor er pasienten plassert i forhold til din retrettmulighet? Kan publikum sendes ut av rommet? Kan de tilstedeværende aktiviseres med en oppgave/ ikke stå bak deg? Meld fra når du er ferdig.

12 Egen opptreden Rolig Vennlig Forklarende Grensesettende
Snakk enkelt og tydelig Blikkontakt Humor ok når det virker

13 Egen reaksjon??

14 PSYKIATRISKE PASIENTER
Tendensen vil være at det er vankeligere å få bistand fra politiet – nye retningslinjer Ikke automatikk at politiet skal transportere – er et helseoppdrag – etikk Ved bistand: Påregn at det kan ta tid dersom det ikke er planlagt Politiet kommer som regel uniformert (god erfaring med det) Politiet styrer selv måten oppdraget skal løses på

15 LEGEUNDERSØKELSER VED STRAFFBARE FORHOLD
En grundig klinisk undersøkelse – sjekk de stedene vedkommende har vondt Beskriv blåmerker/skader – mål gjerne størrelsen eller angi størrelsen (foto?) Hvilke opplysninger gir vedkommende – samsvar med skadene? (For eksempel kvelning – sprengte blodkar) Dere kan kreve skriftlig opphevelse av taushetsplikten fra politiet – gjør det

16 Forts. legeundersøkelse…
Legeuttalelsen MÅ ha et forståelig språk for legmenn – politi/ domstol. Helst ikke bare en kopi av journalen. En grundig legeuttalelse kan være forskjellen på frifinnelse og ubetinget fengsel

17 PROMILLESAKER/ BLODPRØVER
Normalt en blodprøve og også en klinisk test. Hva er din rolle da? Si ifra om din endrede rolle Se – søk på ”Klinisk legeundersøkelse”


Laste ned ppt "FOREDRAG FOR LEGER – EGENSIKKERHET – TRUENDE PASIENTER Pob Bård O"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google