Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRUPPEOPPGAVER - samling 3 ALLE ER IKKE MENT Å GJØRE ALLE DELOPPGAVENE, DE FORDELES.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRUPPEOPPGAVER - samling 3 ALLE ER IKKE MENT Å GJØRE ALLE DELOPPGAVENE, DE FORDELES."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRUPPEOPPGAVER - samling 3 ALLE ER IKKE MENT Å GJØRE ALLE DELOPPGAVENE, DE FORDELES

2 GRUPPEOPPGAVER: GJESTEUNDERSØKELSEN 1)Skriftlig spørreundersøkelse spurte om: a)viktigste fyrtårn/trekkplaster (s 15) b)hva som ofte oppgis som mest viktig ved valg av feriested (s 12) Oppdrag: Hva har bedriften/destinasjonen av salgbare produkter i fht a/b? Hvordan brukes det i markedsføringen? Potensial for nyskaping?

3 GRUPPEOPPGAVER: GJESTEUNDERSØKELSEN 2) Muntlig intervjuundersøkelse fant bla at: a) Helgelandskysten oppfattes som unik – identitet (mest natur, noe kultur; spesielt: øyriket, lyset/farger) - differensiering (eks ulik Lofoten, alternativ ferie) Hvordan kan dere som bedrifter og destinasjon utnytte dette bedre? b) Mange (ikke gjennomreiseturister) er ofte i en feriemodus hvor følgende er viktig: frihetsfølelse, spontanitet (lite forhåndsbestilling), følelse av å være underveis (god flyt). Hvilke muligheter og utfordringer kan det ha for bedriftene/destinasjonen? Forslag til tiltak. c) Under temaet negative erfaringer fra ferier på Helgelandskysten nevnes: - Åpningstider og aktivitet: Stengte dører, selv i sommersesongen - Mat: Alt for mye fast food, alt for lite lokal mat - (Personal: hvorfor så mye Svensker?) Enig? Årsaker? Tiltak?

4 1) Analysen viser at 58% av bedriftene har utviklet en produktinnovasjon siste tre år. Til sammenligning har 21 % av bedriftene i norsk næringsliv utviklet en produktinnovasjon de siste tre år. Hvorfor er bedrifter innen opplevelsesbasert reiseliv så innovative? Hvordan utvikler dere produktinnovasjoner? Gi eksempler 2) 71% av bedriftene oppgir at mangel på finansiering fra eksterne kilder er en ”nokså viktig” eller ”svært viktig” barriere mot innovasjon. Hvordan kan bedriftene overvinne denne barrieren? 3) 20% av bedriftene oppgir ”universitet & høyskoler” som en nokså viktig eller svært viktig kilde til informasjon i innovasjonsprosessen. 6% oppgir forskningsinstitutt som en nokså eller svært viktig kilde til innovasjon. Sammenlignet med an rekka andre ”kilder til innovasjon” kommer universitet/høyskoler og institutter dårligst ut. Er universitet/høyskoler og institutter lite relevante for dere som kilder eller samarbeidspartnere i innovasjoner? Hva kan gjøres for å bedre på dette? GRUPPEOPPGAVER: INNOVASJONS/NULLPUNKT UNDERSØKELSEN

5 4) a) 50% oppgir vansker med å finne samarbeidspartnere for innovasjon som en barriere. b) 43 % sier at ”samarbeidsklimaet innenfor reiselivsbransjen på Helgeland enten er ”ikke tilfredsstillende” eller ”lite tilfredsstillende”. Hva kan a og b skyldes? Hva kan gjøres for å bedre på dette? 5) Spørreundersøkelsen var nettbasert: a) fikk alle i gruppen den? b) noen som ikke svarte? I så fall hvorfor? Forslag til tiltak for å få flere/deg til å svare c) De som svarte: Hvordan gikk det? - Var det lett vs vanskelig å forstå spørsmål? Gi eks på evt vanskelig - Var det lett vs vanskelig å svare? Gi eks på evt vanskelig - Hvor godt mener dere en slik undersøkelse får tak i hva bedriften gjør av innovasjon, hvordan innovasjon skje, hva er barrierer, kilder, etc? d) Forslag til hvordan forskere bedre kan få innsikt i innovasjon i bedriftene deres? GRUPPEOPPGAVER: INNOVASJONS/NULLPUNKT UNDERSØKELSEN

6 GRUPPEOPPGAVER: MINIUNDERSØKELSEN 1)En av de tingene som imponerte oss mest i Astrid Lindgrens verden var hvor dyktige de var på konsistens – dvs sterk og tydelig sammenheng mellom grunnidé og de ulike elementene). Diskuter: a) Er konsistens noe som kjennetegner din bedrift/destinasjon? b) Hvordan kan økt vekt på konsistens brukes aktivt i den videre utvikling av din bedrift/destinasjon? Muligheter/trusler ved det? VÆR SPARRINGSPARTNERE FOR HVERANDRE, GI KONSTRUKTIVE INNSPILL

7 GRUPPEOPPGAVER: MINIUNDERSØKELSEN 2) Ett overraskende funn fra Arns Rike var hvor lite ridderdelene var synlig, hvor lite bok/film fortellingene ble fortalt/dramatisert, og hvor lite de besøkende ble involvert i aktivitet. Vår pakketur var preget av religion og kirkebygg (+ god tematisk mat og guiding). Ta utgangspunkt i deres bedrift og/eller nærområde: A)Finn en ide, som dere under gruppearbeidet kan jobbe sammen om, som har potensialer til å bli salgbare opplevelser. B)Lag et foreløpig pilotprodukt: Konkretiser ideen gjennom bruk av fortellinger og spill. Forsøk å skape en gåsehudopplevelse. Hva er turistens rolle/involvering? C)(Forbered en før-premiere (5-10 minutter) på pilotproduktet som dere gir under plenumspresentasjonen. Presentasjonen bør også inneholde en kort intro og etter kommentar.)

8 GRUPPEOPPGAVER: MINIUNDERSØKELSEN 3) En viktig grunn til at dette prosjektet kom i gang var å følge opp Himmelblå effekten. A)Hva er Himmelblå effekten? B)Hvilket fiksjonsmateriale finnes i Himmelblå? C)Hvordan kan du benytte deg av dette materialet? Eks i utvikling av produkter/bedriften/destinasjonen, og i markedsføringen.


Laste ned ppt "GRUPPEOPPGAVER - samling 3 ALLE ER IKKE MENT Å GJØRE ALLE DELOPPGAVENE, DE FORDELES."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google