Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ikt-enheten 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling. Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Litt om IKT-enheten  Enheten har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ikt-enheten 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling. Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Litt om IKT-enheten  Enheten har."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ikt-enheten 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

2 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Litt om IKT-enheten  Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner – Infrastruktur - nettverk – Serverpark – Drifting – Autentisering og sikkerhet. – Sikker oppbevaring av alle data. – Brukerstøtte. – Planlegging – Veiledning for andre enheter.

3 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Litt om IKT-enheten – forts.  Samlokalisert i Levanger Rådhus 3 etg.  Samlokalisering har vært en forutsetning for utviklingen av vår enhet – Det har gitt oss en større enhet – Bedre beredskap – Større lager – Mindre sårbar ved sykdom og ferier – Bedre arbeidsmiljø – Betydelig økt kompetanse – Delvis overlappende kompetanse

4 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Bemanning  Enheten har en stram bemanning – Får for lite tid til nyutvikling  Balanserer på det morkommunene har ”råd” til – Gjelder både økonomisk og organisatorisk  Har ikke bemanning som kan ta topper – Vi klarer den daglige driften – Store avvik fra det normale tar mye tid – Omorganisering er voldsomt arbeidskrevende – Midlertidige lokasjoner er både arbeidskrevende og kostbare

5 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Dette har IKT greid i perioden.  Økt kompetanse - samlokalisering  Felles plattform for data og telefoni  Meget godt nett til alle enheter  Stor pc-tetthet for ansatte  Relativ stor pc-tetthet for elever  Alle elev pcer er på nett  3-dobling av antall pc’er i perioden  Halverte driftsutgifter pr pc / bruker i perioden  Harmonisering av programvare  Stabilt – liten nedetid  Alltid tilgjengelig – hjemmekontorløsning  Ingen økning i bemanningen

6 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Økt kompetanse - samlokalisering  IKt samlokaliserte seg med en gang  Har gode lokaler i Levanger Rådhus  Større spesialisering  Har gitt økt kompetanse  Kjøper nesten ikke konsulenttjenester  Sertifiseringer på kjerneproduktene (Citrix, Microsoft, Cisco osv.)  Lettere avvikling av ferier  Egen helpdesk  Ingen vaktordning utenom arbeidstid

7 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Driftet 1/1 - 2004  Ca 70 servere samlet  Ca 1000 pc-er  Ca 50 kopimaskiner / skrivere  Ca 50 skrivere  Ca 1200 brukere (e-postkontoer)  Brukbart nett på ca 40 lokasjoner

8 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Drifter i dag  Ca 80 servere  1 stort lagringsZan + backup robot  Over 3000 pc-er  Over 80 kopimaskiner / printere  Ca 100 rene skrivere  Ca 2500 brukere. (e-postkontoer)  Over 4000 elever  Nett på rundt 100 fysiske lokasjoner  Drifter noen eksterne brukere (DNK, IR, Retura, Ecopro, Tinve, Falstadsenteret)

9 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Halverte driftsutgifter pr pc / bruker i perioden  Driftsutgiftene pr pc er halvert i perioden  Lisensutgifter pr pc kan ikke vi påvirke  Lisensutgifter som går på kommunenivå, sparer vi store summer på, med å være i ISK  Vi oppfattes som 1 kommune og ikke 2 lisensmessig  Utgifter til investeringer er også redusert kraftig grunnet stordriftsfordeler. Dette gjelder både pcer, servere osv.  Trenden er at programvaren blir dyrere og maskinene billigere

10 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Stabilt – liten nedetid. Alltid tilgjengelig – hjemmekontorløsning  Vi har greid å bygge et stabilt nettverk  Det er ingen periodiske stopper for oppdatering, og tilfeldige stopper er redusert til et minimum  Vi har bygd en sikker og god hjemmekontorløsning. Det betyr at alle ansatte kan nå ”kontoret” hjemmefra, forutsatt nettilkobling  Har også ”sikker hjemmekontorløsning” for sensitive systemer  Infrastrukturen er vår ”stolthet”

11 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Utfordringer  Hvordan takle ”topper” – Store bestillinger på bestemte årstider – Avvik fra normal drift – midlertidige lokaler  Utfordringer ved ansettelse / endring og avsluttet arbeidsforhold – Info kommer ikke frem til IKT-enheten  Bytting / flytting / ”salg” av utstyr – Utstyret må inn for registrering – Utstyret må ut av vårt nett.  Sikkerhet – Brukerene er den største sikkerhetsutfordringen – Får dårlig grunnopplæring av store brukergrupper.

12 Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Tanker til slutt  Vi har ikke problemer – bare utfordringer  Det er lov å ha det gøy  Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Ikt-enheten 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling. Ikt-enheten – Samkommunestyret 28/2 -2008 www.innherred-samkommune.no Litt om IKT-enheten  Enheten har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google