Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing?
Modul 3 Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Conor Mc Guckin1, Lucie Corcoran1, Niall Crowley1, Mona O’Moore 1, Øystein Samnøen2 og Rune H. Rasmussen2 (1) Trinity College Dublin (Irland), (2) Barnevakten – Kids and Media (Norge)

2 Tilby foreldre kunnskap knyttet til: Hvordan oppdage digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Målsetning og planlagt læringsutbytte Tilby foreldre kunnskap knyttet til: Hvordan oppdage digital mobbing? Hva gjør jeg hvis barnet mitt blir utsatt for digital mobbing? Hva gjør jeg hvis barnet mitt mobber andre? Hvordan forebygge digital mobbing hjemme? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.2

3 Digital mobbing Del II: Inngripen Del I: Oppdage Del III: Forebygging
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Del I: Oppdage Hvordan kan foreldre vite om deres barn er involvert i digital mobbing? Del II: Inngripen Hva kan foreldre gjøre når deres barn er innblandet? Digital mobbing Del III: Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.3

4 Hvordan oppdage digital mobbing
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage: Hvordan oppdage digital mobbing Digital mobbing Tegn som kan tyde på at et barn mobbes © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.4

5 Oppdage digital mobbing Intervju
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Intervju Kilde: M3.5

6 Hva kan være mulige tegn på at digital mobbing foregår?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Aktivitet Diskusjon Hva synes du? Hva kan være mulige tegn på at digital mobbing foregår? Hva er dine erfaringer? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.6

7 Påvise konsekvenser av mobbing
Oppdage digital mobbing Påvise konsekvenser av mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.7

8 Påvisning av konsekvenser av mobbing
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Ofre for digital mobbing Påvisning av konsekvenser av mobbing Hyppigere helseproblemer Dette kan inkludere symptomer som hodepine, magesmerter, større skolefravær, søvnproblemer og depresjon. Endringer i oppførsel Ungdommen virker bekymret eller engstelig, men nekter å fortelle hva som er galt. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.8

9 Påvisning av konsekvenser av mobbing
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Ofre for digital mobbing Påvisning av konsekvenser av mobbing Endringer i forhold til skolen Mistet interesse for skolen, og motvillighet til å møte opp i klasserommet. Mulig forverring av skoleprestasjoner og fallende karakterer. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.9

10 Påvisning av konsekvenser av mobbing
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Ofre for digital mobbing Påvisning av konsekvenser av mobbing Negative/følelsesladde uttrykk etter bruk av sosiale medier Barnet virker sint eller opprørt etter å ha vært på nettet eller etter å ha lest en tekstmelding. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.10

11 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing?
Aktivitet Ofre for digital mobbing Aktivitet ”Tenk deg at du har en følelse av at barnet ditt blir utsatt for digital mobbing”… Hvordan kan du starte en samtale om dette med barnet ditt? Hva kan du gjøre hvis barnet ditt nekter å snakke med deg om dette? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.11

12 Digital mobbing Oppdage digital mobbing Oppdage:
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Oppdage: Hvordan oppdage digital mobbing Digital mobbing Tegn som kan tyde på at et barn er involvert i å mobbe andre © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.12

13 Mulige tegn på at et barn mobber andre
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Barn og unge som mobber andre Mulige tegn på at et barn mobber andre Vansker med å beholde vennskap Skjuler mediebruk fra foreldre Negative uttrykk mens man bruker eller etter bruk av sosiale medier Henvendelser fra andre som mener barnet ditt er involvert i mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.13

14 Oppdage digital mobbing Intervju
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Intervju Kilde: M3.14

15 Mulige årsaker til digital mobbing
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Barn og unge som mobber andre Mulige årsaker til digital mobbing Mobbing anses som normalt Kjedsomhet Interkulturelle konflikter Konflikter i klassemiljøet (mellommenneskelige konflikter) Vennskap endrer seg © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.15

16 Den digitale mobbingens funksjoner
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Barn og unge som mobber andre Den digitale mobbingens funksjoner Utløp Mobbing gir utløp for oppbygget aggresjon. Anerkjennelse Mobbing brukes for å få et spesielt rykte, for eksempel “kul”. Styrke fellesskapsfølelse Mobbing utføres som regel av en gruppe, blant annet for å skape følelsen av at “sammen er vi sterke”. Fremvisning av styrke Mobbing kan brukes for å vise ”hvem som er sjefen”. Frykt Frykt for selv å bli mobbeoffer. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.16

17 Konklusjon Oppdage digital mobbing
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Del I: Oppdage digital mobbing Konklusjon Tegn som kan tyde på at et barn utsettes for mobbing: Tegn som kan tyde på at et barn er involvert i å mobbe andre: Mistet interesse for eller tapte vennskap Hyppigere helseproblemer Endringer i oppførsel Endringer i forhold til skolen Negative og følelsesmessige uttrykk etter bruk av sosiale medier Vansker med å beholde vennskap Skjule mediebruk fra foreldre Negative uttrykk mens man bruker sosiale medier, eller like etterpå Henvendelser fra andre © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.17

18 Hva kan foreldre gjøre når deres barn er innblandet?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Del II: Inngripen Hva kan foreldre gjøre når deres barn er innblandet? Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.18

19 Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet;
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet; Hva skal jeg gjøre? Tips og råd – Mulige kortsiktige/umiddelbare handlinger Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.19

20 Hva kan foreldre gjøre hvis deres barn blir utsatt for mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Aktivitet Diskusjon Hva synes du? Hva kan foreldre gjøre hvis deres barn blir utsatt for mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.20

21 Tips og råd Umiddelbare handlinger Ressurs: Inngripen
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Tips og råd Umiddelbare handlinger Lytt oppmerksomt til barnet ditt Opptre rolig ovenfor barnet ditt Blokker ”nettmobberen” Ikke svar på vedkommendes henvendelser Sikre deg bevis Ressurs: © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.21

22 Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn Skape en atmosfære av trygghet Gjør det klart for barnet ditt at du alltid vil være der for å hjelpe dem dersom de føler at de ikke klarer å få slutt på mobbingen på egenhånd. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.22

23 Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn Hvis du har en spesiell mistanke, er det nødvendig med stor tålmodighet og man må bruke flere anledninger til å snakke sammen. Vær tålmodig! Det er vanlig at mobbeoffer ikke nevner noe om hva som foregår den første gangen de snakker med voksne. Ofte trenger de litt tid før de begynner å kommunisere. ”Stillhetens kode”: redd for å si noe til læreren Snakk med barnet ditt om forskjellen mellom å si noe til læreren og det å leite etter hjelp! © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.23

24 Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn Finne ut hva som er galt Prøv å få oversikt over situasjonen: Hva har skjedd? Hvem er involvert? Hva er barnet ditt sin rolle i det som foregår? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.24

25 Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn Forsikre barnet ditt om at ethvert offer har rett til å få hjelp og støtte Ingen kan håndtere noe slikt på egenhånd Forsikre barnet ditt om at det er mobberen som har et problem, ikke offeret Gjør det klart for barnet at ansvaret ligger hos overgriperen, ikke hos offeret © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.25

26 Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn Ikke ”helle bensin på bålet ”: Understrek at det ikke er riktig å ta igjen – verken fysisk eller verbalt. Det er best ikke å gi noen respons i det hele tatt. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.26

27 Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn Bygge opp selvtillit Bruk tid på å styrke motstandskraften mot de negative konsekvensene av mobbing ved å bygge opp en positiv selvtillitt i barnet. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.27

28 Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn Rapporter problemet Gjør deg kjent med lovgivningen knyttet til digital mobbing. Du kan kontakte skolen, politiet osv. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.28

29 Hvordan kontakte tjenestetilbydere
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hvordan kontakte tjenestetilbydere Sosiale nettverk Ignorere brukere, rapporteringsfunksjoner, kontakt tjenestetilbyder, blokker mobberen Nettsteder for videodeling Få fjernet videoklipp, bruk rapporteringsfunksjon Lynmeldingstjenester Bruk funksjonene for å “ignorere” en bruker Chatterom/Forum/Blogger Bruk rapporteringsfunksjon, slett upassende meldinger og kommentarer Mobiloperatører Spor nummer; be om å få nytt/hemmelig nummer fra tjenestetilbyder E-post Plassér overgripers e-postadresse i spamliste, slett upassende meldinger © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.29

30 Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Håndteringsstrategier Hvilke håndteringsstrategier er effektive, og hvilke fungerer ikke? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.30

31 Håndteringsstrategier
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Håndteringsstrategier Sosial håndtering Søke hjelp fra venner, familie, lærere osv. Aggressiv håndtering Hevn, fysiske angrep, verbale trusler Hjelpeløshet Håpløshet, hjelpeløshet, passivitet Kognitiv håndtering Prøver å forstå overgripernes oppførsel og motiv © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.31

32 Lite effektive håndteringsstrategier
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Håndteringsstrategier Lite effektive håndteringsstrategier Hjelpeløshet Passiv aksept: Forteller ingen hva som foregår (f.eks. pga. frykt) Den digitale mobbingen fortsetter Unngår situasjonen: Setter verken stopp for mobbingen eller utfordrer overgriper © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.32

33 Lite effektive håndteringsstrategier
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Håndteringsstrategier Lite effektive håndteringsstrategier Aggressiv håndtering Hevn, fysiske angrep, verbale trusler ofte upassende og kan skape farlige situasjoner © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.33

34 Effektive håndteringsstrategier
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Håndteringsstrategier Effektive håndteringsstrategier Sosial håndtering Søke hjelp fra venner, familie, lærere osv. Snakke med noen Vennskap Involvere seg aktivt i grupper med støttende jevnaldrende © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.34

35 Effektive håndteringsstrategier
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Håndteringsstrategier Effektive håndteringsstrategier Kognitiv håndtering Prøver å forstå overgripernes oppførsel og motiv Tar det hele med fatning Blir venner med overgriper © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.35

36 Omitted

37 Relevante linker Inngripen
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Relevante linker - på denne nettsiden får du informasjon om hvordan du kan slette uønsket innhold på nettet. - politiets tipstjeneste: Rasisme, grov digital mobbing og nettbaserte overgrep - Konfliktrådets hjemmeside - her finner du tips og informasjon om digital mobbing Mobilleverandører: © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.37

38 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing?
Inngripen Hjelp til unge mennesker som har mobbet andre Hvordan foreldre kan gå frem dersom barnet deres har vært involvert i mobbing av andre Skap en forståelse av hva digital mobbing innebærer ovenfor barnet ditt Finn ut hva som ligger til grunn for den digitale mobbingen Diskuter regler for ansvarlig bruk av datamaskiner og Internett © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.38

39 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing?
Inngripen Hjelp til unge mennesker som har mobbet andre Hvordan foreldre kan gå frem dersom barnet deres har vært involvert i mobbing av andre Følg opp barnets nett- og mobilbruk på en hensiktsmessig måte Gi barnet eller tenåringen opplæring i empati (medfølelse) Bygg opp barnets egen selvtillit Legg til rette for energiske barns “katarsis” (dvs. la dem få utløp for energi og aggresjon på en positiv måte). Snakk om menneskerettigheter samt hva norsk lov sier om grenser for adferd © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.39

40 ‘Hvordan skal jeg handle?’
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Hjelp til ungdom som har vært vitne til digital mobbing: ‘Hvordan skal jeg handle?’ © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.40

41 Oppdage digital mobbing Intervju
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Oppdage digital mobbing Intervju Kilde: M3.41

42 Eksempler på spørsmål foreldre kan stille barnet sitt
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Detection of cyberbullying Hjelp til unge som har vært vitne til digital mobbing Eksempler på spørsmål foreldre kan stille barnet sitt Hvordan vil du beskrive det som skjedde? Hvem mener du var mobber(ne)? Hva synes du om hendelsen som fant sted? Hvordan tror du følelsene til offeret er etter denne hendelsen? Hva gjorde du? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.42

43 Eksempler på spørsmål foreldre kan stille barnet sitt
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Detection of cyberbullying Hjelp til unge som har vært vitne til digital mobbing Eksempler på spørsmål foreldre kan stille barnet sitt Hva innebærer det å være tilskuer til mobbing? Hvilket ansvar har en som er tilskuer til mobbing? Er det noe som kunne ha vært gjort annerledes i forhold til barnet som var vitne til mobbeepisoden? Er det noe foreldrene til barnet som var tilskuer, eller barnet selv, mener det bør ordnes opp i, sies eller gjøres, enten i forhold til offeret eller overgriperen? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.43

44 Konklusjon (I) Inngripen Del II: Inngripen Umiddelbare handlinger
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Del II: Inngripen Konklusjon (I) Umiddelbare handlinger Lytt oppmerksomt til barnet ditt Opptre rolig Blokker “nettmobberen” Ikke svar Sikre deg bevis Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå Skap en atmosfære av trygghet Finn ut hva som er galt Ikke hell bensin på bålet Forsikre barnet om at det er overgriperen som har et problem, ikke offeret Bygge opp selvtillit Rapporter problemet © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.44

45 Konklusjon (II) Inngripen
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Del II: Inngripen Konklusjon (II) Hvordan foreldre kan gå frem dersom barnet deres mobber andre Skape et nøyaktig bilde av hva digital mobbing innebærer Finne ut hva som ligger til grunn for den digitale mobbingen Diskutere reglene for ansvarlig bruk av datamaskiner og Internett Snakke om menneskerettigheter og norsk lov © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.45

46 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Digital mobbing Del III: Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.46

47 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Aktivitet Diskusjon Hva synes du? Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.47

48 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Bygg et hjem der familien snakker sammen Ved å skape en hjemmekultur der foreldre og barn blir vant til å snakke sammen om personlige ting, vil foreldrene øke sjansen for at barnet vil ta opp problemer på et tidlig stadium. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.48

49 Fordeler og ulemper ved å overvåke Internettbruk
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Fordeler og ulemper ved å overvåke Internettbruk Overdreven overvåkning kan utgjøre et alvorlig brudd på barnets rett til privatliv. Hvis barnet skaper innhold som er tilgjengelig for offentligheten, er det rimelig at foreldre bør få lov til å se på dette innholdet nå og da. Det er bedre for tillitsforholdet dersom dette er blitt avtalt med barnet på forhånd, og at man understreker at man ikke vil lese hver eneste melding barnet legger ut. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.49

50 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Snakk med barnet om trygg og bevisst bruk av digitale medier Beskytt din personlige informasjon Uttrykk deg med forsiktighet Hjelp andre som blir utsatt for upassende innhold Behandle andre som du vil at de skal behandle deg © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.50

51 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Forbered barnet ditt på mulige utfordringer Hva er digital mobbing? Hva kan være grunnen til at noen mobber andre via sosiale medier? Hva gjør du hvis noen mobber deg via Internett eller mobil? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.51

52 Forslag til samtaletema - foreldre og barn (I)
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Forslag til samtaletema - foreldre og barn (I) Oppførsel i sosiale medier: Hvor går grensen mellom erting og mobbing? Hva synes du om å spre rykter om andre? Hva gjør du hvis noen du kjenner behandles dårlig på nett eller via mobil? Hvorfor kan det være vanskelig å fortelle noen andre at du blir mobbet? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.52

53 Forslag til samtaletema - foreldre og barn (II)
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Forslag til samtaletema - foreldre og barn (II) Digital mobbing Hva gjør du hvis noen mobber deg på Internett eller via mobiltelefon? Hva innebærer det å være en tilskuer? Hva gjør du hvis noen du kjenner blir utsatt for digital mobbing? Hva gjør du hvis noen mobber deg? Hva gjør du dersom du har gjort noe mot andre på Internett eller via mobil som du angrer på? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.53

54 Forlag til samtaletema - foreldre og barn (III)
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Forlag til samtaletema - foreldre og barn (III) Hva sier norsk lov om vanlige utfordringer som Ryktespredning? Trakassering? Publisering av bilder uten tillatelse? Trusler? Identitetstyveri? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.54

55 Hva sier loven? (I) Forebygging
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Hva sier loven? (I) Digital mobbing er i seg selv ikke en straffbar handling. Likevel kan en rekke aktiviteter som utgjør en del av digital mobbing være straffbare: Publisering av bilder uten samtykke: Brudd på personvernet i henhold til Åndsverkloven (§ 45c) Ærekrenkelser i forum, blogger eller sosiale nettverk: Det er straffbart å krenke en annens æresfølelse, enten ved beskyldninger eller forhåninger fremsatt gjennom ord eller handling. Å krenke en annens fred via e-post, lynmeldinger eller SMS: Straffeloven (§ 390a) sier at ”Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.” © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.55

56 Hva sier loven? (II) Forebygging
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Hva sier loven? (II) Straffeloven og Åndsverkloven rammer de vanligste grove overtrampene på nett og mobil, eksempelvis ærekrenkelser, bildepublisering, trusler og identitetstyveri Dersom man har mistanke om at andre har sagt eller gjort noe som er ulovlig, bør det som hovedregel meldes til politiet. Foreldre bør overlate til politiet å vurdere hvorvidt en handling er straffbar eller ikke. Politiet vil også kunne bistå med å vurdere videre saksgang. Dersom gjerningspersonen er under den kriminelle lavalder, kan politiet eksempelvis henvise saken til konfliktrådet. Politiet kan også pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.56

57 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Utvikling av en sunn selvtillitt Anerkjenn barnet: “Jeg ser deg. Du har mange evner. Du kan!“ Bygg tillit: Understrek at du vil hjelpe og støtte barnet og at han/henne kan stole på deg © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.57

58 Aktivitet: Oppmuntring av sterke sider
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Aktivitet Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Aktivitet: Oppmuntring av sterke sider Hva ser du på som gaver/evner/styrker hos ditt barn? Hvordan kan du som forelder oppmuntre og sette ditt barn i stand til å utvikle sine evner? Hvordan kan du som forelder uttrykke din kjærlighet til barnet ditt? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.58

59 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Forsterk barnets evne til å vise empati På grunn av den generelle oppførsel/kultur i sosiale medier er barn i mange tilfeller ikke klar over at handlingene deres kan såre andre. Det er derfor fornuftig å styrke barns bevissthet om at dette kan være tilfelle. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.59

60 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Lære å respektere og verdsette andre – samtalepunkter foreldre – barn: Hva vil det si å vise respekt for andre? Hva er forskjellen mellom å “respektere” og å “like” en person? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.60

61 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing?
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Gi positive tilbakemeldinger Ved å gi barn tilbakemeldinger med et positivt preg kan foreldre påvirke oppførsel uten å ta motet fra barnet. ”Det jeg synes er bra er….” fremfor ”Jeg liker ikke at du…” © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.61

62 Konklusjon Forebygging Bygg et hjem der familien snakker sammen
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Del III: Forebygging Konklusjon Bygg et hjem der familien snakker sammen Snakk med barn om trygg og bevisst bruk av digital medier Forbered barnet ditt på mulige utfordringer Utvikle en sunn selvtillit hos barnet Forsterk barnets evne til å vise empati Lære å verdsette og respektere andre Gi barnet positive tilbakemeldinger © CyberTraining-4-Parents, 2012 M3.62

63 Intervju Kilde: http://old.digizen.org/cyberbullying/scd.aspx
Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Intervju Kilde: M3.63

64 Takk! På vegne av teamet i CyberTraining-4-Parents Norge:
Øystein Samnøen (prosjektleder) Rune H. Rasmussen Else Kristin Samnøen This project has been founded with support form the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. CT4P LLP DE-GRUNDTVIG-GMP © CT4P


Laste ned ppt "Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google