Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til digital mobbing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til digital mobbing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Modul 2 Introduksjon til digital mobbing Conor Mc Guckin1, Lucie Corcoran1, Niall Crowley1, Mona O'Moore1, Juan Calmaestra2, Rosario del Rey2, Rosario Ortega2 og Joaquín A. Mora-Merchán3 (1) Trinity College Dublin (Irland), (2) Universitetet i Cordoba (Spania), (3) Universitetet i Sevilla (Spania)

2 Definisjon av digital mobbing Forståelse av fenomenet digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Målsetning og planlagt læringsutbytte Forståelse av sammenhengen mellom tradisjonell mobbing og digital mobbing Definisjon av digital mobbing Forståelse av fenomenet digital mobbing Overblikk over ulike metoder som tas i bruk for å mobbe andre via digitale medier Gjenkjennelse av de potensielle virkningene av digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.2

3 Digital mobbing Definisjon av digital mobbing Fakta om digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Definisjon av digital mobbing og lik-/ulikheter i forhold til tradisjonell mobbing Fakta om digital mobbing Typer mobbing (Internett / Mobil) Digital mobbing Virkning / potensielle konsekvenser Ofre, mobbere og tilskuere © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.3

4 Definisjon Tradisjonell mobbing Tradisjonell mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Tradisjonell mobbing Definisjon Vi sier at en elev blir mobbet når en annen elev, eller en gruppe elever: Sier slemme eller ubehagelige ting eller gjør narr av noen eller gir noen slemme eller sårende kallenavn Fullstendig ignorerer eller ekskluderer noen fra vennegjengen eller bevisst lar være å inkludere noen i ulike aktiviteter med vilje Slår, sparker, skubber og herser med, eller truer noen Sprer løgner eller falske rykter om noen, eller sender slemmer lapper, eller prøver å få andre elever til å mislike noen (Olweus, 1993) © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.4

5 Definisjon Tradisjonell mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Tradisjonell mobbing Definisjon For at en viss oppførsel skal kunne kalles mobbing, så må det ligge minst tre betingelser til grunn: intensjon om å skade offeret repetisjon av den misbrukende oppførselen over en viss tidsperiode maktubalanse mellom offeret og overgriper(e) Likevel kan ett spesielt alvorlig tilfelle som skaper en vedvarende følelse av ydmykelse anses som mobbing. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.5

6 Definisjon Tradisjonell mobbing Systematisk viktimisering
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Tradisjonell mobbing Definisjon Systematisk viktimisering Fysisk aggresjon Verbalt misbruk Gestikulering – ofte truende Ekskludering Utpressing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.6

7 Finnes det et typisk offer?
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Finnes det et typisk offer? Alle kan bli offer for mobbing! Risikofaktorer: et engstelig, følsomt, sky, usikkert og forsiktig sinnelag få gode venner lav selvtillitt en passiv, lite aggressiv eller lite selvsikker væremåte reagerer følelsesmessig klumsete oppførsel når man prøver å bli med i eller delta i en gruppe med jevnaldrende gjenspeiler en ulikhet, f.eks. aksent, religion, kultur, rase, spesielle behov © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.7

8 Karakteristiske egenskaper ved en typisk mobber
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Karakteristiske egenskaper ved en typisk mobber Den typiske mobberen beskrives som å ha: en trang til å dominere andre dårlig selvkontroll impulsiv personlighet lite angst en tendens til å klandre offeret for sin egen dårlige oppførsel tøff kroppsholdning et positivt syn på aggresjon mangel på følsomhet og empati tendens mot annen antisosial oppførsel høylytt væremåte og noen ganger har de vært mobbeoffer selv © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.8

9 Hvorfor mobber (tradisjonelt/digitalt) barn andre?
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Hvorfor mobber (tradisjonelt/digitalt) barn andre? Professor O'Moore hevder at mobbing er et forsøk på å manipulere et forhold med en målsetning om å tilfredsstille ens egne psykologiske behov. Eksempler på slike behov: å ha kontroll sikre egen dominans søke oppmerksomhet “tøffe seg” forbedre sin egen sosiale status © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.9

10 Hvilke virkninger har mobbing?
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Hvilke virkninger har mobbing? Mobbing skaper stress Hvis stress vedvarer over en lengre tidsperiode er sykdom en vanlig konsekvens Mobbing har vært knyttet til en rekke negative virkninger, så som: lav selvtillitt akademisk underprestering angst, sengevæting, magesmerter og anspenthet depresjon, selvskading og selvmordstanker © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.10

11 Fordelingen av roller i mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Fordelingen av roller i mobbing Salmivalli og kolleger (1996) har identifisert tydelige roller i mobbeprosessen for 88 prosent av skolebarna som deltok i deres studie. Resultatene ble replikert i en tysk studie i 2004 (Schäfer & Korn). Medelever spiller en viktig rolle i mobbeprosessen. Av den grunn er det hensiktsmessig å begynne en inngripen på klassenivå. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.11

12 Tilskuerrollen Tradisjonell mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Tilskuerrollen Forbipasserende som er vitne til digital mobbing reagerer på ulike måter: Noen tar del i mobbingen Noen heier på overgriperen Andre observerer, men deltar ikke Noen forlater nettmiljøet Noen protesterer til andre men ikke til overgriperen Noen prøver å hjelpe offeret Andre varsler noen som kan hjelpe © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.12

13 Å komme i gang Tradisjonell mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing Å komme i gang Har ditt barn noen gang blitt utsatt for tradisjonell eller digital mobbing? (ja/nei) Har du noen sinne blitt utsatt for mobbing? (ja/nei) Forestill deg at ditt barn blir utsatt for digital mobbing. Hvem kontakter du først? Skole/lærer Skolens sosialarbeider Informasjonssentral Andre Mener du mobbere bør straffeforfølges / synes du vi trenger spesifikke lover knyttet til digital mobbing (ja/nei) © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.13

14 Definisjon av digital mobbing og lik-/ulikheter i forhold til
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Definisjon Definisjon av digital mobbing og lik-/ulikheter i forhold til tradisjonell mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.14

15 Digital mobbing - Definisjon
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Definisjon “Digital mobbing er en hvilken som helst handling utført via elektroniske eller digitale medier av individer eller grupper som gjentagende kommuniserer fiendtlige eller aggressive meldinger som har til hensikt å påføre skade eller skape ubehag for andre.“ (Tokunaga 2010) © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.15

16 Digital mobbing – Problemer:
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing – Problemer: Overgangen mellom “skolemobbing” og digital mobbing er flytende. Overgripere som bruker digitale medier kan også bruke tradisjonelle, direkte metoder. Digital mobbing innebærer at mobbing ikke lenger er begrenset til skoleområdet – det kan fortsettes hvor og når som helst. Forskning viser at det er overlapping mellom tradisjonell og digital mobbing. Jksdfhkdjshf” © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.16

17 Digital mobbing – Problemer:
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing – Problemer: Digital mobbing kan i noen tilfeller være svært alvorlig: Selv om en overgriper publiserer et ydmykende bilde/videoklipp bare én gang, så kan det likevel bli sett av et enormt publikum. Makt inntar ulike former i den digitale verden, der andre faktorer spiller inn, så som anonymitet og overlegne teknologiske ferdigheter. Teknologi gir en overgriper tilgang til sine offer 24 timer i døgnet uavhengig av tilholdssted. Overgripere er ofte ikke i stand til å se ofrene sine reaksjoner til overgrepet. Dette kan forårsake redusert følelse av empati og skyld, noe som kunne ha medført til at mobbingen opphørte i den virkelige verden. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.17

18 Typer (Internett / Mobil)
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Typer Typer (Internett / Mobil) Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.18

19 Former for digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Former for digital mobbing Digital mobbing kan klassifiseres basert på type oppførsel: Sinte krangler (“flaming”) Trakassering Baktaling Gi seg ut for å være andre Avsløring av privat informasjon (“outing”) Lureri Ekskludering Forfølgelse (“cyber stalking”) Mobbingen kan også klassifiseres i følge type medium … (se neste slide) © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.19

20 Digital mobbing - Typer
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Typer Mobil Gjentatte anonyme oppringninger SMS (trusler, skremsler, fornærmelser) Ydmykende bilder/videoklipp som distribueres via nettet Lynmeldinger (Instant Messenger) Sende ondskapsfulle meldinger, bilder, videoklipp Bruke en annens konto til å sende ubehagelige meldinger osv. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.20

21 Digital mobbing - Typer
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Typer Chatterom Sende ondskapsfulle, truende meldinger Ignorere en eller flere personer i en gruppe Opprette vennskap på falske premisser E-post Sende upassende innhold (videoklipp, bilder) Gå inn på en personlig konto (for f.eks. å videresende eller slette personlige e-poster) © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.21

22 Digital mobbing - Typer
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Typer Webkamera Ta opp upassende innhold Publisere private opptak på nettet (f.eks. etter at et forhold er slutt) Sosiale nettverk Publisere ondskapsfulle bilder, kommentarer Logge seg inn på andres konto og misbruke denne Hatgrupper Opprette en falsk profil i offerets navn og gi seg ut for å være vedkommende © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.22

23 Digital mobbing - Typer
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Typer Nettsider for video- og fotodeling Publisere pinlige og ydmykede videoer eller bilder Publisere private opptak på nettet, f.eks. etter et forhold er slutt Spillsider (f.eks., World of Warcraft) Erfarne spillere finner svakere spillere og dreper spillkarakteren deres gjentatte ganger Målrettet ekskludering av individer fra gruppeaktiviteter og arrangement © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.23

24 Aktivitet Kilde: http://old.digizen.org/cyberbullying/fullfilm.aspx
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Aktivitet Kilde: M2.24

25 Kjapp tilbakemelding:
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Aktivitet Kjapp tilbakemelding: Hvilke tanker/følelser sitter du med etter å ha sett dette klippet? Hva er førsteinntrykket ditt? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.25

26 Video: Let‘s fight it together
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Aktivitet Video: Let‘s fight it together Hvilke former for digital mobbing ble benyttet? Hva følte Joe? Ville du ha gjort noe annerledes dersom du var moren eller faren til Joe? © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.26

27 Digital mobbing Digital mobbing Fakta om digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Fakta om digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.27

28 Fakta om digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Fakta om digital mobbing 9 – 16 år: (10 %) har selv opplevd å bli mobbet på nettsamfunn (5 %) sier at de selv har mobbet andre på nettsamfunn. Add national examples regarding cyberbullying Kilde: Medietilsynets Trygg bruk-rapport, 2010 © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.28

29 Virkning / potensielle konsekvenser
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Virkning / potensielle konsekvenser Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.29

30 Konsekvenser av digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Konsekvenser av digital mobbing Dårlig selvtillitt Frustrasjonsfølelser Sinne Tristhet, håpløshet Ensomhet og depresjon Manglende konsentrasjonsevne på skolen Logger seg ikke på nettet Ofre føler mistanke til andre Selvskading Selvmordstanker © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.30

31 Digital mobbing er ingen lek
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Konsekvenser av digital mobbing Digital mobbing er ingen lek - noen eksempler - © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.31

32 Jævla inntrakasserte kukksuger, gå og dø.”
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Stygge kommentarer: ”Jævla stygge jente (…). Forresten, lær deg å prate, du prater som en baby. Jævla inntrakasserte kukksuger, gå og dø.” Tekstmelding skrevet av 12 år gammel gutt til jente i samme klasse. Kilde: Barnevakten, 2011 Add national examples e.g. hate groups in facebook or national social networks © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.32.

33 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Stygge kommentarer: 15% av alle åringer har mottatt seksuelle meldinger [i betydningen å snakke om å ha sex eller se bilder av nakne mennesker eller mennesker som har sex] fra jevnaldrende Kilde: EU Kids Online Add national examples e.g. hate groups in facebook or national social networks © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.33.

34 Stygge kommentarer: Digital mobbing Kilde: Barnevakten / Bruk hue
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Stygge kommentarer: Kilde: Barnevakten / Bruk hue Add national examples e.g. hate groups in facebook or national social networks © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.34

35 Kommentarer på sosiale nettsider:
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Kommentarer på sosiale nettsider: Add national examples e.g. hate groups in facebook or national social networks © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.35

36 Omitted

37 Hvordan takle digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Hvordan takle digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.37

38 Håndteringsstrategier
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Håndteringsstrategier (Riebel, Jäger & Fischer, 2009) Aggressivitet : f.eks. ‘Jeg truer med å banke ham/henne’ Hjelpeløshet : f.eks. ‘Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre’ Kognitiv håndtering: Ofre prøver å gripe fatt i problemet selv ved hjelp av en diplomatisk fremgangsmåte. De prøver å snakke fornuftig med overgriperen eller få forståelse for overgriperens motiv. Teknisk håndtering: f.eks. ‘Jeg slår av datamaskinen’, ‘Jeg endrer e-posten min og/eller kallenavnet mitt og gir det nye bare til personer jeg stoler på’, ‘Jeg viser meldingene til en voksen.’ © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.38

39 Andre håndteringsstrategier
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Andre håndteringsstrategier Reaktiv håndtering Unnvikelse Aksept Rettferdiggjørelse Søke støtte Preventiv håndtering Snakke ansikt til ansikt Økt sikkerhet og bevissthet Det finnes ikke noen enkel måte å hindre digital mobbing på © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.39

40 Reaktiv håndtering Unnvikelse Slette meldinger Blokkere kontakter
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Eksempler Reaktiv håndtering Unnvikelse Slette meldinger Blokkere kontakter Ignorere problemet fullstendig © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.40

41 Reaktiv håndtering Aksept
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Eksempler Reaktiv håndtering Aksept Akseptere digital mobbing som en del av livet og fokusere på det positive © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.41

42 Reaktiv håndtering Rettferdiggjørelse
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Eksempler Reaktiv håndtering Rettferdiggjørelse Offeret fokuserer på grunner til at overgriperen ikke bør gjøre dem opprørt Disse elevene føler ofte at digital mobbing ikke bør tas alvorlig © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.42

43 Reaktiv håndtering Søke støtte Oppsøke andre for hjelp Be andre om råd
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Eksempler Reaktiv håndtering Søke støtte Oppsøke andre for hjelp Be andre om råd Spørre en autoritetsperson om de kan stoppe mobbingen © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.43

44 Preventiv håndtering Snakke ansikt til ansikt
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Eksempler Preventiv håndtering Snakke ansikt til ansikt Elevene oppsøker en person fysisk, i motsetning til å kommunisere via digitale medier Dette hjelper dem med å unngå misforståelser på grunn av mangel på intonasjon, noe som ofte oppstår i den digitale verden © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.44

45 Preventiv håndtering Økt sikkerhet og bevissthet
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Eksempler Preventiv håndtering Økt sikkerhet og bevissthet Digital mobbing kan hindres når elever tar noen sikkerhetsmessige forholdsregler (f.eks. beskytter passordet sitt) Når elever har generell god holdning i forhold til sikkerhet (f.eks. kunnskap om hvilke nettsider som kan være utrygge). © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.45

46 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Konklusjoner
Digital mobbing er et relativt nytt fenomen og forskere har ennå ikke kommet til enighet om en rekke aspekter knyttet til dette problemområdet. Det finnes likheter og ulikheter mellom tradisjonell mobbing og digital mobbing. Digital mobbing kan klassifiseres på to måter: Ut fra mediet overgrepet foregår gjennom (SMS, MMS, telefonsamtaler osv.) og basert på selve overgrepets natur (trakassering, baktaling, gi seg ut for å være en annen osv.). Utbredelsen av digital mobbing i Europa er anslagsvis ti prosent. Digital mobbing har vært knyttet til negative konsekvenser. © CyberTraining-4-Parents, 2012 M2.46


Laste ned ppt "Introduksjon til digital mobbing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google