Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betraktninger om lærlinger på sykehus!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betraktninger om lærlinger på sykehus!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Betraktninger om lærlinger på sykehus!
Ragnhild Mathisen, faglig ansvarlig for lærlingordning Ahus – 11. mars 2014

2 9/9-2013 - Egne lærlinger for første gang!
Hvordan få til en god læretid? Hvordan få til en videre satsing på lærlinger ved Ahus? Menneskelig nær – faglig sterk

3 Menneskelig nær – faglig sterk
Kort om Ahus Lokal og områdesykehus Gir helsetjenester til ca mennesker Norges største akuttsykehus Senger – 758 somatikk, 289 psykiatri + rusbehandling Gjennomsnittlig liggetid på 3,8 dager 8350 ansatte Opplæring og utdanning – et av sykehusets kjerneoppgaver 8 lærlinger i helsearbeiderfaget fra september 2013 4 nye lærlinger fra september 2014 Menneskelig nær – faglig sterk

4 Ahus som godkjent lærebedrift fra 2012!
Plutselig var avgjørelsen tatt – ingen ting var på plass Satsing fra 2013 Dette skulle vi klare! Ønske om en suksesshistorie Nedfelt i strategisk utviklingsplan og helsefaglig strategi Faglig ansvarlig for Ahus som lærebedrift Min bakgrunn Fra utdanning av intensivsykepleiere til helsefagarbeidere Fra enda en ny oppgave til «hjertebarn» Menneskelig nær – faglig sterk

5 Menneskelig nær – faglig sterk
Hvorfor lærlinger? Erstatte hjelpepleieren Helsefagarbeideren – ung yrkesgruppe Samfunnsansvar Bidra til flere læreplasser Øke rekrutteringen til Ahus Forme kompetanse til vårt behov Møte behovet i framtiden Høy alderssammensetning hos hjelpepleierne Menneskelig nær – faglig sterk

6 Hva ønsket vi oss av lærlingene vi skulle ansette!!
Faglig og personlig egnede lærlinger – motivasjon, lite fravær, gode referanser Som kunne mestre å være lærling i en travel sykehusavdeling Takle å jobbe i utfordrende pasientsituasjoner Kunne være menneskelig nær og bli faglig sterk Vi valgte de rett fra Vg2 Menneskelig nær – faglig sterk

7 Menneskelig nær – faglig sterk
Det ble lagt merke til! Avisoppslag Spekter og AFK Fagforbundet Menneskelig nær – faglig sterk

8 Menneskelig nær – faglig sterk

9 Utfordringene - lærlingene
Syns, lukt inntrykk Bakterieangst Manglende kunnskap – anatomi, fysiologi, sykdomslære Stor kontrast/manglende erfaring fra praksis Skriveproblemer Refleksjonsevne – trenger å utvikles Motivasjon – «ferdig med skolen» «Alle» vil bli sykepleiere Menneskelig nær – faglig sterk

10 Utfordringene – veilederne - lederne
Høyt pasientbelegg – dårlige pasienter For lite tid til samtaler Manglende erfaring med veiledning av lærlinger Krevende for veilederne å veilede/utfordre de flinke Vet for lite om lærlingordningen – Vg1/Vg2 Usikkerhet om kompetansen til helsefagarbeideren Stillinger etter læretiden? Menneskelig nær – faglig sterk

11 Menneskelig nær – faglig sterk
Oppturene Trivsel - læringsglede Pliktoppfyllende lærlinger Flinke til å se egne begrensninger Enkelte meget dyktige etter kort tid – men sprik i gruppa Stolte veiledere Flere - tidlig en ressurs i avdelingen Menneskelig nær – faglig sterk

12 Betraktninger - 6 mnd ut i læretiden!
Mer ressurskrevende enn forutsatt Krever mye ressurser både fra avdelingene/veilederne og faglig leder Store kontraster i lærlingenes faglige ståsted og modenhetsgrad Krevende nybrottsarbeid Kostnadskrevende Menneskelig nær – faglig sterk

13 Menneskelig nær – faglig sterk
Betraktninger Usikkerhet i klinikken hva slags kompetanse lærlingene har med seg. De er jo «så unge» Usikkerhet om hva de kan/skal gjøre i forhold til hjelpepleiere Samme funksjonsbeskrivelse? Oppfatning av at de har lavere kompetanse? Skal erstatte hjelpepleiere som er i årene Dette tar tid! Menneskelig nær – faglig sterk

14 Utfordringene – videre satsing på lærlinger?
Hvilken kompetanse får en helsefagarbeider? Har helsefagarbeiderne den kompetanse vi trenger i sykehus? Mer spesialiserte oppgaver, avansert behandling og pleie Hjelpepleier/helsefagarbeiderstillinger blir færre Menneskelig nær – faglig sterk

15 Betraktninger videregående skoler - kompetanse
Er planene for Vg1-2 rettet mot å arbeide i sykehus? Kjenner lærerne godt nok «virkeligheten» i sykehus? Vet skolene nok om hva elevene må kunne for å bli lærling på et sykehus? Er det for tilfeldig og godt nok hva slags kompetanse Vg1+2 gir? Hvordan kan sykehusene bidra til at læreplanene er bedre rettet mot våre behov? Menneskelig nær – faglig sterk

16 Videregående skoler - samarbeid
Bedre samarbeid mellom skole og sykehus Flere praksisplasser for Vg2 – PTF på sykehus PTF-praksis for de som vil bli lærlinger Kan skolene gjøre elevene bedre forberedt på å være lærling i sykehus? Hvordan samarbeide om dette? Lærerne må ha bedre kjennskap til helsefagarbeidernes og hjelpepleiernes rolle og funksjon i sykehus Menneskelig nær – faglig sterk

17 EN FORSMAK PÅ LÆRETIDEN – VG2-ELEVER I PRAKSIS
Menneskelig nær – faglig sterk

18 Mulighetene – videre satsing på lærlinger?
Se lærlingene som en ressurs – verdiskaping De kan utdannes etter sykehusets behov for kompetanse Bidrar til å utvikle avdelingenes læringsmiljø Gi hjelpepleierne nye utfordringer Øker veiledernes kompetanse Vil bare gi tilbakemelding om at vi er utrolig fornøyd med lærlingen vår!! Hun har vokst så utrolig mye på den tiden hun har vært her, og har tatt seg av eleven som hospiterer hos oss nå på en utrolig bra måte. Hun har blitt en av personalgruppen, Hun tar ansvar og følger opp sine arbeidsoppgaver! For oss er hun en ressurs! Menneskelig nær – faglig sterk

19 Menneskelig nær – faglig sterk
Forutsetninger Strategisk arbeid og satsing Prioritering i budsjettarbeidet Samarbeid med skoler og skolemyndighetene Bygge veilederkompetanse Arbeid med å opprette stillinger for helsefagarbeidere Vi må ville dette! Menneskelig nær – faglig sterk

20

21 Menneskelig nær – faglig sterk
Kontaktinformasjon Ragnhild Mathisen Seniorrådgiver Avdeling helsefag Epost: Telefon: Menneskelig nær – faglig sterk


Laste ned ppt "Betraktninger om lærlinger på sykehus!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google