Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretnings presentasjon 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretnings presentasjon 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretnings presentasjon 2010

2 Visjon BioEnergy Norway AS sin visjon er å bli skandinavias ledende selskap innen BioEnergy innen 2015 Skog Flis Forbrenning Gas rensing Gas generator Grid

3 Forretningside Produksjon og distribusjon av energigjenvinning basert på retur trevirke og produksjon av biobrensel BioEnergy Norway kjennes som troverdig, langsiktig, løsningsorientert, leveransesikker og lønnsom Virksomheten skal gi et betydelig positivt bidrag for miljø, kunder, samarbeidspartnere, nærmiljø, medarbeidere og eiere

4 Vi tilbyr Totalleverandør med nasjonal og internasjonal kompetanse
Forutsigbart konsept med forutsigbare og konkurransedyktige energipriser Biobrensel – pellets Leveransesikkerhet Mottak og energigjenvinning av returtre – impregnert trevirke Miljøorientert samarbeidspartner med spisskompetanse på skogsdrift og produksjon av pellets Topp moderne maskinpark for returtre og pelletsproduksjon Miljøriktige og fremtidsrettede løsninger Attraktive samarbeidsavtaler

5 Skogsvirke Skogsvirke kan brukes som biobrensel direkte uten annen forbehandling enn flising, og de beste fraksjonene kan inngå i brikett og pelletsproduksjon. Skogsvirke er for eksempel: hogstavfall, gjerne kalt grot, greiner og topper helstammer fra tynningsdrifter virke fra ungskogspleie og avstandsregulering, lavere kvaliteter fra sluttavvirkning Stubber Ferskt virke rankes opp og tørkes ved vei/terminal. Etter flising blir virket benyttet direkte i energisentraler. De reneste kvalitetene kan tørkes og foredles til briketter og pellets. Bark Bark utgjør ca 10% av tømmervolumet og forbrukes i stor grad i treindustriens egne energisentraler. Bark har et relativt høyt askeinnhold.

6 Blandet returtre Blandet returtre er innsamlet trevirke som ikke er impregnert, men har til en viss grad vært overflatebehandlet, limt, eller utsatt for ulike grader av forurensning. Eksempler er: Trevirke fra byggeplasser revirke fra riving kommunale gjenbrukstasjoner eller annen sorteringsvirksomhet Skal ikke inneholde: Det er avgjørende at fraksjonen ikke inneholder avfall. Blandet returtre må ikke inneholde impregnert tre, brannhemmende plater, glass- og mineralull eller andre isolasjonsmaterialer, papp- og papiravfall, plast, presenninger, metaller, møbler, stoffer og tøy, PVC, stein og betong eller annet avfall. Større mengder av MDF-plater, huntonitt og sponplater gir alt for mye finstoff og må også unngås. Blandet returtre, leveres oppfliset og benyttes direkte som biobrensel ved energigjenvinningssentraler. Visuell mottakskontroll og løpende analyser sikrer at fraksjonen ikke inneholder impregnert tre eller annet farlig avfall.

7 Energi gjennvinning Energigjenvinning av impregnert returtre
BioEnergy Norway as skal fremstår som Norges ledende aktør innen mottak, mellomlagring og energigjenvinning av impregnert returtre. Impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall, og selskapet innehar en spesialtillatelse fra SFT for en miljømessig og sikker håndtering av denne type avfallstrevirke. Fra farlig avfall til miljøriktig energi

8 Produksjon i Tromsø

9 Produksjon og distribusjon
BioEnergyNorway skal bli Norges ledende leverandør av biobrensel i form avflis. BioEnergyNorway skal bli Norges ledende leverandør av biobrensel i form av pellets og briketter Brikettene produseres av helt rent trevirke, og benyttes som høykvalitetsbrensel av ulike langsiktige samarbeidspartnere i Norge og Europa

10 Hvor står vi i dag ¾ år etter ideen ble født?
Første 5-årskontrakt for leveranse av 3000 årstonn til flisfyringsanlegg. Opsjon på kjøp av tonn biovirke Flising på for Perpetuum på Stormoen deponi Sikret oss produksjonsareal /lokaler i Troms I anbyderfase på betydelige mengder til anlegg i Midt-/ Sør-Norge I forhandler posisjon som totalleverandør av skogstjenester på Østlandet inkl flisproduksjon. Forhandlinger om eierskap til pelletsovn produksjon Opsjon på kjøp av pelletsfabrikker i Danmark, Estland og Sverige. Allerede godkjent finansiert gjennom Eksportfinans Sikret areal for produksjonsanlegg på sentrale Østlandet Egen rolle: Ansvarlig for oppfølging av alle nye produksjonsanlegg

11 Pellets fabrikker BioEnergy Norway vil sette opp Pellets fabrikker i flere regioner i Norge I starten en i Østlandsregionen og en i Tromsø Knutepunkts tanke lanseres for å etablere “ankerfester “ i Norge /Skandinavia.

12 Din partner innen Bio Energi
Drift - Returvirke - Biobrensel BioEnergy Norway AS Tjuvholmen Alle 3, N-0252 Oslo


Laste ned ppt "Forretnings presentasjon 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google