Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RÅBALANSE RÅBALANSEN VISER SUMMEN AV ALLE DEBET- OG KREDITPOSTERINGER SOM ER REGISTRERT PÅ HVER ENKELT KONTO I LØPET AV EN PERIODE, INKLUSIVE DE BEHOLDNINGENE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RÅBALANSE RÅBALANSEN VISER SUMMEN AV ALLE DEBET- OG KREDITPOSTERINGER SOM ER REGISTRERT PÅ HVER ENKELT KONTO I LØPET AV EN PERIODE, INKLUSIVE DE BEHOLDNINGENE."— Utskrift av presentasjonen:

1 RÅBALANSE RÅBALANSEN VISER SUMMEN AV ALLE DEBET- OG KREDITPOSTERINGER SOM ER REGISTRERT PÅ HVER ENKELT KONTO I LØPET AV EN PERIODE, INKLUSIVE DE BEHOLDNINGENE SOM BEDRIFTEN HADDE VED PERIODENS START.

2 SALDOBALANSE SALDOBALANSEN VISER NETTO-REGISTRERINGENE, DVS. SALDOEN PÅ HVER ENKELT KONTO SALDOBALANSENE I FINANSREGNSKAPSPRAKSIS OG TEORI INNEHOLDER IKKE ÅRSAVSLUTNINGS-POSTERINGER SOM F.EKS. AVSKRIVNING ELLER UTGÅENDE VAREBEHOLDNING

3 BEHOLDNINGSENDRING EGENPRODUSERTE VARER
OPPTJENT INNTEKT KOSTNAD OPPTJENT INNTEKT = RESULTAT IB INNKJØPTE VARER + VAREKJØP - UB INNKJØPTE VARER = VAREKOSTNAD + ANDRE KOSTNADER (Lønn, avskr. osv.) = PERIODENS KOSTNAD - BEHOLDNINGSØKNING (+ RED.) EGENPRODUSERTE VARER = KOSTNAD OPPTJENT INNTEKT

4 TALLEKS.: MELLOMTRINNS- OG SISTETRINNSLØSNING

5 Sammenstillingsprinsippet og periodisk vedlikehold: Talleks.: (1)

6 Sammenstillingsprinsippet og periodisk vedlikehold: Talleks.: (2)

7 Finansregnskap og skatt – Midlertidige forskjeller
R = Regnskapsmessig verdi S = Skattemessig verdi s = skattesats Eiendeler: R>S: (R-S)*s = Utsatt skattegjeld R<S: (R-S)*s = Utsatt skattefordel Forpliktelser: R>S: (R-S)*s = Utsatt skattefordel R<S: (R-S)*s = Utsatt skattegjeld

8 Talleks.: Skatt og oppkjøp 1

9 Talleks.: Skatt og oppkjøp 2

10 Talleks.: Skatt og oppkjøp 3

11 Talleks.: Skatt og oppkjøp 4

12 Skatt og oppkjøp Direkte kjøp (innmatskjøp): Anskaffelseskost er ny skattemessig verdi Indirekte kjøp som ved konserndannelse eller fusjon: Skattemessig kontinuitet, dvs. ikke skattemessig fradrag for merverdier

13 Merverdier og utsatt skatt ved oppkjøp
Balanse ved oppkjøp: Oppkjøpt merverdi (debet) Utsatt skatt oppkjøpt merverdi (kredit) IAS: Utsatt skatt ved oppkjøp til nominell verdi, dvs. merverdi*skattesats (tillatt etter norsk regnskapsskikk) Resultatregnskap Kostnadsført oppkjøpt merverdi Fradrag i skattekostnad: Kostnadsført oppkjøpt merverdi*skattesats

14 Skatt i konsern med utsatt skatt til nominell verdi (ser bort fra interngevinster)
Konsernbalanse på oppkjøpstidspunktet BETALBAR SKATT = SUM BETALBAR SKATT I ENKELTSELSKAP UTSATT SKATT = SUM UTSATT SKATT I ENKELTSELSKAP + MERVERDI VED OPPKJØP * SKATTESATS Konsernresultat SUM SKATTEKOSTNAD ENKELTSELSKAP - KOSTNADSFØRT MERVERDI VED OPPKJØP * SKATTESATS = SKATTEKOSTNAD KONSERN Hovedregelen etter norsk regnskapsstandard om skatt er at oppkjøpt utsatt skatt skal regnskapsføres til virkelig verdi, dvs. nåverdi. Nominell verdi er tillatt løsning. Etter IAS er nominell verdi eneste tillatte løsning.

15 Bytteforhold – Illustrasjonseksempel

16 Talleks.: Fusjon og skatt


Laste ned ppt "RÅBALANSE RÅBALANSEN VISER SUMMEN AV ALLE DEBET- OG KREDITPOSTERINGER SOM ER REGISTRERT PÅ HVER ENKELT KONTO I LØPET AV EN PERIODE, INKLUSIVE DE BEHOLDNINGENE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google