Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsføring

2 Årsregnskap – steg for steg
Kunde og leverandører Kontoplan og bilagsarter Inngående Balanse Kontering Bilagsregistrering Se på Resultat og Balanse Revidere, avslutte perioder og levere mva-oppgaver. Årsavslutning

3 Kunder og leverandører
Man må opprette kunder og leverandører før man kan føre fakturaen. Inngående faktura knyttes mot en leverandør. Utgående faktura knyttes mot en kunde.

4 Kontoplan Legger premissene for regnskapsføringen.
Derfor bør kontoplanen være klar før man begynner å føre regnskapet. Man bør altså ha bestemt seg for hvordan regnskapet skal føres, før man begynner å føre det.

5 ”Kontoplan, med oppstillingsplan”
Denne rapporten hjelper deg til å finne ut hvor du skal plassere nye konti. Balanse: Resultat:

6 Resultat og balanse i kontoplanen
1000-tallet: Positive konti 2000-tallet: Negative konti MEN de debeteres og krediteres underveis! Resultat 3000-tallet: Salg/inntekter (negativ) 4000-tallet: Innkjøp for videresalg (pos.) 5000-tallet: Lønn (positiv) 6000 og 7000-tallet: Andre utgifter (positiv) 8000-tallet: Finansielle innt. og utg. (neg./pos.)

7 En inntekt er negativ fordi den føres mot en økning i balansen:
Fortegn i resultatet En inntekt er negativ fordi den føres mot en økning i balansen: Salg gir penger inn i banken (via kunde). En utgift er positiv fordi den føres mot en minking av balansen: Ved innkjøp går penger ut av banken/kassa (evt. via leverandør).

8 Bilagsarter Blindern Studentforening trenger:
Bank, inngående og utgående faktura, kasse, diverse I tillegg kommer Inngående Saldo.

9 Inngående Balanse Eiendeler: Hva eier vi ved starten av året?
Penger i banken Kontanter i kassa Utestående hos kunder Gjeld: Hva skylder vi ved starten av året? Leverandørgjeld Banklån Skyldig mva Egenkapital: Hvor mye av det vi har ved starten av året er vårt eget? Egenkapital

10 Kontering Før bilagene for hånd før du puncher de inn i programmet.
Bruk gjerne en standardisert bilagsforside.

11 Bilagsregistrering i Mamut
Ny – opprett nytt bilag Velg bilagsart Dato => periode Konto og motkonto Sum (debet eller kredit) Lagre

12 Mva-behandling Gjøres automatisk av programmet.
De pengene som går ut av banken gå (via leverandør) for det meste til å dekke utgifter, men noe går også til mva.

13 Overføring til hovedbok
Da føres bilagene virkelig inn i systemet. Posteringsjournal For at en betaling skal kunne føres, må fakturaen være ført inn i hovedbok (jf. Reskontro).

14 Bilagsregistrering – Andre tips
Kun ett bilag føres av gangen Når bilaget er ført, trykk Lagre og Ny. ”+” = ”Lagre og Ny”. Bruk TAB og Enter til og manøvrere. Ikke mus!

15 Bilagsregistrering – Råd nummer 1!
Forsikre deg om at du har forstått det du har ført! Valg av konti. Verdistrømmens retning (debet/kredit).

16 Revisjon Er regnskapet riktig? Stemmer regnskapet med virkeligheten?
Bankbeholdning Leverandørgjeld Omsetning

17 Se på Resultat og Balanse
Som en innledning til revideringen av regnskapet, er det lurt å ta et raskt blikk over disse. Ser de fornuftige ut?

18 Resultat (revisjon) Er underskudd/overskudd som forventet? Fortegn
Er utgifter positive og inntekter negative? Hvordan er forholdet mellom innkjøp og salg av den samme varen? Har omsetningen av en spesiell vare et fornuftig overskudd?

19 Balanse (revisjon) Har vi den samme summen i banken som regnskapet påstår? De kontantene som regnskapet påstår at vi har, ligger de i kassa? Leverandørgjeld: Har vi virkelig ubetalte regninger fra i fjor?

20 Revisjon Sammenlikne ”1930 Bank” med kontoutskriften. Telle kassa.
NB! Hovedboksutskrift! Telle kassa. Se til at alle kassarapporter foreligger.

21 Feiltolking Negativ kassesum Stor positiv kassesum
For mange føringer på 1930 Bank For få føringer på 1930 Bank

22 Avslutte perioder Stenge perioden for videre føring.
Derfor er det viktig at regnskapet er riktig i denne perioden. Vis -> Regnskap -> Avslutte periode Partallsmåneder avslutter mva-terminer.

23 Levere mva-oppgave Mva-oppgave skrives ut ved avslutning av partallsperiode. Revidere mva-oppgaven. Føre tallene over på oppgaven som sendes til myndighetene.

24 Revidere mva-oppgaven
Før du skriver ut mva-oppgaven bør du gjøre deg opp en formening om du er skyldig eller har til gode mva for den aktuelle perioden. Domineres perioden av salg eller innkjøp?

25 Årsavslutning Disponere overskudd/underskudd.
Utføre Årsavslutningsrutinen i Mamut. Vis -> Regnskap -> Årsavslutning


Laste ned ppt "Regnskapsføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google