Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kraftsenteret – Lavenergi kontorbygg. Hva skal til for å lykkes?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kraftsenteret – Lavenergi kontorbygg. Hva skal til for å lykkes?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kraftsenteret – Lavenergi kontorbygg. Hva skal til for å lykkes?

2 Nytt hovedkontor ferdig 01.10.10
Agder Energis nye hovedkontor på Kjøita.

3 Mål for Kraftsenteret Bli en mer effektiv organisasjon og utnytte intern kompetanse på tvers av selskapene Fokusere på å synliggjøre bruken av miljøvennlige energiløsninger Identitetsskapende, gi arbeidslyst, samt bidra til å tiltrekke og beholde medarbeiderne Tilfredsstille selskapenes individuelle behov for en nøktern økonomisk ramme Utnytte omgivelser og synergier i forhold til omgivelser

4 Hvorfor bygge lavenergibygg?
Profilering av selskapet Forutsigbare og lave driftskostnader Strengere myndighetskrav –dvs nye energirammer TEK fra 2007 Energisertifisering av bygninger –fra 2008 Bygninger med lavt energiforbruk, godt inneklima og lave FDV-kostnader vil få et konkurransefortrinn i markedet!

5 Integrert planlegging nødvendig
Fokus på ”tidligfase” planlegging Motivert og engasjert byggherre Teamarbeid –arkitekt og rådgivere og entreprenører Energirådgiver på byggherresiden

6 Enovas energistatistikk for 2006

7 Nye byggeregler (TEK 07) Hovedpunkter:
Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse på kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal kunne dekkes av alternativ energiforsyning

8 TEK 07 Energirammer [kWh/m2]
Småhus Boligblokk Barnehager Kontorbygg Skolebygg Universitet/høgskole 180 Sykehus Sykehjem Hoteller Idrettsbygg Forretningsbygg 235 Kulturbygg Lett industri/verksteder 185

9 Energimerkeordningen
Kontorbygg: A: 84 kWh/m2 B: 126 kWh/m2 C: 168 kWh/m2 D: 215 kWh/m2 E: 263 kWh/m2 (dagens situasjon) F: 395 kWh/m2

10 Agder Energi kontorbygg
Energibudjett Netto energibehov [kWh/m2] Energipost ihht NS3031 Med egne energitiltak SIMIEN Oppvarming 10 15 12 Ventilasjon 7 8 Varmtvann 5 Vifter/pumper Belysning 20 Teknisk utstyr 34 Kjøling 3 SUM 91 78 103 Solstrøm fra solceller -1 -3 90 77 100 Energimål: 84 kWh/m2

11 Agder Energi kontorbygg Energitiltak bygningskropp
Godt isolert bygg. 250 mm isolasjon i sandwichelementer av betong i vegger, 400 mm isolasjon på tak, 100 mm på kuldebroer. U-verdier vegg, tak og gulv litt under ny TEK Superisolerte vinduer med U-verdi 0,8 W/m2K Bruk av betong i vegger og tak for utnyttelse av termisk lagring. Må være eksponert mot rom. Bevisst bruk av brystning for å øke betongarealet og minske kaldras fra vinduer.

12 Agder Energi kontorbygg Energitiltak
Tett bygg med liten infiltrasjon. Halvklimatisert glassgård. Karuselldør i inngangsparti. Økt takhøyde i alle etasjer.

13 Agder Energi kontorbygg Oppvarming, kjøling og tappevann
Fjernvarme og fjernkjøling Lavtemperert strålevarme Kjøling på ventilasjonsluft Ingen lokal kjøling Solavskjerming med screenduk Lite tappevannsbehov i kontorbygg. Vannbesparende utstyr. Energieffektive pumper

14 Agder Energi kontorbygg Energitiltak ventilasjon
Behovsstyrt ventilasjon. Desentraliserte balanserte anlegg gir fleksibilitet. Luftmengder forutsetter lavemitterende materialer. Roterende varmegjenvinnere med virkningsgrad på 80 %. Energieffektive vifter Himling for luftdistribusjon i midtsone

15 Agder Energi kontorbygg Energitiltak lys
Dagslys, smalt bygg, vindusplassering. Up-lights Dimming mot dagslys Bevegelsessensorer styrer grunnbelysning, kontorbelysning, møterom, toaletter, kopirom Soneinndeling av møterom og garasje Styring av lys med adgangskontroll Akustiske følere i trapperom LED i utebelysning og effektbelysning Redusert energibehov med avansert lysstyring antatt til 40 % (sannsynligvis enda mer i virkeligheten)

16 Agder Energi kontorbygg Energitiltak teknisk utstyr
Utstyr til kantine Utstyr møterom Kopimaskiner, skrivere, mm PC-er, skjermer Heismaskin Energimålet på 84 kWh/m2 forutsetter systematisk valg av lavenergiutstyr fra leietaker

17 Agder Energi kontorbygg Andre energitiltak
Fornybar energi med 450 kW solceller på tak Synliggjøring for brukere Driftstrategi, SD-anlegg, opplæring, måling

18 Energibruk utvikling Dagens nivå TEK 1997 TEK 2007 Kraftsenteret
300 kWh/m2 250 kWh/m2 180 kWh/m2 90 kWh/m2 Energi kWh 4 300 kWh 3 600 kWh/år 2 600 kWh/år 1 300 kWh/år Kostnad NOK /år /år /år /år

19 Energi regnskap Fra TEK 1997 til TEK 2007: Inv. NOK 5 900 000
250 kWh til 165 kWh dvs. 85 kWh/m x xNOK 1 = NOK /år i besparelse Krav min 10 % besparelse per år. Investering OK Fra TEK 2007 til Kategori B bygg: NOK 165 kWh til 90 kWh dvs. 75 kWh/m2 75 x x NOK 1 = NOK /år i besparelse

20 Forretningsområde Tjenester

21


Laste ned ppt "Kraftsenteret – Lavenergi kontorbygg. Hva skal til for å lykkes?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google