Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nord-Østerdal skyttersamlag 2015-2025 BREDDE og sportslig utvikling. Sikkert/sosialt/sporty/synlig (De 4 S’er)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nord-Østerdal skyttersamlag 2015-2025 BREDDE og sportslig utvikling. Sikkert/sosialt/sporty/synlig (De 4 S’er)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nord-Østerdal skyttersamlag 2015-2025 BREDDE og sportslig utvikling. Sikkert/sosialt/sporty/synlig (De 4 S’er)

2 Nord-Østerdal skyttersamlag • DFS har i alle år satset på bredde. Vi ønsker å få flest mulig med i vårt miljø. At vi får gode skyttere med gode ferdigheter er ikke et resultat av bevisst satsing på de beste, men heller et resultat av bevisst satsing på bredde.

3 Nord-Østerdal skyttersamlag • Det er de lokale skytterlagene som aktivt rekrutterer nye skyttere og har kontakt med lokalmiljøet. • Det frivillige skyttervesen er en breddeorganisasjon, og ønsker at flest mulig skal trives i organisasjonen. Kjerneord som tilhørighet, samhold og miljø står sterkt i ungdomsarbeidet. Når skytterne ønsker å konkurrere utenfor skytterlaget, sørger de også for at det blir organisert turer til større skytterstevnet.

4 Nord-Østerdal skyttersamlag LAGENE • Skyteskole i alle lag – minst hvert 3. år- forutsetning for bidrag(?). • Skoleskyting/veteranpool for gjennomføring. (sammen med samlaget). • 3- rekrutterings-dager i løpet av året: Skytingens Dag. Foreldreskyting. Jegerdag.

5 Nord-Østerdal skyttersamlag Målsetting: • Alle som går ut av 7. klasse skal ha fått minst 3 (adresserte?)innbydelser til å prøve skyting. Alle foreldre og jegere i laget skal regelmessig få tilbud om å prøve DFS skyting.

6 Nord-Østerdal skyttersamlag UNGDOMSUTVALGET (samlaget) • Opprette kontaktgruppe blant yngre utøvere. Skal delta på planleggingsmøte i ungdomsutvalget, i forkant av ombudsmøtet. Kontaktgruppen velger en representant med møterett i ungdomsutvalget. • Felles treninger Nord/Midt/Sør for er/jr./under 20 (kvalifiserte trenere/samlagsinstruktører) • Feltsamling hvert år. ER/J/Under 20. • Stang-/felthurtig samling hvert år. ER/J/Under 20. • Alle siste års juniorer skal få innbydelse til ståendekurs med samlagsinstruktørene. • En happening pr. år – Vebjørn Berg e.l, før LS(?)–skytingens dag(?)!

7 Nord-Østerdal skyttersamlag Målsetting: • Økt rekruttering. 100% gjennomføring av tiltak. Frafallsprosent max 40% pr. klasse fram til 20 år.

8 Nord-Østerdal skyttersamlag SAMLAGET (styret) • Instruks for PR/Kommunikasjon/Media-ansvarlig. PR/Kommunikasjon/Media- strategi • (De 4 S’er). Mediastrategi. • Lage fast opplegg for jeger/foreldre/barn introduksjon. (Info-pakker – Skytingens Dag/skyteskole-foreldredag-jegerdag) • Satsningsgruppe –egen handlingsplan. • Satsningsgruppa skal være et tilbud til de som ønsker en spisset satsing, med sikte på å komme opp på et høyt nasjonalt nivå innen DFS skyting. Fortrinnsvis rettes aktiviteten mot skyttere i kl. 3-5, men kan også rekruttere Jr./Ungdomsskyttere som vil videre, hospiteringsordning(?)/samreise. Rapporterer til samlagsstyret/ombudsmøtet. • Lage årshjul. Samordne ressursbruk lag/ungdomsutvalg med satsningsgruppa. Lage rapporteringsskjema for skisserte aktiviteter. Registrere/måle utvikling i klassene asp/r/er/j. Registrere treningsaktivitet. Behandles før ombudsmøtet hvert år av styret, og fremlegges for ombudsmøtet.

9 Nord-Østerdal skyttersamlag Målsetting : • Sikre flere engasjerte trenere/instruktører på lags og samlagsnivå. Økt interesse fra media. Øke antall aktive skyttere i samlaget med 20% innen 2025. Måletidspunkt 31/12-2014

10 Nord-Østerdal skyttersamlag Finansiering: • 1 stor ungdomssponsor forbeholdes samlagets ungdomsutvalg. • Satsningsgruppa som i dag(selvfinansierende). • Prioritere søknadsjobbing mot ungdomssatsing. • Samlaget – ungdomsfond/øremerkede midler?

11 Nord-Østerdal skyttersamlag Hva skjer 2014 • Forespørre aktuelle lag-baner • Kartlegge ressurspersoner. • Oppstart grupper? • Kartlegge mulige sponsorer. • Kartlegge interesse-ledermøtet. • Søke midler? • Sak til ombudsmøtet 2014?

12 Nord-Østerdal skyttersamlag

13

14

15

16

17

18


Laste ned ppt "Nord-Østerdal skyttersamlag 2015-2025 BREDDE og sportslig utvikling. Sikkert/sosialt/sporty/synlig (De 4 S’er)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google