Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskusjonsforum for utredning om grunnlag for sammenslåing av Veldre Ski, Brumund IF og Brumunddal Ski Felles dokumentasjon fra møter Veldre Sag, 29. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskusjonsforum for utredning om grunnlag for sammenslåing av Veldre Ski, Brumund IF og Brumunddal Ski Felles dokumentasjon fra møter Veldre Sag, 29. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskusjonsforum for utredning om grunnlag for sammenslåing av Veldre Ski, Brumund IF og Brumunddal Ski Felles dokumentasjon fra møter Veldre Sag, 29. november og13. desember 2009

2 Prosessen i diskusjonsgruppen En diskusjonsgruppe med representanter fra Veldre Ski, Brumund IF og Brumunddal Ski har gjennomført 2 møter som en del av gjennomføring av de respektive klubbers årsmøtevedak om utredning av grunnlag for sammenslåing av klubbene. Disse har deltatt i gruppen: –Veldre Ski: Trond Grini, Hans Storlien og Lars Gotaas –Brumund IF: Roger Nilssen, Kjetil Røysli, Geir Gustaven (29.11) og leif Bjarne Steinbakken (13.12) –Brumunddal Ski: Jon Kristiansen og Helge Brynestad Hva har vært diskutert –Forslag til visjon/mål for hva vi ønsker –Videre er det satt opp hva som ble fremmet som kritisk/viktig for å nå målet (uprioritert). –Aktuelle problemstillinger Vegen videre –Det gjennomføres klubbvise allmøter i januar før gruppen møtes igjen 25. januar

3 Mål/Visjon – hvor vil vi Visjon: ”Skiglede for flest mulig, lengst mulig. Veldre Sag – den naturlige møteplassen på vinterstid.” Hovedmål: –Skape et godt miljø for å drive med langrenn og skiskyting for alle aldersgrupper med fokus på et godt breddetilbud og tilrettelegging for utvikling av talenter Delmål: –Sikre godt jentemiljø –Opprettholde og videreutvikle attraktive lysløyperenn –Tilrettelegging for rekruttering til med hopp og kombinert –Videreutvikle Veldre Sag som et allsidig skianlegg med høy standard –Opprettholde og videreutvikle et godt turløypetilbud. –Organisere turlangrenn- og trimgruppe

4 Kritiske suksessfaktorer for å oppfylle visjon/mål –Utvikling av anlegget Kvalitetsstandard: nasjonale arrangement Utviklingsplan (inkl finansieringsplan) –Skiskytterstadion –Løypenett (lysløype) –Skileikområde –Rekruttering Utvikle dagens lysløyperennkonsept (både ski og skiskyting) Skileik skiskytterskole Tilbud på tvers av grenene (ski-skiskyting-hopp- kombinert) –Godt miljø Store nok treningsgrupper (Trenings-)samarbeid med andre klubber for eldre løpere Attraktive (familie)samlinger

5 Kritiske suksessfaktorer for å oppfylle visjon/mål forts. Foreldreengasjement –Sportslige/aktivitetsrettede oppgaver (trening og tilrettelegging) – Arrangement –og øk/adm dugnad (styre, utvalg) Bevisst ressurs/kompetanseutvikling –Rekruttere og utdanne trenere –Arrangementsteknisk –Anleggsdrift ;løypekjøring og vedlikehold Økonomi – systematisk tilnærming på kort og lang sikt –Krav til egenandeler/nivå på medlemskontingent –Faste sponsorer –Arrangement (skirenn) som inntektskilde –Andre inntektsbringende aktiviteter

6 Kritiske suksessfaktorer for å oppfylle visjon/mål forts. Engasjement hos andre ressurspersoner –Besteforeldre –Bygdefolk/støttemedlemmer

7 Videre plan Klubbvise prosesser –Brumund – Allmøte 18. januar –Veldre – brev til alle medlemmer, allmøte torsdag 21. januar –Brumunddal –, info via nettet, direkte kontakt med æresmedlem, allmøte torsdag 14. januar, orienteringssak årsmøte BAIL –Styremøter –Bruke hjemmesider, evt. presse Møte i diskusjonsgruppe 25. januar 2009 kl 19.00


Laste ned ppt "Diskusjonsforum for utredning om grunnlag for sammenslåing av Veldre Ski, Brumund IF og Brumunddal Ski Felles dokumentasjon fra møter Veldre Sag, 29. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google