Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimasoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimasoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimasoner

2 Hvordan klima og vegetasjon henger sammen
De viktigste klima- og vegetasjonssonene på jorda Menneskenes påvirkning på vegetasjon og dyreliv

3 Vi snakker om fem soner:
Tropisk sone De subtropiske sonene Middelhavsklima Den tempererte sonen Polarsonen

4

5

6 1. Tropisk sone Gjennomsnittstemperatur: 25 grader i skyggen.
Temperaturforskjellene mellom dag og natt er større enn mellom årstidene. Regn hver dag: vannet fordamper pga. varmen og kommer ned som regn utpå ettermiddagen. Vegetasjon: tropisk regnskog Urskog (den opprinnelige skogen) Vanskelig å ta seg frem – lite lys til skogbunnen og ”gjenvokst”. Få mennesker, men mange dyr og fugler. Hvor kan vi finne tropisk sone? Sørøst-Asia Sentral-Afrika Mellom-Amerika (med Amazonas i Brasil)

7 1. Tropisk sone forts. Hvordan påvirker mennesker tropisk sone?
Når vi hogger og brenner ned trær i dette området, vokser vegetasjonen opp annerledes: som ugjennomtrengelige, greinete kratt. Med andre ord: jungel. Svibruk – å dyrke i asken. Store skogområdet hogd ned for å bli beitemark (for matproduksjon) Olje, gummi og metaller, og trær til tømmer Bygges veier for å frakte disse ressursene Resultat: skogen blir borte Hvorfor er dette dumt? Fordi jorda blir tynn og næringsfattig, dermed gror nye vekster mye dårligere. Dermed blir jorda som står igjen uten liv, vegetasjon eller dyreliv.

8

9

10

11 1. Tropisk sone forts. Savanne Nord og sør for regnskogen
Mindre fuktig, fortsatt varmt. Varierer i løpet av året (snitt grader). Vegetasjon: trærne blir lavere og skogen går over i det som kalles savanne. Høyt gress og spredte trær eller klynger av trær. Hvilke dyr lever på savannen? Utrydningstruede Krypskyttere Dyrereservater

12

13 2. Subtropisk sone Ørken Tørt Regner mindre enn 250 mm i året
Lite planteliv Sand og stein Verdens største ørken? Glovarmt om dagen, nærmere 0 om natten. Få mennesker (unntak: oasene – grønne, frodige ”øyer”) Nomader

14 2. De subtropiske sonene forts.
Forørkning Betyr: jorda blir gradvis ødelagt som dyrkingsjord. Ca. 25 % av landarealene på jorda er utsatt for dette. Her bor ca 1 milliard mennesker.

15

16 3. Middelshavsklima Varme og tørre somre, fuktige og milde vintre.
Sjeldent snø (unntak: fjellområdene) Lignende: kysten ved California, Chile, sørvestre hjørnet av Sør-Afrika og sørvestlige områdene i Australia. Felles for disse: grader fra ekvator Oliven, mandler, fikener, sitroner, appelsiner og vindruer.

17

18 4. Den tempererte sonen Først og fremst nordlig halvkule
Kystklima med varmekjær løvskog Stor forskjell innland og kysten. Vestavind gir ”grønt” klima Eksempelland? Vestlandskysten i Norge, Danmark, Nederland, Irland. Sjeldent varme somre og ikke så kalde vintre Varmekjær løvskog Skog som ikke vokser i kaldere områder lenger nord. Eik, bøk, lind, lønn, ask

19 4. Den tempererte sonen forts.
Avskoging i Europa og Nord-Amerika 1000 år e.Kr./evt.: 80 % av Mellom-Europa og Vest-Europa dekt av skog. 1300: 20 % av skogen igjen. Hva hadde skjedd? Ryddet til jordbruk Innlandsklima med gresstepper Prærien i USA, pusztaen i Ungarn, steppeområder i Russland, Kasakhstan og Mongolia. Innlandsklima: Varme somre og kalde vintrer Viktige jordbruksområder (eks kornproduksjon).

20 4. Den tempererte sonen forts.
Menneskelig påvirkning på gressteppene Tørre områder Bøndene må bruke grunnvann, og grunnvannet synker. Innsjøer skrumper inn og fisk dør ut. Innlandsklima med barskog Jevnes ikke ut av vestavinden. Barskogbeltet (nordlig halvkule) De enorme, sammenhengende, russiske barskogområdene blir kalt taiga (skog på russisk). Gran, furu, lerketrær (Sibir). Elg, bjørn, jerv, gaupe

21

22 5. Polarsonen Tundraen: kald ørkentype.
Ofte kaldere enn 30 kuldegrader. Verkhojansk (Sibir): målt -71,2 kuldegrader! Lite nedbør (under 100 mm) Kort og kjølig sommer, sjeldent over 10 varmegrader. Permafrost: jorda er frosset året rundt. Landskap: flatt, dekket av mose og lav, spredte busker og dvergtrær. Svært få mennesker Funnet olje i disse områdene. Spesielt sårbar pga beliggenhet.

23 5. Polarsonen Polområdene Sydpolen (Antarktis) Nordpolen (Arktis)
99,6 % dekket av flere tusen meter tykt islag Ingen fastboende Sel, hval, pingviner Nordpolen (Arktis) Ikke kontinent Isbjørn, polarrev, reinsdyr, moskus Hvalross, sel, hval


Laste ned ppt "Klimasoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google