Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Her er jeg, men hva skal jeg hete?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Her er jeg, men hva skal jeg hete?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Her er jeg, men hva skal jeg hete?
Internavis for GREP, 1 årgang, nummer 1, desember 2008, Opplag; 800 eksemplarer Her er jeg, men hva skal jeg hete? Redaktøren har ordet: Det har lenge vært et ønske om å få laget en internavis for Grep. Nå har vi satt sammen en redaksjon, som består av: Olve Fossedal, Finn Stokke, Stefania Dalen, Paulina Sagvolden, Annema Lykseth, Unni Samuelsen, Anne Helene Westby og Gry Helene Alm Larsen. Vi tar gjerne imot tips og ideer til hva vi skal/kan skrive om, send dette gjerne på mail til oss. Avisen distribueres til alle ansatte og deltagere i selskapet. Vi har satt oss som mål å lage 4 utgaver i året, og disse vil fordele seg på følgende tider; et nummer rundt påsketider, et nummer før sommeren, et nummer utpå høsten og et nummer til jul. Men vi trenger hjelp til et navn på avisa vår. Det utlyses med dette en navnekon-kurranse. Forslag på navn sendes på mail til: eller leveres på lapp til en av medlemmene i redaksjonen innen Telis 40-års jubileum 30. oktober 2008 fylte Teli 40år. Dette ble behørig feiret både med bedriftsbesøk og en jubileumsfest på denne dagen, samt besøk fra ”fjern og nær”. På dagen var det inviterte gjester, presse og ansatte som hadde en markering på Teli. Det var også satt opp buss, slik at gjester og de som hadde lyst, kunne ta turen til Imas, for omvisning der, da Imas har vært en del av Teli inntil 2007, da vi ble søstre. En av Telis grunnleggere, Harald Moen fikk overrakt gave av Telis daglige leder; Anne Britt Holtren. Barnehagebarn fra Rønningen var innom for å synge På kvelden var det jubileumsfest på Herkules klubbhus, med inviterte gjester, representanter fra eierne, nærings-minister Dag Terje Andersen, og de ansatte. Det ble spist mye god mat, og holdt flere korte, gode taler. Damekoret Andante var innom og sang for alle gjestene. I forbindelse med jubileet, ble det laget et jubileumshefte, som kan fås, dersom du ikke har fått dette, ved henvendelse til Administrasjonen i Skippergata 4. Tekst: Gry Helene Alm Larsen Årets julegave fra GREP går til Frelsesarmeen GREP har i år bestemt seg for å gi julegaver til kunder og leverandører på en annen måte enn det som har vært tradisjon i de enkelte bedriftene som nå har blitt avdelinger i GREP. Årets julegave, kr , gis til Frelsesarmeen for det flotte arbeidet de gjør for de som ikke har det så godt i jula og ellers i året. Gaven går til Frelsesarmeen, ved Skien Korps, som har lovet at de skal benytte pengene på en slik måte at det kommer flest mulig til gode. Det er daglig leder Astrid Hansen som har mottatt julegaven på korpsets vegne. Hun ble veldig glad og ba meg om å hilse dere alle for den raushet vi viser gjennom en slik gave. For at våre kunder og leverandører også skal få denne informasjonen lager vi julekort med en hilsen fra Frelsesarmeen og på den måten viser vi alle at gaven i år har gått til et godt formål. God jul og godt nytt år til dere alle. Tekst: Trond Rhode

2 Er det kaldt der du bor, frøys du i dag når du gikk ut?
Grep Porsgrunn har 7 karer som jobber hele året for at kalde nordboere skal kunne holde varmen i de norske vintermånedene. De 5 sterke karene har hendene fulle i tiden før jul. Med 4-5 utkjøringer daglig, til totalt 250 husstander i perioden sep-des, blir det mye å sage, kløyve, bære og pakke. Gjengen trives kjempegodt her under ledelse og, strengt oppsyn av arbeidsleder Jørn Austad. De er i godt humør og de skryter av godt arbeidsmiljø og bra arbeidsoppgaver. Ernst Egil sier at han synes skjæringa med den store saga er best, og Kjell Rune stemmer i. Martin og Kjell Trygve liker best å kløyve og pakke. Alle er de enige om at de har en bra arbeidsplass hvor de liker å være. Til sammen utgjør de et velfungerende team, som kjører og lemper veden på henvist plass, til kundenes store fornøyelse og glede. De fleste er hjemme når vi kommer, og de aller fleste er kjempe-hyggelige, særlig de som byr på kaffe og kaker. Hva ville du gjort hvis du ikke jobbet med ved? Ernst Egil; ”da ville jeg syklet til Danmark og finni leilighet der”. Thomas; ”slappa av”. Martin; ”ville jobba på montasje kanskje”. Men det er ingen av dem som vil slutte her, og nå er det snart juleferie, og da skal de bare slappe av og spise og drikke godt. Og det er vel fortjent etter en stor innsats for fellesskapet, og etter å ha gitt varme til ca 1000 mennesker i Grenlandsområdet denne vinteren. Tekst: Annema Lykseth På bildet ser vi, fra venstre; Martin Andre Paulsen, Thomas Slettene, Ernst Egil Solgård, Kjell Rune Wiersdalen, Kjell Trygve Fjellheim (Glenn L. og Stein B. var ikke til stede da bildet ble tatt) Foto: privat Teli er offisielt Equass godkjent Torsdag 11. desember mottok Teli AS den offisielle bekreftelsen på EQUASS Assurance-sertifiseringen på EPR’s høytidelige Awarding Event i Brussel. Teli AS ble EQUASS Assurance-godkjent som den andre bedriften i Europa og fikk tildelt Assurance-sertifikat sammen med 5 andre europeiske bedrifter, hvorav 3 fra Norge. Teli AS var representert i Brussel av disse stolte 5: veilederne Ester Thunes og Elisabeth Spangelo fra EQUASS-gruppa, leder for Kvalitetsforumet Gro Johansen, attføringsleder Annette Cat. Nilsen og daglig leder Anne Britt Holtren. TUSEN TAKK FOR INNSATSEN og GRATULERER til alle dere som tok del i Teli-prosessen – vi ser frem til nye muligheter og utfordringer i Nye Grep i 2009! Bakerst skimtes Gro Johansen, videre Elisabeth Spangelo, Annette Cath. Nilsen, Anne Britt Holtren og Ester Thunes. Foto: privat

3 Bambles beste pepperkaker
Grep Bamble driver med mange ulike arbeidsoppgaver. Deriblant ”baking” av pepperkaker. I høst fikk vi en forespørsel fra Handelsstanden i Skien, om Grep Bamble kunne ta på seg oppgaven med å lage pepperkaker som skulle brukes til juleutsmykking av butikker i Skien sentrum. Pepperkakene skulle lages i finér, males og dekoreres. En av deltakerne boltret seg virkelig og dekorerte sin ”kakemann” med slips og dressjakke. Denne kakemannen kan sees i en eller annen butikk i Skien, nå i disse travle juletider. Vi fikk en kjemperespons fra media. Det ble avholdt pressekonferanse her på huset tirsdag 21. oktober og vi fikk fin omtale i Varden og TA. I tillegg lå det reportasje ute på TA’s nettavis. Vi liker å markedsføre oss!!! Samtidig en STOR takk til Grep Vapro for flott hjelp til dekoreringen av de små pepperkakene. Tekst: Unni Samuelsen Totalt var bestillingen på 170 små og store figurer. Det skulle lages mann og kone, juletre, gris og stjerne. Og alt skulle være på plass til 1. desember. Selvsagt tok arbeidslederne og deltakerne utfordringen på strak arm. Her skulle det ”bakes” og dekoreres. Det som var moro å se under produksjonen, var at de som jobbet med dette, virkelig koste seg. Litt andre arbeidsoppgaver inn i hverdagen, var svært positivt. Det ble skjært, malt og dekorert, spilt julemusikk og spist pepperkaker (de var kjøpt på Prix). Vi på Grep Bamble vil benytte anledningen til å ønske alle ansatte og deltakere i Grep en riktig god jul. Her er gjengen i gågata i Skien og vi ser pepperkakene henger i julegata. Styrelederen, Finn Tallakstad, har ordet En internavis ønsker jeg velkommen og setter stor pris på. Den vil kommunisere, gi info og tilbakemeldinger fra ansatte og brukere som er viktig. Det er et krevende prosjekt som vil ta tid før den finner sin form, men jeg er sikker på at de som har ansvaret vil lykkes. Det er viktig å ha en avis som blir brukt aktivt og det blir spennende å følge utviklingen. 2008 har vært et spennende år for alle GREP-bedriftene, og det er fra alle lagt ned mye arbeid og et stort engasjement for at vi skal lykkes med den nye organiseringen vil gi oss svar på om vi klarer å gi enda bedre, og flere tjenester. Jeg ser en klar endring også utenfor GREP, mange flere er opp-merksom på hva vi faktisk gjør for de som er i tiltak hos oss. Vi har kommet i media, både lokalt og riksdekkende. Programmet ”Puls” i NRK, med innslag fra helse og rehabilitering i Olavsgate, og fra Bamble med innslag i ”Norge Rundt” om butikkprosjektet. Det er ikke bare reklame for det som gjøres for våre brukere, det er og en sterk anerkjennelse av det arbeid dere utfører i GREP-bedriftene, gratulerer. Jeg nevner innslagene fra riksmedia, for det viser at kunnskapen om GREP, hva vi er, og hva vi arbeider med og for, er viktig informasjon ut til lokalsamfunnet. Vi, som har vårt arbeid, og de som er brukere av GREPs tjenester, er alle en del av lokalsamfunnet i Grenland. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.

4 Vi i redaksjonen ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år
”Olves hjørne” Først en takk til medlemmene i redaksjonen i den nye avisa vår som med stor frimodighet og vilje stiller opp til dugnad for fellesskapet. Dette er meget bra og i samsvar med våre behov for å utvikle et fellesskap som skal bringe oss inn i framtida med større styrke enn før. I denne situasjonen er det en utfordring at vi har fokus på kjerneaktiviteten vår eller ”Business as usual” som jeg ofte blir sitert på. Jeg er veldig glad og tilfreds med at dere har lagt merke til dette, for det er det viktigste av alt i denne tiden da omstillingen etter fusjonen trer tydeligere fram: Vi skal drive med det vi er best på, slik kundene og deltakerne våre vil ha, det men vi gjør det på en ny måte; i samarbeid på tvers av avdelingene og med mye tydeligere faglig samordning. A-teamet (som de kaller seg) tar tydelige grep for å samordne attføringsarbeidet og har klare mål om å informere oss ukentlig. Produksjonslederne er i full gang med å bli bedre kjent med hverandre og samordner produksjonsaktiviteten på tvers slik at vi kan levere det kundene våre ønsker. VTA-leder detaljplanlegger ressursene slik at veilederne kan opprettholde aktivitet og videreutvikle tiltak også for denne gruppen. Rehabilitering har gode faglige resultater og utvider sin aktivitet, og er i dialog med NAV og helsevesenet for å påvirke utviklingen av området. I barnehagene er det aktivitet på høyt nivå og staben planlegger overgangen til 2009 med et nytt, felles lønnssystem. Vi står overfor store utfordringer for å få et balansert budsjett til neste år, fordi vi ikke har noe å sammenligne med. Vi klarer det hvis vi er tålmodige og ikke legger oss på et for høyt ambisjons- og aktivitetsnivå. Vi må lære oss å tenke langsiktig, lage planer for mer enn 1 år fremover, og få med oss alle medarbeiderne på den overordnede målsetting at ”Grep skal være den foretrukne leverandør av attførings- og rehabiliteringstjenester i Grenland”. La oss minne hverandre om dette og legge oss på et aktivitetsnivå som gjør at vi opplever arbeidsglede, et positivt og inkluderende arbeidsmiljø og en opplevelse av at vi leverer de resultatene NAV forlanger fra oss. Kravene er utfordrende men hvis ikke vi klarer dette, er det heller ingen andre som får det til. Det er ikke noe i denne verden som tilsier at vi ikke skal lykkes. Vi er en offensiv gjeng som deler med hverandre og som har de aller beste forutsetninger for å spille hverandre bedre enn det vi er i dag. Dette er et samspill og da må vi gå i takt for at alle leddene skal henge sammen. Equass er en forutsetning for å få dette til det er kvalitet som gjelder. Nå er det jul og det er en tid som skaper gode følelser, opplevelser og tradisjonsaktiviteter for de fleste av oss. Årets julegave til Frelsesarmeen har vi bestemt sammen og det gir meg en sterk opplevelse av at vi praktiserer våre verdier. Det ønsker jeg at vi fortsetter med også i Jeg ønsker dere alle en god jul. Nyansatte og jubilanter For fremtidige nummer vil vi presentere de nyansatte og 50 og 60års jubilanter  i GREP med en liten tekst og et bilde dersom de ønsker det. For alle nyansatte medarbeidere i 2008 ønsker vi velkommen i GREP-familien, og for alle våre jubilerende kolleger i 2008 gratulerer vi med dagen som har vært eller som kommer. Vi i redaksjonen ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år


Laste ned ppt "Her er jeg, men hva skal jeg hete?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google