Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Postmodernismen ABI – 26. april 2013 – HR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Postmodernismen ABI – 26. april 2013 – HR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Postmodernismen ABI – 26. april 2013 – HR

2 De politiske ideologiene har mistet det meste av sitt overbevisnings-potensial (sin frelserfunksjon)
Globale ideologier har tapt sin troverdighet og legitimitet

3 De store fortellingene (om nasjonen, rettsstaten, frigjøringen, opplysningen, framskrittet …)
Små fortellinger Ustabile trender

4 Identitetsmarkører Politisk-ideologiske-abstrakte-sivilisatoriske fortellinger … … individuelle fortellinger

5 «De små tegnene, detaljene og de små forskjeller har avløst de store tegnene» (Ulf Poschardt)
Meningsmangfold Fragmentert og flertydig Ingen «siste sannhet» (det nærmeste er den personlige kroppen) Forskjellighet med pragmatisk enighet (singularisering på bekostning av universalisering)

6 Det postmoderne menneskes identitet er grunnleggende fokusert på fritid, utseende, bilder og konsum (Kuhlmann 1994 s. 229) Det finnes ikke noe overordnet system, noe alt avklarende lys; det finnes bare lys i enkeltsoner, og lystypene er forskjellig fra sone til sone (Welsch 1997 s. 310)

7 Umuligheten av å lage en syntese av de mangfoldige livsformene og rasjonalitetsmønstrene
Pluralitet Det usammenlignbare

8 Kroppen som sannhetsbærer
Jakt på autentisitet og intensitet Selvrealisering Det «immaterielle» samfunn

9 Kjennetegn ved postmodernismen er blant annet:
1 - Metadimensjoner, selvbevissthet Escher

10 Verden og forfatteren samtidig
Forfatteren som tekst-konstruktør Vise fram formen/konstruksjonen

11 Jostein Gaarder: Sofies verden (1991)

12 Italo Calvino: Hvis en reisende en vinternatt (1979)

13 Salman Rushdie: Midnight’s Children (1981)
«Jeg må avbryte meg selv. Jeg hadde ikke tenkt det i dag, for Padma har begynt å bli ergerlig hver gang fortellingen blir selvbevisst, hver gang jeg som en udugelig dukketeatermann avslører hendene som holder i snorene, men jeg må rett og slett innlevere en protest. Følgelig bryter jeg inn i et kapittel som jeg, ved et lykketreff, har kalt «En offentlig kunngjøring», og sender ut (i sterkest mulige ordelag) følgende alminnelige advarsel: [...]»

14 Milorad Pavic: Kazarenes leksikon: Leksikonroman med 100 000 ord (1984)
Består av «artikler» som forbindes gjennom krysshenvisninger Ulike personer forsvarer den jødiske, muslimske og kristne tro Ikke kronologi Trykt i kvinnelig og mannlig versjon Unikat: Roman-delta (2005) – med hundre forskjellige avslutninger som leseren kan velge blant

15 2 - Opphevelse av skillet mellom «høy» og «lav» kunst

16 3 - Bruk av ironi, parodi og pastisj

17

18 4 – Lek, konstruksjoner, konsepter
Lek med ord og mening, konstruksjon m.m. Epistemologi (ikke ontologi) Hvordan framfor hva «Stilismen» (Fløgstad)

19 Lek med former

20 Milonic og Gehry: Ginger and Fred (The Dancing House i Praha)

21 Jorge Luis Borges Om nøyaktighet i vitenskapen
Kartproduksjon i 1: størrelse Vi befinner oss i en uendelig kjede av virkelighetsversjoner og -tolkninger, som peker mot nye tolkninger

22 Vanlige kjennetegn ved det postmoderne litteratur er «den lekende omgangen med fortellerkonvensjoner […], samtidiggjøring av forskjellige bevissthetsnivåer, forestillingsrom, handlingstråder, villigheten til å veksle perspektiver, å sette sammen realiteter som kaleidoskoplignende puslespill, å se en sak på én måte, men like konsekvent å se og gjennomtenke den på en helt annen måte» (Thomsen 1989 s )

23 Virkeligheten erstattes av mange «forfalskninger» (eller konstruksjoner)
Ludisk diktning

24 Walter Abish: Alphabetical Africa (1974) – 52 kapitler; i første kapittel begynner alle ord med a, i andre kapittel med a eller b «Ages ago, Alex, Allen and Alva arrived at Antibes» «another alphabet»

25 Oulipo = «Verksted for potensiell litteratur»
Litteratur + matematikk, vitenskap og logikk Oulipo-sonetter med 14 verselinjer π = 3,1415…… «There was a young man from Peru Whose limericks stopped at line two.»

26 Georges Perec La disparition (1969) – en roman på over 300 sider, inneholder ikke en eneste e Lipogram Romanen handler om en forsvinning og noe som ikke kan utsies, slik at form og innhold dekker hverandre A Void (engelsk), Anton Voyls Fortgang (tysk)

27 Perec: palindromtekst på over 5000 bokstaver
Palindrom: «Madam, I’m Adam» A man, a plan, a canal – Panama (Leigh Mercer) Tor i koma Perec: palindromtekst på over 5000 bokstaver Michelle Grangaud

28 «Livet bruksanvisning, med undertittelen «Romaner», er en mektig bok på alle måter. Den leder leseren gjennom et vell av fantastiske fortellinger, røverhistorier, sirkusnummer, føljetonger, gangstereventyr, kriminalgåter og kjærlighetsdramaer – ispedd vitenskapelige, antropologiske, etnologiske og matematiske betraktninger, forskjønnet av detaljer om mat, interiør, kunst, og fotografi – for ikke å snakke om tallrike henvisninger til ordspill, kryssord, gåter osv.»

29 Jacques Jouet: «Gorillaens kjærlighetssang» (1993) François Caradecs dikt for hunder «en energi-labyrint av sitrende kyss» Jean Lescure og Harry Mathews’ dikt for stammere «Mimi, our hours so social shall secede; / And answer surlily tie-tidied deed»

30 T-banedikt Haikuifisering Det er en lykke i livet Livet, å glede en
som ikke kan vendes til lede: annen Det at du gleder en annen, Sorg, å glemme det er den eneste glede dette Det er en sorg i verden som ingen tårer kan lette: Det at det var for sent, da du skjønte dette Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage Døgnet har mange timer Året har mange dage. T-banedikt

31 Boolsk teater: Scenen i tre deler I de to ytterste delene spilles to helt forskjellige skuespill samtidig I den midtre delen møtes de personene som ikke for øyeblikket deltar i de to skuespillene, og der skal det oppstå et nytt teaterstykke

32 Oulipo skiller mellom egen diktning (synthoulipisme) og anoulipisme (oppspore og dokumentere eldre litteratur som kan tjene som modeller og forbilder) André Blavier: Litterære galninger (1982)

33 Oulipopo (arbeid med krim), Oupeinpo (billedkunst), Oubapo (tegneserier), Oumathpo (matematikk), Oucuipo (matlaging), Ouphopo (fotografering), Oucinépo (film), Oumupo (musikk), Ouhistpo (historie)

34 Raymond Queneau Stiløvelser (1947)

35 Notat: På bussen i tolvtida. En fyr på rundt 26 år med altfor lang hals, som om noen skulle ha dratt i den. Folk går på og av. Fyren det er snakk om irriterer seg over en sidemann. Han anklager han for å støte borti han hver gang noen går forbi. […] Metaforisk: I dagens sentrum, slengt inn i denne stimen av reisende sardiner i en bille med hvitt panser, var det en kylling med stor, ribbet hals […]

36 Nølende: Jeg er ikke sikker hvor det gikk for seg. I en kirke, ei søppelkasse eller i et likhus? På en buss kanskje? Og hva var det der? Skjelett? Ja, men med kjøtt på og fremdeles i live. Jeg tror det var det. Men det var en (eller to) […] Mengdelære: I bussen S kan vi se mengden A av sittende passasjerer og mengden D av stående passasjerer. På en bestemt holdeplass finner vi mengden P av personer som venter. La C være mengden av passasjerer som stiger på […] Fornærmende: Etter en ulidelig venting i en forjævlig solsteik, kunne jeg endelig stige inn i en motbydelig buss der en gjeng idioter klemte seg sammen. […] Gastronomisk: Etter en gratinert venting i en stekende sol, steg jeg endelig inn i en pistasjegrønn buss der gjestene myldret som mark i en overmoden ost. […] Spådom: Når klokka blir tolv, kommer du til å stå på den bakerste plattformen […] I tillegg blant annet nektende, svulstig, vulgært, som forhør, som komedie, filosofisk, definerende, botanisk, medisinsk, drømmende, avmektig, som portrett, bondsk

37 Georges Pierru: SFtiløvelser (1984)
Hervé Le Tellier: Mona Lisa til hundre (1999) – Leonardo da Vincis maleri blir beskrevet høyst ulikt av blant andre en lege, en fransklærer, en boolsk matematiker, psykiateren Lacan, og Radio London

38 Filosofen Gregory Bateson: kontekster gir alltid gir et fenomen en viss ubestemthet, fordi vi aldri kan vite hva som er riktig kontekst å forstå noe ut fra Det finnes en «infinite regress» av relevante kontekster Det er ikke bare slik at konteksten alltid kan utvides for å gi både «bredere» og ofte mer presis forståelse, men en endret kontekst vil kunne gi radikal endret forståelse av fenomenet

39 Istvan Banyai: Zoom (1995)

40 I retning makrokosmos – går mot det uendelige
Mikrokosmos som mulighet (innover i hanekammen) Kontekst – «i det større bildet» «Eple», musikkvideo av Røyksopp:

41 Mise en abyme – en type illusjons- brudd, metafiksjon

42 David Mitchells roman Cloud Atlas (2004) Hver enkelt fortelling viser seg å være en historie som blir lest (eller sett) av hoved- personen i neste fortelling

43 Rekontekstualisering

44 Jan Stenmark: Örat mot väggen (2004)

45 Christer Torjussen: Lekestue

46 Jan Kjærstad: Det store eventyret (1987)
«Jeg er ikke redd for å være inkonsekvent, det er et av menneskets store privilegier. Jeg tror mange forbrytelser er blitt gjort fordi mennesker har forsøkt å være krampekonsekvente. Men jeg ser ingen motsigelse i å skrive kritisk om mediesamfunnet, og samtidig hevde at jeg har skrevet en hyllest til fjernsynet.» (Kjærstad i Hagen 1996 s )

47 «Det jeg mener er vel at jeg ønsker meg mer heresi. Vranglære
«Det jeg mener er vel at jeg ønsker meg mer heresi. Vranglære! Det er så fordømt mange riktige og forsiktige norske bøker. Jeg har mye heller sans for kollisjoner. Jeg har alltid likt bøker som har i seg sprang mellom ulike innhold, sjangre og fremstillingsformer, sprang som går lenger enn mellom forskjellige temaer. Et av mine store forbilder er det nevnte indiske eposet Mahabharata, som er det største eposet vi kjenner til. Der har man plassert sammen all mulig slags litteratur: Filosofi og vitenskap, religiøse fortellinger, dialoger, myter, skrøner og vanlige gode fortellinger, eventyr og krigsskildringer, beskrivelser av mat og av kjærlighet. Jeg liker disse eggende sparkene til min egen innbilningskraft, spranget fra et filosofisk avsnitt til en skildring av mat. I denne kløften mellom filosofien og skildringen av et måltid, skapes det en gnist i meg som leser. Derfor har jeg selv hatt lyst til å legge inn elementer som synes å ligge langt fra hverandre i én bok, ikke for å ha med mest mulig, men for i beste fall å sette i gang slike kjemiske reaksjoner i leseren.» (Jan Kjærstad i Hagen 1996 s. 165)

48 Kjærstad i Menneskets matrise:
«Postmodernismens snakk om «små historier» i stedenfor «store fortellinger» rommer i mine øyne en gyldig korreksjon» «helheten og totaliteten er erstattet av en demontering til fragmenter» «ikke Sannhet, men Refleksjon er romanens mål» «narratologi og livssyn er uatskillelige»

49 En «feltroman» – ikke rekker av begivenheter, men snarere flater av små historier
Fortelleren vil primært få oss lesere til å reflektere over leseprosesser og tekster

50 Metafiksjon På s i romanen har bokstaven æ falt ut av teksten. På s. 54 oppgir fortelleren at han nå har skaffet seg en skrivemaskin med æ. Peter Beauvoir skriver romanen om seg selv Fra «han» til «jeg»

51 Et alternativt verdenskart – lek med geografi og navn, befolkningsgrupper osv.
«Yoknapatawpha, den lille øya utenfor Senja», «leketøybutikken til brødrene Gadaffi» Peter Beauvoir Gavrilo Princip Dataeksperten Qwerty

52 Pastisjer Imitasjon av stil, tema, komposisjon Etterligninger som skal oppleves som etterligninger Tusen og én natt Hazar Freud: Ulvemannen Kjærstad: «Slangemannen»

53 Romanen er et litterært veikryss der forskjellige tekster passerer hverandre
Hele folket kjenner Hazar-tekstene – verket er det store eventyret, men den er uendelig kompleks

54 I romanen Speil: «Hele veggen bak tronen var et mysterium av et maleri, som snart tiltrakk seg all min oppmerksomhet. Først virket det ordinært, men etter hvert steg det fram et uhyre komplisert fiksérbilde, der figurer var gjemt i hovedmotivene. Skikkelser som sloss formet seg mellom rommene mellom skyer og fjelltinder, og marsjerende mennesker trådte fram hvis man stirret lenge nok på feltene som ble dannet mellom busker og trær. Jeg stirret og stirret. Flere og flere besynderlige motiver og sammensetninger trådte fram, et helt slagbilde skjulte seg bak det som tilsynelatende var et landskapsmaleri. Et sant mesterverk. Det rommet erkjennelse om en stor sannhet.»

55 Leonardo da Vinci: Malere bør kan en skitten, gammel vegg for å oppdage i de tilfeldige, kaotiske mønstrene på veggen ulike landskaper, med fjell, elver, vidder, krigsscener, underlige ansiktsuttrykk osv. – og få inspirasjon I de tilsynelatende uformelige flekkene kan mennesket gjennom sin fantasi oppdage menneskehoder, dyr, hav, skyer, skoger osv.

56 Ordet «leonardo»

57 Hun setter i gang teksten Hun er som en tekst, sammenlignes med en bok
Shoshana Moira: Hun setter i gang teksten Hun er som en tekst, sammenlignes med en bok Hennes klær rommer bilder (et kinesisk landskap) Luis Toledo

58 Skriving som selvutvikling/ identitetsforankring
Teksten som leonardo Virkeligheten som konstruksjon


Laste ned ppt "Postmodernismen ABI – 26. april 2013 – HR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google