Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mona Stokke Pedagogisk leder, SeLL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mona Stokke Pedagogisk leder, SeLL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mona Stokke Pedagogisk leder, SeLL
Blogg og wiki Mona Stokke Pedagogisk leder, SeLL

2 Formål med økta Formålet med økta er å bli kjent med noen eksempler på hvorfor og hvordan blogg og wiki kan brukes i undervisningen, noe som kan inspirere til utvikling av egen praksis.

3 Målsetninger Deltakerne skal
Bli kjent med hva som kjennetegner blogg og wiki Få innsikt i muligheter blogg og wiki gir som multimodalt verktøy Utforske og diskutere eksempler på bruk i skolen

4 Senter for livslang læring
Syn på læring Tradisjonelt Konstruktivistisk Læringsfellesskapet tett relasjon til pensum   tett relasjon til elevenes forkunnskap   tett relasjon til elevenes kulturelle bakgrunn og forkunnskaper   aktivitetene relatert til lærebøker aktivitetene relatert til kilder og materiale som kan manipuleres   aktivitetene tett relatert til materiale som konstrueres av elevene selv og som kan manipuleres   lærerstyrt undervisning   aktivitetsorientert undervisning   problem-, case, og aktivitetsorientert undervisning   rett svar   resonnering med begreper   resonnering med begreper i ulike læringsfellesskap   individuelt arbeid individuelt arbeid   systematisk arbeid i grupper  prøver med vekt på gjengivelse tester med vekt på adekvat forståelse   prosjekt- fremleggelser porteføljer drill og øvelser   individuell konstruksjon av kunnskap   tilgang til informasjon som må omformes ved hjelp refleksjon i lærings-fellesskapet CAI ITS, Logo as latin, Mikroverdener CSCL Behaviorisme Konstruktivisme Sosialkonstruktivisme, det sosiokulturelle (etter Ludvigsen 1998) Senter for livslang læring 4

5 Sone for nærmeste utvikling

6 Sammensatte tekster Sammensatte tekster eller multimodale tekster er tekster der flere uttrykksformer benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og tekst til kombinasjoner av tekst, film og lyd.

7 Verktøy for sammensatte tekster
Wikier Blogger Glogger (glogster.com) Powerpoint ...

8 Hva er en wiki? Wiki = rask
dnL00TdmLY

9 En definisjon En wiki er software som lar mennesker samarbeide om å lage, redigere og linke websider på en enkel måte (Wikipedia 2008)

10 Wiki-funksjonalitet Kollektiv tekstproduksjon Diskutere med andre
Oppbevare fagstoff (dokumenter, lenker mm) Sende mail

11 Kollektiv tekstproduksjon
Alle kan skrive, endre og slette Alle nye versjoner tilgjengelig med en gang Tidligere versjoner lagres (versjonskontroll) Multimodalitet – tekst, lyd, foto, video

12 Mulige praksiser Wiki for posting av oppgaver og lekser
Egen wiki for prosjektarbeide Wiki for samarbeid med andre skoler i verden (eTwinning) Klassen lager wiki-lærebok ... og mange fler!

13 Eksempler

14 Kastellet skole Wiki om andre verdenskrig

15

16

17

18 Blogg

19 Hva er en blogg? Blogg = web log
1pWXjXI

20 Hva er … Web log Online, kronologisk samling av innlegg, kommentarer og lenker Mange sjangere og «avsendere» Meninger skaper diskurser!

21 Blogg-funksjonalitet
Egen tekstproduksjon (eller gruppens) (tekst, lyd og bilde) - innlegg Kommentere og diskutere Sende epost til forfatteren Lenke opp fagstoff (nettsider)

22 Hvorfor blogge? Lære seg å skrive og kommunisere
Lærer seg å reflektere faglig og delta i debatt Få lesere utenfor klasserommet/firmaet/idrettsklubben/landet Få nettverkt via andre bloggere, faglig og personlig utvikling Digital kompetanse Stimulerer til kreativitet

23 Hvordan blogger man? Oppretter blogg via blogg-tjeneste
Poster innlegg (tekst, lyd og bilde) Reklamerer for bloggen - nok stoff! - RSS Leser andres blogger Kommenterer på andres poster Lenker opp fra andres poster Skriver slik at man får feedback Setter opp bloggroll og andre sideelementer

24 Bloggens elementer Overskrift Blogg-post Permalink (arkiv)
Kommentar / forum Trackback RSS-feed Blogroll Bio eller About page

25 Erfaringer fra skolen Reflektere over fag, temaer, karriere, livet ... alt mulig Høy grad av selvstendighet Nye måter å samhandle på Kan diskutere på en måte som går utover klasserommet: inkluderer kultur, politikk, andre områder eleven vil utforske Utvikler en ”egen stemme” - står frem RSS - kan dele tanker, erfaringer, kunnskap med mange Elevene lærer like mye av hverandre som av lærer og lærebøker

26 Eksempler

27

28

29

30

31

32 Glogger

33 Glogger Glogger er et verktøy for å lage postere
Kombinere tekst, lyd og bilde

34

35 Om endring av praksis Best forutsetning for endring av praksis dersom bruk av digitale verktøy knyttes til vitale strukturer som eksamen, læreplaner og pensum.

36 En lærer sa: «hvor skal jeg begynne?»
«Er (det behov for) ein undervisningsteori som legg til grunn ei didaktisk og fagdidaktisk tilnærming med særskilt fokus på kunsten å undervise i digitale læringsomgjevnader» Krumsvik, i Otnes 2009:230

37 Hvor digitalt kompetent er du?

38 Å være digital betyr «Å ha et naturlig og reflektert forhold til den digitale verden og dens redskaper og arenaer.» Otnes, 2009

39

40 glogster.com

41 Wiki vs Blogg Likner … mange like funksjonaliteter
Wiki – flere samarbeider Blogg – vanligvis en forfatter Wiki har versjonskontroll av tekst, det har ikke en Blogg


Laste ned ppt "Mona Stokke Pedagogisk leder, SeLL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google