Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brystkreft og etnisitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brystkreft og etnisitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brystkreft og etnisitet
Ida Bukholm Avd sjef/professor Ahus

2 Prognostiske faktorer ved brystkreft
TNM- aller viktigste prognostiske faktor N0: ikke metastaser til lymfekirtler N1-N3: metastaser M: spredning til andre Andre faktorer: Reseptor status Her-2 status Ki-67 status T1: < 2 cm T2: 2-5 cm T3:> 5 cm T4: innvekst i hud/musklatur

3 Kirurgisk behandling Bryst bevarende Abaltio (fjerning av brystet)
SN (Sentinel node) Axille glandel toalett

4 Stadium; Primært operabel brystkreftsykdom
Stadium I kliniskT1N0M0 Stadium II kliniskT0-2N1M0 kliniskT2N0M0

5 Stadium; primært inoperabel
Stadium II kliniskT3N0M0 Stadium III kliniskT0-2N2M0 kliniskT3N1-2M0 kliniskT4N0-2M0 kliniskT0-4N3M0 Stadium IV kliniskT1-4N0-3M1

6 Brystkreft

7 Brystkreft overlevelse Norge
(Kreftregistret) Totalt: 85,2% (14,8) Stadium I: 93,8% Stadium II: 82.8% Stadium III: 67,7% Stadium IV: 17.8% Totalt: 88.3% (11,7%) Stadium I: 95,3% Stadium II: 87,5 Stadium III: 69.1 Stadium IV: 18.8

8 Bakgrunn Innvandrerpopulasjonen i Norge har økt raskt siden slutten 1960. Definisjon fra SSB: Innvandrere er bosatte i Norge som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet. Disse to gruppene utgjør 11,4 % av totalpopulasjonen i 2009 personer innvandrere norskefødte med innvandrerforeldre I Helse Sør-Øst bor ca 70 % av alle innvandrere I Oslo utgjør de 28% av befolkningen

9 Materiale og metode Data fra de pasientadministrative dataene fra Data er linket til SSB: Sosioøkonomisk status (utdanning, inntekt, sivilstand) Etnisk data (proxy for etnisitet er personens eller foreldrenes fødeland) Levende/død status (Folkeregisteret) Dødsårsak (Dødsårsaksregisteret) Brystkreft: diagnosekodene C50.0-C50.9 Kolorektalkreft: diagnosekodene C18.0-C18.9 og C20 Utvalget skal omfatte insidensen

10 Antall tilfeller per år
Antall tilfeller i de ulike etniske gruppene og den norske populasjonen Krefttype Norge Pakistan Somalia Sri Lanka Bryst 18884 41 9 17 Kolorektal 19036 8 2 3 Antall tilfeller per år Krefttype 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bryst 2537 2535 2600 2787 2569 2651 2412 2408 Kolorektal 2227 2321 2394 2495 2644 2517 2613 2770

11 Ikke norsk etniske kvinner journal gjennom gang så langt
60% stadium 2 (30 % i kontroll gruppen) 30 % lokal avansert (ingen i kontroll gruppen) Screening: 15% (60% i kontroll gruppen)

12 Pasient Karakteristika
Ablatio 75% ( rundt 30% i kontroll gruppen) Axille glandel toalett 50% (20% i kontroll gruppen) Gjennomsnitts alder: Pakistan 47,8 år (68-34) SriLanka 46.6 år (75-31) Somalia 43 år (48-24)

13 Residiv -mortalitet Residiv: 57% Mortalitet: ca 35%
Tallene er her ikke helt riktige Ser ut som at flere med spesielt Pakistansk bakgrunn flytter tilbake etter diagnosen og tilbake fall Mortaliteten hos de Somaliske kvinnene er over 50% (her er antallet lite)

14 Nylig publiserte studier internasjonalt
Steven Whitman et al; J Community Health (2011) 36:588–596 Høyre dødelighet blant Afro-Amerikanere Gertraud Maskarinec et al; Women's Health (2011) 7(6), 677–687 (Review) Forskjell I overlevelse mellom Afro-Amerikanske og Amerikanske kvinner Omid Beiki et Breast Cancer Research Januar 2012 Register dat, viser 2.5 x høyre dødlighet blant Aferikansk bakgrunn. Vanskelig å sammenligne

15 Hva videre? Gjøre ferdig journaler Se på SES
Kan se ut som at selv innen samme stadium er residiv og mortalitet høyere hos etnisk ikke norske kvinner Biologiske forskjeller? (se på tumorvev) Mange har diabetes og fysisk inaktive Kan dette forklare forskjellen i overlevelse innen samme stadium? Sette inn tiltak rettet spesielt mot denne gruppen etter kreftdiagnosen? Livsstils intervensjon? Nødvendig med tiltak fra sentrale myndigheter for å utjevne forskjeller Mer informasjon? Lavere alders grense for screening for

16

17

18 Cancer mortality. Stepwise multivariate logistic regression, including ethnicity, age, stage, screening and diabetes as co-variates


Laste ned ppt "Brystkreft og etnisitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google