Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thomas Wildey hva vet vi om ham?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thomas Wildey hva vet vi om ham?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Thomas Wildey hva vet vi om ham?

2 Thomas Wildeys liv kan deles i noen epoker
Vi starter med at han ble født 15. januar 1782 oppvekst i London yrkesvalg livet som Odd Fellow og Nobel Grand reisen til USA etableringen i Baltimore stiftelsen av Lodge no: 1 Washington i 1819 stiftelsen av Den amerikanske Storloge i 1821 © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

3 Thomas Wildeys liv kan deles i noen epoker
stiftelse av den første leir 6. juli 1827 tiden som Grand Sire et liv i aktivitet som «emissær» - hadde han et «hemmelig» liv som druide? et liv i fattigdom og glemsel død 19. oktober 1861 og etter døden √ ikonet √ Thomas Wildeymonumentet fra 1865 √ graven på Greenmont Cemetary © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

4 Utfordringene ved studier om Thomas Wildey
manglende kilder og kildesøkning ingen historieskrivning før på midten av 1830-tallet lite biografiske opplysninger om Ordensfedrene legendedannelse, ukritisk kopiering og parafrasering fortellingene har hatt en idealiseringshensikt √ de er hagiografiske - helgenpregede © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

5 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
født 15. januar 1782 oppvekst i London yrkesvalg i dag vet vi når og hvor han ble født hvem som var hans foreldre og familie hvor han ble døpt området hvor han bodde og vokste opp vi vet ikke særlig om hans bosteder som voksen vi vet ikke noe om hans familierelasjoner som voksen og før han emigrerte © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

6 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
livet som Odd Fellow og Nobel Grand vi har ulike hypoteser om når han ble Odd Fellow, hvor og i hvilken Ordensgren vi antar at han har vært medlem av minst to forskjellige loger, men hvilken Storloge? vi antar at han har vært Noble Grand i minst to loger og vært NG flere ganger › tremånedersperioder (nb!) © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

7 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
reisen til USA vi tror vi vet når han reise til USA og når han kom frem han skal ha reist sammen med sin kone √ reiste han med barn eller andre slektninger? vi vet ikke hvorfor han reiste vi vet ikke hvem han ellers reiste sammen med © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

8 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
etableringen i Baltimore vi vet ikke hvordan han livnærte seg de første årene i USA vi vet ikke hvem han bodde sammen med vi vet ikke noe om hans sosiale liv Baltimore var den tredje største byen i datidens USA med om lag innbyggere byen var kjent for sine østersrestauranter © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

9 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
stiftelsen av Lodge no: 1 Washington vi vet at det fantes flere Odd Fellow loger i USA allerede fra 1802 vi kjenner navnet på de fem som stiftet Lodge no: 1 Washington vi kjenner historien om hvordan de fikk sitt charter fra England vi kjenner konflikten med Henry Jackson © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

10 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
stiftelsen av Den amerikanske Storloge vi kjenner til stiftelsen av Storlogen for Maryland og USA 22. februar 1821 √ Storlogen bygger virksomheten på Charteret til Lodge no: 1 Washinton det etableres nye Storloger i delstatene, først i de 13 opprinnelige statene som dannet USA i 1776 Deretter opprettes Storloger i delstat etter delstat © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

11 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
reisen til England vi vet at Thomas Wildey reiste tilbake til England i 1826 for å skaffe Den amerikanske Storloge et nytt og solid Charterbrev en gang for alle vi vet at i 1825 og 1826 etablerte Manchester Unity seg som den dominerende Odd Fellow sammenslutning i Storbritannia fra 1826 til 1841/42 var det et rimelig harmonisk samarbeid mellom Manchester Unity og Den amerikanske Storloge © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

12 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
tiden som Grand Sire Thomas Wildey er leder av den amerikanske Storloge fra første stund Vi antar at Thomas Wildey blir valgt som leder av Storlogen for fire år i 1825 I 1826 bruker Thomas Wildey tittelen Grand Sire for første gang Fra 1826 blir det årlige møter i Storlogen I 1829 blir Thomas Wildey utfordret i votering som GS av Samuel Pryor. Thomas Wildey vant. I 1833 ble James Getty valgt til Grand Sire © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

13 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
et liv i aktivitet som «emissær» vi mener å vite at Thomas Wildey reiste rundt til spesielt nye delstater og etablerte nye loger vi kjenner ikke omfanget og lengden av denne emissærvirksomheten vi vet ikke noe om hans levebrød i denne tiden, eller noe om hans familieforhold det finnes mye myte- og legendedannelse fra denne tiden © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

14 © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013
Den fortiede side Spørsmålet er: Var Thomas Wildey druide? var han leder for druidene i USA? i så tilfelle når og for hvor lenge? • Indisiene er blant andre: de to første druidelogene i USA ble kalt hhv Grove nr: 1 Washington og Grove no: 2 Franklin arbeidsritualene til Odd Fellow Ordenen og Druidordenene er så godt som identiske © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

15 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
et liv i fattigdom og glemsel vi mener å vite at Thomas Wildey etter hvert ble rammet av fattigdom, sykdom og invaliditet, og at Storlogen hjalp ham med penger © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

16 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
død 19. oktober 1861 Thomas Wildey ble beskrevet i en nekrolog skrevet av Stor Sekretær James Lot Ridgley denne nekrologen er blitt kopiert og parafrasert over av en mengde forfattere. Men ingen av dem tilfører ny kunnskap. © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

17 Noen linjer i Thomas Wildeys liv
etter døden ikonet Thomas Wildeymonumentet fra 1865 gravstøtten på Greenmont Cemertary etter døden blir det en Wildeyrenessanse hvor det blant annet byster og plakater masseproduseres © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013

18 Utfordringene i Wildeyforskningen nå:
utarbeide en monografi hva har vi av skriftlige primærkilder? hva har vi av skriftlige sekundærkilder? hva finnes av andre relevante kilder? få frem en faktabasert og kronologisk livsbeskrivelse utarbeide en samlet – om enn foreløpig –biografi om Thomas Wildey © Kjell-Henrik Hendrichs 21.april 2013


Laste ned ppt "Thomas Wildey hva vet vi om ham?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google