Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Date: 2004-01-16 • Page: 1 AKAN ved hydro alum.Sunndal Ved Torbjørn Skorve,bedr.Lege Helseavdelingen Hydro Alum. Sunndal HMS-Konferansen 2007 Kristiansund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Date: 2004-01-16 • Page: 1 AKAN ved hydro alum.Sunndal Ved Torbjørn Skorve,bedr.Lege Helseavdelingen Hydro Alum. Sunndal HMS-Konferansen 2007 Kristiansund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Date: 2004-01-16 • Page: 1 AKAN ved hydro alum.Sunndal Ved Torbjørn Skorve,bedr.Lege Helseavdelingen Hydro Alum. Sunndal HMS-Konferansen 2007 Kristiansund 04.10.2007

2 Date: 2004-01-16 • Page: 2 Hydro Sunndal - History  1951 – Parlament decision to build an aluminium plant in Sunndal and complete the construction of the hydro electric power system in the Sunndal mountains  1954 – Production started - 264 pots – Søderberg technology - Expanded to 300 pots in 1954 - Capacity 40,000 tonnes - Optimised to 65,000 tonnes  Casthouse - Expanded several times  Carbon plant built 1966/68 - Anode paste – prebake anodes  1967/69 – Construction of new prebake plant Sunndal 3 - 168 pots - Expanded to 184 pots in 1986 - Capacity 60,000 tonnes - Optimised to 95,000 tonnes  R&D Center established 1976 - Metallurgy  Hycast established 1990 - Casthouse technology  ARC Center established 1998 - Accounting & Reporting  “New Sunndal Project”

3 Date: 2004-01-16 • Page: 3 Hydro Sunndal 2006  Two potlines – Su 3 and 4 - 95,000 tonnes and 270,000 tonnes capacity - Total production 365,000 tonnes – 1,000 tonnes every day  Two casthouses - 347,824 tonnes extrusion billets - 77,305 tonnes primary foundry alloys - Total 425,129 tonnes aluminium products  Carbon plant - 84,622 tonnes anodes and collar paste  Manning – total Hydro Sunndal - 770 employees Hydro Aluminium Sunndal - 179 employees Hydro Production Partner

4 Presenters name Title, function or Business Area or Business Sector or Business Unit or Product Area Date AKAN arbeid Hydro Sunndal Måten vi gjør det på -Bedriftslegens rolle

5 Date: 2004-01-16 • Page: 5 Tall fra USA viser at;  Misbrukere av narkotika har 10 ganger høyere sykefravær enn andre  Sannsynligheten for at de er innblandet i en uønsket hendelse er 3,6 ganger høyere enn hos andre  Sannsynligheten for at de skader seg selv eller andre er 5 ganger høyere enn hos andre  Har 33% lavere produktivitet enn andre Et problem i yrkeslivet ?

6 Date: 2004-01-16 • Page: 6 Et problem i yrkeslivet, II  En arbeidsplass som overser dette problemet ivaretar ikke interessene til flertallet av arbeidstakere som ønsker en sikker arbeidsplass  En narkotikamisbruker gir også pårørende problemer på jobben - En av 3 pårørende til narkomane får betydelige problemer i yrkeskarrieren som følge av familiesituasjonen. Halvparten blir borte i fra jobben i perioder

7 Date: 2004-01-16 • Page: 7 Problem i Norge? NSO gjennomførte en spørreundersøkelse blant 201 bedrifter i 1999:  16% kjente til at ansatte på egen arbeidsplass hadde opptrådt i narkotika-påvirket tilstand  54% var bekymret for at bedriften i fremtiden kunne få problemer på grunn av narkotika  85% mente at arbeidsgiver bør ha rett til å forlange at ansatte avgir urin eller blodprøve for å bekrefte / avkrefte mistanke om narkotikamisbruk  66% mente at profitt fra narkotikaomsetning via omveier kommer inn i lovlig næringsvirksomhet

8 Date: 2004-01-16 • Page: 8

9 Date: 2004-01-16 • Page: 9 Hvilke stoffer blir oftest påvist i yrkeslivs-saker, ca 2% av prøvene positive (2000-2500/år) tester tatt hos ESSO,40-50 pos.prøver *Ekstrapol fra 8 mnd Kilde: FHI

10 Date: 2004-01-16 • Page: 10 Økende problem i yrkeslivet  Antall beslag øker  Antall tilfeller av rusmiddel-påvirket kjøring, og påvisninger av rusmidler innen rettstoksiologi generelt øker  Bruk blant unge øker  Sterk økning i narkotika-relatert kriminalitet  Omorganiseringer og outsourcing gjør det vanskeligere å benytte tradisjonelle virkemidler

11 Date: 2004-01-16 • Page: 11  Et rusfritt arbeidsmiljø for å minimalisere risikoeksponering pga rusmisbruk - HMS og kvalitet  AKAN-utvalget har mange oppgaver-forebyggende/tiltak - gjennomfører informasjonskampanjer til alle på bedriften - utarbeider informasjonsmateriell (infofoldere / plakater/intranet) - Opplæring ledere,ansatte på alle nivå,personkontakter - Heving av egen kompetanse - Evalueringmøter - Rådgivere til ledere,verneombud og andre Målsetning I Hydro

12 Date: 2004-01-16 • Page: 12 Riktige tiltak kan forebygge de ikke planlagte kostnadene på grunn av misbruk av rusmidler  Arbeidsreglement  AKAN-avtaler  Kontrolltiltak  Krav til leverandører  Synlige ledere  Trening av arbeidsledere  En god rusmiddel-policy

13 Date: 2004-01-16 • Page: 13 Generell del og (en spesiell del vedr. Kritiske stillinger,testing,uanmeldte prøver,med.vurdering etc)  Alle bedrifter har et arbeidsreglement, og dette er vel for alle tuftet på norsk lov. Det er altså ikke lov til å bruke narkotika, og det er heller ikke lov til å være full på jobben.  Gjør man dette, så vil det få konsekvenser. Man vil da enten få sparken, eller hvis bedriften har et AKAN- opplegg, så kan man bli tilbudt en AKAN-avtale.  Oppbevaring, bruk, distribusjon eller salg av alkohol på selskapets område er ikke tillatt uten på forhånd å ha innhentet tillatelse fra ledelsen  Oppbevaring, bruk, distribusjon eller salg av narkotiske stoffer er strengt forbudt i selskapets tjeneste eller på selskapets område

14 Date: 2004-01-16 • Page: 14 Riktige tiltak kan forebygge de ikke planlagte kostnadene på grunn av misbruk av rusmidler  Arbeidsreglement  AKAN-avtaler  Kontrolltiltak  Krav til leverandører  Synlige ledere  Trening av arbeidsledereTrening av arbeidsledere  En god rusmiddel-policy

15 Date: 2004-01-16 • Page: 15  Et rusfritt arbeidsmiljø for å minimalisere risikoeksponering pga rusmisbruk - HMS og kvalitet  AKAN-utvalget har mange oppgaver- informasjon/pådrivere - gjennomfører informasjonskampanjer til alle på bedriften - utarbeider informasjonsmateriell (infofoldere / plakater/intranet) - Opplæring ledere,ansatte på alle nivå,personkontakter - Heving av egen kompetanse - Evalueringmøter - Rådgivere til ledere,verneombud og andre Målsetning I Hydro

16 Presenters name Title, function or Business Area or Business Sector or Business Unit or Product Area Date Til HMS-møte på alle avdelinger vedr. Rusmiddelproblemer v/ Hydro Alum.Sunndal Utarbeidet av AKAN-utvalget 06.01.2004 etter ekstraordinert AMU 18.12.03

17 Date: 2004-01-16 • Page: 17 Hva skal alle enheter/fabrikker gjøre ?  Forebygge arbeidsrelatert rusmiddelbruk ved regelmessig: - Informasjon - Holdningsskapende arbeid - Opplæring av ledere og ansatte  Kunne henvise til et tilbud for behandling og ettervern  Være tydelige på Hydros policy ved intervjuer og ansettelser

18 Date: 2004-01-16 • Page: 18 Målsetting for Hydro/AKAN :  Å utvikle og bevare en konstruktiv rusmiddelkultur  Å forebygge misbruk av alkohol og narkotika  Å hjelpe ansatte som har et rusproblem (ca 10 pr år, vi er 1000 ansatte)  Å sette ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte –Bedre i stand til å møte og løse de problemer som misbruk fører med seg på arbeidsplassen

19 Date: 2004-01-16 • Page: 19 Hensikt / Målsetning  Skape økt fokus på rusmiddelbruk på vår arbeidsplass  Informere om bruk av rusmidler i Sunndal kommune og på vår arbeidsplass ( ref. informasjon fra lensmannen i Sunndal, i forkant av AMU-møte 18.12. 2003 )  Informere om de muligheter for hjelp som finnes  Målet er å avdekke problemer og hjelpe

20 Date: 2004-01-16 • Page: 20 Narkotiske stoffer,... fakta fra vårt nærmiljø  Bruk av narkotiske stoffer er økende, så også i vår kommune og på vår arbeidsplass  Opplysninger fra våre myndigheter ( lensmann i Sunndal ) anslår at ca. 100 personer i Sunndal kommune røyker hasj og 20 – 30 personer bruker amfetamin.  I Sunndal lensmannsdistrikt er det registrert 22 straffesaker siste år med 12 personer involvert.  Vi har 7 ansatte på vår arbeidsplass som siste år er involvert i straffesaker som er knytta opp til narkotika.  Med prosentvis utgangspunkt i ovenforstående punkter kan vi anta at vi har ca. 30 – 40 personer inne i vår bedrift som har et større eller mindre narkotikaproblem.  Hvordan er det på vår avdeling / skift / vennekrets ?

21 Date: 2004-01-16 • Page: 21 Alkohol  Selv om narkotika er et raskt økende problem i vår bedrift er fortsatt alkohol det "tyngste" rusproblemet.

22 Date: 2004-01-16 • Page: 22 Alle har vi et ansvar for  Å bidra til et rusfritt arbeidsmiljø  Å ikke overse problemene,…. å ”dekke over” er misforstått hjelp ALLE HAR VI MULIGHET TIL  Å motivere og støtte kolleger med rusproblemer  Rusproblemer lar seg løse, viktig å ta tak tidligst mulig  Det finnes hjelp å få  Det at du reagerer viser at du bryr deg.

23 Date: 2004-01-16 • Page: 23 Typiske tegn ved rusmisbruk  Endring av adferd Symptomer kan være :  Oppstemthet  Irritabel  Utvida pupiller  Svettetokter  Kvalme  Koordinasjonsforstyrrelser

24 Date: 2004-01-16 • Page: 24 Rusmisbruk er et HMS-problem  H : Den enkelte misbruker …… og vår bedrift. Svekka almentilstand …… økende sykefravær  M : Misbruker blir fort en belastning for arbeidsmiljøet. Urasjonell oppførsel, aggressiv, asosial osv.  S : Rusmisbruk er et stort sikkerhetsproblem i alle bedrifter, så også på vår arbeidsplass.

25 Date: 2004-01-16 • Page: 25 Hvem tar du kontakt med ?  Arbeidskamerat eller tillitsvalgt  Arbeidsleder eller Avdelingsleder  AKAN-utvalg med følgende medlemmer : - Rolf Kårvand tlf. 3462 - Alf Moentlf. 3101 - Erik Bergtlf. 3186 - Sigurd Aaram tlf. 3251 - Torbjørn Skorvetlf. 3336 - Bedriftshelsetj.tlf. 3520  HUSK : Å bry seg = Å bry seg om noen

26 Date: 2004-01-16 • Page: 26 Hvordan vil vi ha det på vår arbeidsplass ?  Til neste HMS-møte ønsker vi i vår avdeling / skift innspill fra deg/dere på hvordan vi skal løse vårt økende rusmiddelproblem. Akan samler alle inspill og tar de opp på neste AMU-møte Innspill -  Handlingsplan Handlingsplan

27 Date: 2004-01-16 • Page: 27 1 - Hindre at misbruk oppstår  Hver avdeling gjør det klart når det er –"Helt greit", "Ikke helt greit" eller "Ikke greit i det hele tatt" å bruke alkohol  Alle autoritetspersoner i bedriften vil gjennom egen adferd –være seg bevisst eksemplets makt med hensyn på å påvirke andres holdninger og adferd  Ved fester og arrangementer og i forbindelse med forretningsreiser, kurs og konferanser skal en leder uttale hvilket forhold man har valgt til alkoholbruk

28 Date: 2004-01-16 • Page: 28 2 - Oppdage misbruk  Ledere oppfordres til å ta en samtale der rusmiddelbruk inkluderes som tema –Når en ansatt av en eller annen grunn endrer adferd eller arbeidsytelse  Alle ledere trenes i å kunne identifisere tegn og symptomer på alkohol eller narkotika bruk,og  Alle skift skal ha rusmiddelproblematikk på sine HMS-møter minst 1x årlig

29 Date: 2004-01-16 • Page: 29 3 - Begrense skade ved rusproblem  Gjennom AKAN apparatet støtte og hjelpe ansatte med rusmiddelproblem som aksepterer en AKAN - behandlingsavtale  Gjennom bedriftshelsetjenesten etablere og vedlikeholde kontakt med egen lege, spesialist/institusjon, sosialkontor og trygdekontor,hjelpe/henvise til institusjonsopphold  Om nødvendig medvirke til omplassering og et effektivt ettervern

30 Date: 2004-01-16 • Page: 30 Bedriftshelsetjenestens rolle i en egenordning  Bedr.legen er ansvarlig for selve testingen - Er samtidig rådgiver og støttespiller og oppfattes ikke som kontrollører  Personalavdelingen står for det avtalemessige og administrasjon - Avtaler tidspunkt med bedr.legen og sørger for at den ansatte kommer med sos.tillitsvalgt eller evt. En stedfortreder  Ved evt. positiv test vil bedriftshelsetjenesten kvalitetsikre resultat og vurdere utvidet prøve

31 Presenters name Title, function or Business Area or Business Sector or Business Unit or Product Area Date AKAN VED HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL 2007

32 Date: 2004-01-16 • Page: 32 Hydro Aluminium Sunndal Sikkerhet er en hovedsak for Hydro  Rusmidler i forbindelse med arbeide er en stor risiko for de ansatte.  Arbeidsmiljøet ved Hydro Aluminium Sunndal Skal være rusfritt.  Arbeidet med rusmiddelspørsmål skal være en del av HMS – arbeidet.

33 Date: 2004-01-16 • Page: 33 AKAN–UTVALGET HYDRO SUNNDAL.  Partssammensatt  Repr. fra BHT nøytral AKAN i 2007 består av :  Sosialtillitsvalgt Gunnvald Myren  Miljøtillitsvalgt/HVO Alf P. Moen  Senior personalkonsulent Erik Berg  Tekniker Torild Solbue Eggen  Bedriftslege Torbjørn Skorve

34 Date: 2004-01-16 • Page: 34 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER  Vårt totale HMS-arbeid inkluderer altså arbeid knyttet til rusmisbruk. Det er forbudt å være påvirket av, oppbevare, eller nyte alkohol eller andre rusmidler på verksområdet. Unntatt er foreskrevne medisiner i terapeutiske doser. "Trekantmedisiner" (dvs. medisiner som kan redusere oppmerksomhet, være sløvende) er ulovlig å bruke på arbeid uten tillatelse fra Bedriftshelsetjenesten (BHT). Ved nødvendig bruk av slike medikamenter skal BHT alltid kontaktes.

35 Date: 2004-01-16 • Page: 35 ARBEIDSLIVETS KOMITE MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI (AKAN)  AKANs mål er å forebygge rusmisbruk i arbeidslivet og formidle hjelp og støtte til ansatte med rusproblemer.  Bedriften har etablert et godt AKAN-samarbeid.  En inngått AKAN-avtale innebærer forpliktelser både for personen med rusproblemer og bedriften, og kan være et alternativ til at en sak behandles som personalsak. Det inngås individuelle AKAN-avtaler.  Flere ansatte tar selv kontakt med AKAN-utvalget eller BHT for å få hjelp med sine rusproblemer, uten at det foreligger en personalsak.  Sosialtillitsvalgt har som oppgave å hjelpe ansatte med sosiale problemer, eller ansatte som har behov for bistand i forbindelse med rusmisbruk.

36 Date: 2004-01-16 • Page: 36 Hva sier arbeidsreglementet i Hydro? §15 Rusmidler og lignende En klar og utvetydig rusmiddelpolitikk er en forutsetning for å forebygge rusmiddelbruk på arbeidsplassen  Ingen må opptre i beruset tilstand, medbringe eller oppbevare, nyte eller by frem rusdrikk eller andre berusende eller bedøvende midler på bedriftsområdet. Unntatt er foreskrevne medisiner.  VED MISTANKE OM BRUK,OPPBEVARING ELLER SALG AV NARKOTIKA SÅ VIL DETTE UMIDDELBART BLI RAPPORTERT TIL POLITIET.  NORSK HYDRO’S SIKKERHETSPOLICY TAR KLART AVSTAND FRA BRUK AV NARKOTIKA (ULOVLIG), OVERDREVEN BRUK AV ALKOHOL SAMT MISBRUK AV FORESKREVNE MEDISINER.  MISTANKE OM MISBRUK AV RUSMIDLER I ARBEIDS-SAMMENHENG VIL MEDFØRE ØYEBLIKKELIG BORTVISNING OG BEHADLES SOM PERSONALSAK

37 Date: 2004-01-16 • Page: 37 Hva sier arbeidsreglementet i Hydro? §19 Avskjed ”avskjed kan uten oppsigelsesfrist bla. gis når arbeidstakeren” : Pkt c): Møter til arbeidet påvirket av berusende eller bedøvende midler eller nyter slike midler på arbeidsstedet, jfr. § 15. Arbeidstaker kan dog ikke umiddelbart avskjediges hvis vedkommende går med på å prøve et behandlingsopplegg i samråd med bedriftslegen. Det henvises til stedlige AKAN-avtaler.

38 Date: 2004-01-16 • Page: 38 Verneombudets oppgaver.  §26 pkt.3 (Arbeidsmiljøloven) Din plikt som arbeidstaker  §16 (Arbeidsmiljøloven)

39 Date: 2004-01-16 • Page: 39 Hva skal alle ansatte gjøre ?  Støtte bedriftens rusforebyggende arbeid  Begrense egen bruk av alkohol ved: - Reiser, fly, hotellopphold etc. i innland og utland - Kontakt med kunder, forretningsmiddager etc. - Avdelingssamlinger og turer, julebord etc.  Oppfordre kolleger med et begynnende rusproblem til selv å søke hjelp  Kontakte linjeledelse / helsetjenesten / personal avdeling / tillitsvalgt om kollegers rusproblem når dette er hensiktsmessig  Støtte kolleger under behandling Har du et begynnende rusmiddelproblem, skal du selv søke hjelp ved å kontakte bedriftens støtteapparat eller eksternt

40 Date: 2004-01-16 • Page: 40 Ditt ansvar som leder Ved brudd på arbeidsreglementet  Beruset på jobb : Ta vedkommende ut av arbeidet og sende hjem  Svikt i arbeidet : ”Ta tak i” fakta - Jo tidligere problemet blir tatt opp jo større er sjansen for at problemet løses. Oppfølging ved brudd :  ta en personlig samtale, helst med tillitsvalgt til stede  Gi reaksjon(advarsel)etter retningslinjene

41 Date: 2004-01-16 • Page: 41 Det kan være ubehagelig å ta tak i en kollegas arbeidsrelaterte rusmiddelbruk i dag. Det er helt sikkert enda mer ubehagelig å se konsekvensene av det om noen år, hvis du ikke gjøre noe nå. Den som har et rusmiddelproblem trenger hjelp. Ta ansvar ! Kontakt linjeledelsen / Personal / Helsetjenesten / tillitsvalgte Tidlige tegn til rusmiddelproblemer

42 Date: 2004-01-16 • Page: 42 AKAN-UTVALGET skal : - Være ”pådriver” i det forebyggende arbeidet, samt gi holdningsskapende informasjon til alle ansatte, på alle nivå om alkohol og andre rusmidler/stimulerende midler. - Bygge opp kompetanse ved opplæring i AKAN- arbeidet hos ledere- tillitsvalgte(=nøkkelpersoner), AKAN- kontakter og bedriftshelsetjenesten. - Hjelpe enkeltansatte som frivillig eller via brudd på arbeidsreglementet får tilbud om AKAN-kontrakt. Utvalget skal også tilby hjelp til andre ansatte som har et rusmiddelproblem. - AKAN forholder seg til rusmiddel- bruk forbundet med arbeid, og er ikke en avholdsorganisasjon.

43 Date: 2004-01-16 • Page: 43 AKAN Arbeidsutvalg ved SU  Sosialtillitsvalgt Gunnvald Myren  Senior personalkonsulent Erik Berg  Bedriftslege Torbjørn Skorve  Skal iverksette og evaluere hver enkelt klients opplegg/framgang.  Hurtigvirkende

44 Date: 2004-01-16 • Page: 44  AKAN-utvalget møter 1x i mnd  Arbeidsutvalget møter ved behov(60-70x i året) og tar seg av de planlagte evalueringsmøtene og ø.hj.

45 Date: 2004-01-16 • Page: 45 Hvordan/når kommer man inn i AKAN?  Alt for seint,noen frivillig,men de fleste med tvang  Reaktive tiltak: - Frivillig - Tvang  Hva er saksgangen? AKAN –arbeidutvalg straksmøte - Ved narkotiske stoff - Ved alkoholmisbruk

46 Date: 2004-01-16 • Page: 46 Testprosedyre, Når og hvor kan man testes  Test i arb.tiden ved begrunnet mistanke til rus og hva er det?  Personalavdelingen initierer prøvetakingen  Testing gjennomføres av bedr.legen - Alkometertest for alkohol,( har vi ikke begynt med enda.) - Urinprøve - narkotiske stoffer  Ved pos. prøve første gang tas en utvidet blodprøve og urin B-prøve som sendes via fastlege til godkjent lab.  Svar gis den ansatte som deretter plikter å informere personalavdeling om resultatet.

47 Date: 2004-01-16 • Page: 47 Positiv prøve  Personalavdelingen og linjeledelsen informeres  Ved narkotiske stoffer blir vedk. suspendert inntil neg.prøve foreligger  Tilbud om AKAN. Viss ikke dette aksepteres, blir det personalsak  Viss pos.alkotest,eller tydelig påvirket av alkohol,sendes vedkommende hjem og det avtales møte med personal/ledelse neste dag.AKAN-utvalget/arb.utvalget involveres.

48 Date: 2004-01-16 • Page: 48 AKAN-avtale  Individuell,kan variere litt,ikke alltid like streng ved frivillig inngang til avtale.  Ved rus med narkotiske stoffer tas tilfeldige tester.Dette som en del av AKAN- avtalen,både ved tvungen og frivillig avtale.  Evalureingsmøter hyppig i starten,en gang i uka,så hver 14.dag og når vi er trygge 2.hver mnd.Sos.tillitsvalg holder gjevnlig kontakt og evt. Innkaller arbeidsutvalget som ø.hj. Elles tas saken opp i AKAN-møte  Eksempler:F..... S.....ferievikar  Årsrapport 06 Årsrapport 06


Laste ned ppt "Date: 2004-01-16 • Page: 1 AKAN ved hydro alum.Sunndal Ved Torbjørn Skorve,bedr.Lege Helseavdelingen Hydro Alum. Sunndal HMS-Konferansen 2007 Kristiansund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google