Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datakortet / Norsk Test

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datakortet / Norsk Test"— Utskrift av presentasjonen:

1 Datakortet / Norsk Test
Hvordan gjør vi det? Tore Rushfeldt Fagkonsulent Datakortet / Norsk Test Gardermoen 13. januar 2010

2 Testsystemet QuestionMark Perception 4.4
Spesialtilpasset Testsentermodul Kan kobles mot LMS Plassert i Oslo, fjerndriftes fra Kirkenes

3

4 Hva tester vi? 1. FAGOMRÅDE 2. FAGPLAN 3. TEST test
Mer eller mindre klart definert. Dette er en prøve på liten tekst på en liten side i et dokument Fag-plan 2. FAGPLAN Konsis, avgrenser fagområde, standardiserer terminologi test 3. TEST Én til én kobling med fagplan, dekker fagområdet etter angitte kriterier.

5 Testkvalitet Planlegging av kvalitet i tester Etteranalyser Validitet
Reliabilitet Testutviklingshåndbok basert på egne internasjonalt arbeid og egne erfaringer

6 Spørsmålene 20 forskjellige spørreteknikker
Vi bruker i all hovedsak tre til fem forskjellige typer i hver test Konsise setninger og entydige begreper

7 Spørsmålsteknikker

8

9

10

11

12 Litt tall 33000 tester i 2009 Ca 80 % består en Datakorttest
Tar normalt ca 4 tester Modul 2,3,4 og 7 er den mest vanlige kombinasjonen Økning i testvolumet hele året Best er kvinner fra Rogaland Verst er menn fra Finnmark

13 Datakorttester 2009 Hvem tar Datakorttester?

14

15 Alle tester 103 000 tester i 2009 20 000 brukere
Over 200 forskjellige tester 99,9 % opptid på våre servere

16 Versjoner av testene En tredel tar Vista test, resten tar XP
En tredel tar 2003 versjoner av Office pakken, resten Office 2007 Outlook 2007 testen er vanskeligere enn 2003! Skyldes det testene eller programvarene? Vi spør om de samme temaene i forhold til fagplanen.

17 Test Antall Standardavvik Gjennomsnitt av totalresultat Datakortet M2 Windows 7 4 55,2 52,3 Datakortet M2 Windows Vista 1697 14,4 79,2 Datakortet M2 Windows XP 576 16,3 77,5 3085 15,5 79,3 Datakortet M3 OpenOffice Writer 2.0 12,3 85,3 Datakortet M3 Word 2003 1738 16,2 76,5 Datakortet M3 Word 2007 4304 16,4 75,9 Datakortet M4 Excel 2003 1558 15,8 Datakortet M4 Excel 2007 3376 75,7 Datakortet M4 OpenOffice Calc 2.0 1 #DIV/0! 94,0 Datakortet M5 Access 2003 1016 12,4 80,4 Datakortet M5 Access 2007 1794 13,7 77,8 Datakortet M6 PowerPoint 2003 1222 12,7 81,7 Datakortet M6 PowerPoint 2007 2837 14,1 79,8 Datakortet M7 IE 6 - Outlook 2003 466 12,6 80,6 Datakortet M7 IE 7 - Outlook 2003 887 11,7 80,1 Datakortet M7 IE 7 - Outlook 2007 2535 13,9 75,4 Datakortet M7 IE 8 - Outlook 2007 819 78,4 Totalt 27919 15,0 77,7 Resultatfordeling

18 Er det vanskelig å være Testsenter?
Over 300 testsentre i Norge bruker testsystemet jevnlig Behovet for support er lavt Egen Testsenterhåndbok til alle Testsentre Oppretter kandidater Tildeler tester Gjennomfører tester Kjører rapporter

19 Krav for Testsentre En Kontraktsansvarlig En Testleder
Datamaskiner og nettverk Ingen krav til installert programvare Alt foregår i nettleseren Signert kontrakt Kvalitetssikring av Testsentre

20 Hvordan blir man Testsenter
Rammeavtale inngått med Attføringsbedriftene Søknad sendes Attføringsbedriftene Attføringsbedriftene godkjenner og videresender søknad Datakortet behandler søknad Testledertest Attføringsbedriftene har lager av Kompetansebevis

21 Deres rammeavtale 50 % rabatt på oppstartsgebyr
10 % rabatt på årsavgiften 10 % rabatt på sertifiserende Datakorttester 10 % rabatt på eBorgertester Ingen krav til fast antall Kompetansebevis

22 Testledertest Alle Testledere må ha modul 2 og 7
Egen Testledertest om Datakortet som produkt Ikke sertifisering, kun egenkontroll Testledere sikrer at man gjennomfører testene etter gjeldende standard

23 Hvilke tester får man tilgang til?
Datakortet Datakortet Ekspert Datakortet Sikkerhet Datakortet Helse eBorger Båtførerprøven Innkjøpstest Fremtidige tester som distribueres gjennom Testsentrene

24 Tester for kartlegging
Datakortet KvikkSjekk 16 spørsmål Datakortet Kvikksjekk ECDL start Fire KvikkSjekk tester i en test Datakortet Kartleggingstest 55-60 spørsmål fra alle fagplanpunkt i modulen eBorger fortest

25 Tilrettelagt test Noen trenger ekstra tid Fremmedspråklige
Egne tester for blinde Manuelle tester Lyd i testene Kan gjennomføres på kandidatens egen tilrettelagte PC

26 Digitaltesten Et samarbeidsprosjekt mellom Vox og Norsk Test AS
Vox tildeler tester og sertifiserer tilbydere Norsk Test utvikler og drifter testen

27 Nivåfordeling - alder Andre undersøkelser viser at ferdighetene synker med økt alder. Her er det nokså stabilt etter 40 år. Veksten i PC-bruk er størst blant de eldste brukerne. Dette går frem av en undersøkelse Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem Andelen daglige brukere i alderen 65 til 74 år har vokst til 45 prosent fra 28 prosent i fjor

28 Før- og ettertesting 34 kandidater har tatt Digitaltesten før og etter opplæring 7 kanddater av 34 har ikke forbedret seg. 5 av 34 har gjort det dårligere på tetsten etter opplæring?? Ca 80 % har hatt en forbedring.

29 Digitaltesten Gir et godt utgangspunkt for videre opplæring
Fokus på praktisk bruk av PC i daglige situasjoner Datakortet gir kunnskap du trenger i arbeidslivet

30 Båtførerprøven Oppdrag for Sjøfartsdirektoratet
Obligatorisk fra 1. mai 2010 Vi har oppdraget i år Alle tester skal gjennomføres elektronisk fra 2011 Forventer stort trykk mot sommeren Tilleggsprodukt for dere

31 Fremtiden Oppgradering av testsystemet sommer 2010
Støtte for testing på flere språk Bedre rapporter Forbedret ytelse i nettlesere Krav til Java forsvinner Flere spørsmål med bruk av simuleringer/Flash

32 Fremtiden Flere sertifiseringer Bildebehandlingsmodul
Valgfrie syv moduler i ECDL Fagplan 5? MS Office 2010 andre halvår Innkjøpstest

33 Oppsummering Mange – overraskende mange – i Norge har ikke basis IKT-kompetanse Testing nytter – ofte ikke samsvar mellom antatt og reell kompetanse Kartlegging – Opplæring - Sertifisering Kursbevis får du ved oppmøte – Datakortet beviser hva du kan! 7 kanddater av 34 har ikke forbedret seg. 5 av 34 har gjort det dårligere på tetsten etter opplæring?? Ca 80 % har hatt en forbedring.

34 datakortet@datakortet.no www.datakortet.no
Kontakt… 7 kanddater av 34 har ikke forbedret seg. 5 av 34 har gjort det dårligere på tetsten etter opplæring?? Ca 80 % har hatt en forbedring.


Laste ned ppt "Datakortet / Norsk Test"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google