Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT er for viktig til å overlates til IT-Folk! Renny Bakke Amundsen I’m on the net – therefor I am! Styrenettverket 14. september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT er for viktig til å overlates til IT-Folk! Renny Bakke Amundsen I’m on the net – therefor I am! Styrenettverket 14. september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT er for viktig til å overlates til IT-Folk! Renny Bakke Amundsen I’m on the net – therefor I am! Styrenettverket 14. september 2005

2 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no2 •Siviløkonom BI 1981 •Sales and Aplications Engineer (KV -81) •Bedriftsrådgiver (STI -85) •Supportsjef (Mycron/Mysoft -93) •IT & Administrasjonssjef (NIF -02) •eMomentum.no •CEO – EUCIP Norge as •Dataforeningen – L&S, FFI •Styrerer råd og utvalg •Høyskoleforeleser Renny Bakke Amundsen

3 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no3 Tema Erfaringer viser at mange virksomheter ikke oppnår de forventede gevinster ved bruk av IT. En grunnleggende problemstilling er manglende kjennskap til sammenhengen mellom IT-satsingen og virksomhetens resultater. Mulighetene ved ny teknologi må omsettes til forretningsmuligheter, og risikoen må styres. Gode strategiprosesser kan i slike tilfeller bidra til å avklare strategiske veivalg i denne sammenhengen. IT Matters og derfor hører så vel IT- som virksomhets- strategi hjemme i styrerommet. Det sistnevnte er vel en anerkjent sannhet, men er det første det? Skyver ikke styret ofte IT- spørsmål fra seg fordi det er ukjent og skummelt?

4 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no4 Agenda •Does IT Matter?IT •Hvordan koble forretningsstrategi med IT-strategi - eller er det en og samme sak? •Muligheter og trusler innenfor IT •Kritiske suksessfaktorer for vellykket implementering av innovative IT- løsninger

5 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no5 IT Matters mer enn noen gang Mye IT-infrastruktur har blitt allemannseie. Investeringer gir ikke noen konkurransefordel i seg selv, først når brukerne finner en innovativ bruk. ??? RFID – global sporing EASYPARK – muliggjort av mobiltelefon Forenklet selvangivelse – store samfunnsmessige innsparinger IDA/Fellesdata - verdensledende NOROLKORTET – åpnet døren for betalingskort

6 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no6 Explosion of Transactions More users, more devices, B2B Deep Computing Intelligent commerce Rich media New uses, new markets Interoperability Flexibility, open standards Mobile Services/ Wireless Technology Anytime, anywhere Next-Generation Internet Very high bandwidth, low costs Markeder endres: Fremtiden blir dynamisk, tilpasningsdyktig oghele tiden løpende optimert, avhengig av kraftfulle analyser og kunnskapsstyring for å overleve Improve Operating Efficiency Reach Existing or New Markets Increase Organizational Effectiveness Change Industry Structure Foundational Activities Innovational Activities Value Proposition InfrastructureProcessesMarketplace Value Orientation Type text Towards the physical assets of the client Towards the operational activities of the client Towards the external customers of the client BusinessesandIT'sChangingDestiny  Virksomheter kan i dag differensiere sine tjnester gjennom innovativ bruk av IT - og de gjør det  Den digitale forvandling muliggjør nye forretningsmodeller  IT-ansvarlig har en viktig utfordring i å skape sammenheng mellom ”butikk” og IT - og vise verdien av IT Den nye økonomien

7 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no7 eBusiness

8 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no8 10 NIT Determinanter 1.Elctronic Deliverability - Digitaliseringsgrad 2.Information intesity - Informasjonsintensitet 3.Customizability - Kundetilpasningsgrad 4.Aggregation effects – Aggregeringsgrad 5.Search cost - Undersøkelsesgrad 6.Real-time interface – Sanntidsgrensesnitt 7.Contrakting risk – Kontraktsrisiko 8.Nettworks effects - Nettverkseffekt 9.Standardization benefits - Stand. fordeler 10.Missing competencies - Kompetansegrad

9 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no9 En vellykket allianse IT ledelsenVirksomhets ledelsen Styret Bidrar til at virksomheten utnytter IT optimalt. ”Oversetter” ny teknologi til forretningsmuligheter Utnytter IT aktivt for økt produktivitet, bedret konkurranseevne, høyere servicenivå og/eller muliggjøring av ny virksomhet. Støtter IT-strategien virksomhetsstrategien og hvordan er sammenhengene og samhandlingen? Har utformet en IT arkitektur som er tilpasset virksomhetens arkitektur. Rask reaksjon ved behov for endringer. Stiller forretningsmessige krav til ytelse/avkastning av IT bruk. Hvordan stille strategiske krav til IT-anvendelse og utnyttelse? Har en konkurransedyktig pris på sine tjenester i forhold til eksterne alternativ Etablerer krav til tjenestekvalitet. Måler ytelsene/leveransene. Gjøre selv eller kjøpe tjenester – et strategisk valg?

10 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no10 IT Matters

11 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no11 Hvordan bruke sjekklisten? •Formålet er å –Synliggjøre IT som en ressurs i virksomheten –Øke bevisstheten om IT som et element i virksomhetens strategi, og –Bidra til en bedre kommunikasjon mellom virksomhets- og IT-ledere •IT Matters er laget som et hjelpemiddel for –Styret og ledere som ønsker en bevisst vurdering av IT som en del av virksomhetens strategi –IT-sjefer/-ansvarlige som ønsker å bidra i strategiarbeidet –Styringsgrupper, prosjektgrupper og arbeidsgrupper som er ansvarlige for utformingen av en virksomhetsstrategi, og som ønsker å se lenger enn tradisjonelle virkemåter

12 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no12 Strategiprosess med IT •Todelt tilnærming –IT som ressurs ved realisering av virksomhetens strategi –Strategiske IT valg ved realiseringen av vedtatt IT innsats. •IT som muliggjøring –Ny teknologi: ”Hva så?” –Evne til å tilpasse seg endringer •Bruken av tabellene –Hjelp i egne vurderinger –Tilpasses det enkelte strategiprosjektet •Vedlegg –Detaljering/fordyping

13 14.09.2005Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no13 Bevisstgjøring og Egenart


Laste ned ppt "IT er for viktig til å overlates til IT-Folk! Renny Bakke Amundsen I’m on the net – therefor I am! Styrenettverket 14. september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google