Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per September 2013 Vidar Svanemyr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per September 2013 Vidar Svanemyr"— Utskrift av presentasjonen:

1 Per September 2013 Vidar Svanemyr
Hotellstatistikk 2013 gjester Per September 2013 Vidar Svanemyr Tomme senger

2 Statistikken Statistisk sentralbyrå har gjort endringer i omfang og registergrunnlag for overnattingsstatistikken fra og med januar Det betyr at sammenlikninger med tidligere år må gjøres med forbehold. Endringene betyr lite for hotellene - men mer for camping og hyttegrender. Jeg gjengir SSBs egen beskrivelse av endringen: "Overnattingsstatistikken til SSB har gjennomgått ei stor omlegging. Dette gjør at tallene for hyttegrender og campingplassar fra og med januar ikke lenger er sammenlignbare med tidligere år” På bakgrunn av dette sendes kun hotellstatistikken ut. Jeg minner på at hotellovernattinger tidligere har utgjort ca 45% av alle kommersielle gjestedøgn i regionen. Vedlagte statistikk gir altså ikke et godt bilde av den totale situasjonen for vår region.

3 September 2013 Hotellovernattinger i Lillehammerregionen gikk ned med 12,8% i September 2013, sammenlignet med samme måned Kurs og konferansen gikk ned med 43,8% - Yrkestrafikken gikk ned med 5,0% - Ferie & fritidstrafikken gikk ned med 0,9% Alle kommunene hadde en vesentlig nedgang i k&k trafikken.De andre kommunene har hatt en vesentlig nedgang. Både Lillehammer (+16,6%), Øyer(+24,3%) og Nord-Fron(+7,7%) hadde økning i f&F trafikken. I Sør-Gudbrandsdalen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) gikk hotelltrafikken ned med 6,7%, mens losjiinntektene falt med 17,9%. Revpar gikk ned med 14,7%. I Midt-Gudbrandsdalen (Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron) gikk hotelltrafikken ned med 22,8%, mens losjiinntektene falt med 23,4%. Revpar gikk ned med 16%.

4 Hittil i år, Januar-September
Hotellovernattinger i Lillehammerregionen har hatt en nedgang på 7,4% per September 2013, sammenlignet med samme periode i Kurs og konferansen har gått ned med 25,4% - Yrkestrafikken har gått ned med 0,7% - Ferie & fritidstrafikken har gått ned med 4,7% Øyer (+1,8%) og Ringebu (+44,2) har en vekst i k&k trafikken. Både Lillehammer (+4,6%) og Ringebu (+4,3%) har hatt økning i f&F trafikken. I Sør-Gudbrandsdalen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) har hotelltrafikken gått ned med 3,9%, mens losjiinntektene har falt med 8,4%. Revpar har gått ned med 5,3%. I Midt-Gudbrandsdalen (Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron) har hotelltrafikken gått ned med 14,4%, mens losjiinntektene har falt med 12,2%. Revpar har gått ned med 5,9%. .

5 Lillehammer kommune Hotellovernattinger
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 19 748 20 204 -456 -2,3 -20 0,0 Nordmenn 16 534 16 413 121 0,7 281 0,2 Utlendinger 3 214 3791 -577 -15,2 41 933 42 234 -301 -0,7 Losjiinntekter i 1000 kr 9 355 11 666 -19,8 95 252 99 936 -4,7 Revpar 372 470 -20,9 404 420 -3,7 Antall hoteller 10 11 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 19 748 20 204 -456 -2,3 -20 0,0 Kurs & konferanse 2 944 5 423 -2 479 -45,7 21 421 27 978 -6 557 -23,4 Yrke 6 255 5 730 525 9,2 44 113 43 914 199 0,5 Ferie & fritid 10 549 9 051 1 498 16,6 6 338 4,6

6 Øyer kommune Hotellovernattinger
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 8 084 8 550 -466 -5,5 -3 353 -3,0 Nordmenn 6 426 6 588 -162 -2,5 81 423 82 911 -1 488 -1,8 Utlendinger 1 658 1 962 -304 -15,5 28 291 30 156 -1 865 -6,2 Losjiinntekter i 1000 kr 3 776 4 098 -7,9 40 818 43 718 -6,6 Revpar 239 245 -2,3 285 291 -2,0 Antall hoteller 6 8 7 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 8 084 8 550 -466 -5,5 -3 353 -3,0 Kurs & konferanse 3 599 4 275 -676 -15,8 27 306 26 827 479 1.8 Yrke 984 1 458 -474 -32,5 8 603 9 129 -526 -5,8 Ferie & fritid 3 501 2 817 684 24,3 73 805 77 111 -3 306 -4,3

7 Gausdal kommune Hotellovernattinger
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 1 087 2 245 -1 158 -51,6 35 304 46 102 -23,4 Nordmenn 1 008 1 901 -893 -47,0 18 570 24 441 -5 871 -24,0 Utlendinger 79 344 -265 -77,0 16 734 21 661 -4 927 -22,7 Losjiinntekter i 1000 kr 484 811 -327 -40,3 9 359 15 194 -38,4 Revpar Ikke tilgj. Antall hoteller 2 3 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 1 087 2 245 -1 158 -51,6 35 304 46 102 -23,4 Kurs & konferanse 145 423 -278 -65,7 4 478 7 354 -2 876 -39,1 Yrke 165 107 58 54,2 1 157 1 089 68 6,2 Ferie & fritid 776 1 715 -939 -54,8 29 669 37 659 -7 990 -21,2

8 Sør-Gudbrandsdalen Hotellovernattinger (Lillehammer, Øyer, Gausdal)
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 28 919 30 999 -2 080 -6,7 -3,9 Nordmenn 23 968 24 902 -934 -3,8 -7 078 -2,6 Utlendinger 4 951 6 097 -1 146 -18,8 86 958 94 051 -7 093 -7,5 Losjiinntekter i 1000 kr 13 615 16 575 -17,9 -8,4 Revpar 303 356 -14,8 340 359 -5,3 Antall hoteller 18 21 19 22 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 28 919 30 999 -2 080 -6,7 -3,9 Kurs & konferanse 6 688 10 121 -3 433 -33,9 53 205 62 159 -8 954 -14,4 Yrke 7 404 7 295 109 1,5 53 873 54 132 -259 -0,5 Ferie & fritid 14 826 13 583 1 243 9,2 -4 958 -2,0

9 Ringebu kommune Hotellovernattinger
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 5 730 7 503 -1 773 -23,6 49 372 45 812 3 560 7,8 Nordmenn 5 235 6 433 -1 198 -18,6 36 911 33 573 3 338 9,9 Utlendinger 495 1 070 -575 -53,7 12 461 12 239 222 1,8 Losjiinntekter i 1000 kr 2 137 3 552 -39,8 19 846 21 877 -9,3 Revpar 253 383 -33,8 333 375 -11,2 Antall hoteller 6 5 4 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 5 730 7 503 -1 773 -23,6 49 372 45 812 3 560 7,8 Kurs & konferanse 546 703 -157 -22,3 4 874 3 381 1 493 44,2 Yrke 659 1 646 -987 -60,0 6 985 6 462 523 8,1 Ferie & fritid 4 535 5 154 -629 -12,2 37 513 35 969 1 544 4,3

10 Sør-Fron kommune Hotellovernattinger
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 4 501 7 647 -3 146 -41,1 74 775 93 136 -19,7 Nordmenn 3 938 6 757 -2 819 -41,7 39 979 52 216 -23,5 Utlendinger 564 890 -327 -36,7 34 769 40 920 -6 124 -15,0 Losjiinntekter i 1000 kr 1 369 2 110 -35,1 18 977 24 474 -18,8 Revpar 132 180 -26,8 208 231 -10,1 Antall hoteller 4 6 5 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 4 501 7 647 -3 146 -41,1 74 775 93 136 -19,7 Kurs & konferanse 2 063 -2 063 -100 2 988 14 276 -79,1 Yrke 31 5 26 520,0 945 646 299 46,3 Ferie & fritid 4 470 5 579 -1 109 -19,9 70 842 78 214 -7 372 -9,4

11 Nord-Fron kommune Hotellovernattinger
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 4 323 3 691 632 17,1 32 669 44 307 -26,3 Nordmenn 3 483 2 384 1 099 46,1 16 560 21 721 -5 161 -23,8 Utlendinger 840 1 307 -467 -35,7 16 109 22 586 -6 477 -28,7 Losjiinntekter i 1000 kr 2 237 1 839 21,6 Revpar 276 215 28,5 Antall hoteller 5 8 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 4 323 3 691 632 17,1 32 669 44 307 -26,3 Kurs & konferanse 48 61 -13 -21,3 1 315 3 774 -2 459 -65,2 Yrke 737 347 391 113,0 3 561 4 610 -1 049 -22,8 Ferie & fritid 3 538 3 284 254 7,7 27 793 35 923 -8 130 -22,6

12 Midt-Gudbrandsdalen Hotellovernattinger (Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron)
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 14 554 18 841 -4 287 -22,8 -14,4 Nordmenn 12 656 15 574 -2 918 -18,7 93 450 -13,1 Utlendinger 1 898 3 267 -1 369 -41,9 63 366 75 745 -16,3 Losjiinntekter i 1000 kr 5 743 7 501 -23,4 54 340 61 897 -12,2 Revpar 213 254 -16,0 245 260 -5,9 Antall hoteller 15 20 18 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 14 554 18 841 -4 287 -22,8 -14,4 Kurs & konferanse 594 2 827 -2 233 -79,0 9 177 21 431 -57,2 Yrke 1 427 1 997 -570 -28,5 11 491 11 718 -227 -1,9 Ferie & fritid 12 533 14 017 -1 484 -10,6 -9,3

13 Lillehammerregionen Hotellovernattinger (alle kommuner)
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 43 473 49 840 -6 367 -12,8 % -7,4 Nordmenn 36 624 40 476 -3 852 -9,5 % -5,5 Utlendinger 6 849 9 364 -2 515 -26,9 % -11,5 Losjiinntekter i 1000 kr 19 358 24 076 -4 718 -19,6 % -9,5 Antall hoteller 33 41 -8 -19,5 % 34 40 -6 -15,0 Formål September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % I alt 43 473 49 840 -6 367 -12,8 % -7,4 Kurs & konferanse 7 282 12 948 -5 666 -43,8 % 62 382 83 590 -25,4 Yrke 8 831 9 292 -461 -5,0 % 65 364 65 850 -486 -0,7 Ferie & fritid 27 359 27 600 -241 -0,9 % -4,7

14 Sammenligning andre regioner i Oppland Hotellovernattinger, i alt, alle formål
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % Sør-Gudbrandsdalen 28 919 30 999 -2 080 -6,7 -3,9 Midt-Gudbrandsdalen 14 554 18 841 -4 287 -22,8 -14,4 Nord-Gudbrandsdalen 20 827 30 205 -9 378 -31,0 -23,9 Valdres 19 090 24 455 -5 365 -21,9 -8,9 Gjøvik-regionen 7 555 7 449 106 1,4 64 768 62 969 1 799 2,9 Norge 1 688´ 1 746´ -58´ -3,3 15 692´ 15 756´ -64´ -0,4

15 Sammenligning andre regioner i Oppland Hotellovernattinger, ferie & fritidsovernattinger
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % Sør-Gudbrandsdalen 14 826 13 583 1 243 9,2 -4 958 -2,0 Midt-Gudbrandsdalen 12 533 14 017 -1 484 -10,6 -9,3 Nord-Gudbrandsdalen 17 397 24 959 -7 562 -30,3 -24,7 Valdres 14 894 15 774 -880 -5,6 -7,1 Gjøvik-regionen 2 427 2 369 58 2,5 28 477 27 009 1 468 5,4 Norge -3,3 7 920´ 8 079´ -159´

16 Sammenligning andre regioner i Oppland Hotellovernattinger, k&k
September Perioden Jan-Sept 2013 2012 Endring % Sør-Gudbrandsdalen 6 688 10 121 -3 433 -33,9 53 205 62 159 -8 954 -14,4 Midt-Gudbrandsdalen 594 2 827 -2 233 -79,0 9 177 21 431 -57,2 Nord-Gudbrandsdalen 1 721 3 344 -1 623 -48,5 16 277 22 706 -6 429 -28,3 Valdres 3 309 6 354 -3 045 -47,9 19 430 21 753 -2 323 -10,7 Gjøvik-regionen 2 307 1 346 961 71.4 16 167 10 678 5 489 51,4 Norge -6,8 1 911´ 1 919´ 7 639 -0,4


Laste ned ppt "Per September 2013 Vidar Svanemyr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google