Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dato: EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse Desember 2005 18.01.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dato: EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse Desember 2005 18.01.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dato: EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse Desember 2005 18.01.06

2 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 2 Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EØS-landene I 2004 ble det utstedt: EØS- tillatelser: 20 533 Sesongtillatelser: 3 356 Faglærte: 135 Andre tillatelser: 1 076 Fornyelser: 3 558 Totalt28 658 2005: Pr. 31.12.05 var det utstedt: EØS- tillatelser: 19 084 Sesongtillatelser: 167 Spesialister/Faglærte: 33 Andre tillatelser: 17 Fornyelser: 17 902 Totalt 37 203 De tre største landene i 2004 og 2005 (inkludert fornyelser): 20042005 Polen 17 97724 188 Litauen 7 124 8 902 Latvia 1 299 1 520 Antall tillatelser i uke 52: 216 # Ikke inkludert fornyelser

3 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 3 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall pr uke fra uke 17, 2004 til uke 52, 2005 Jul PåskePinse/17. mai17. mai / Kr. himmelfartsdag

4 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 4 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall pr uke fra uke 17, 2004 til uke 52, 2005 Kommentarer: Figuren viser antall innvilgede EØS-tillatelser med formål arbeid gitt til borgere av de nye EØS-landene. Figuren viser ikke arbeidstillatelser innvilget etter det vanlige "tredjelandsregelverket". Vi har inkludert antall fornyelser i figuren da disse tallene blir et stadig viktigere element for å vise et korrekt bilde av situasjonen. I 2005 har antall fornyelser flere ganger oversteget antall førstegangstillatelser. De fleste tillatelsene gitt til borgere av de nye EØS- landene er av kortere varighet (inntil 6 måneder). Dette stort sett tillatelser som før utvidelsen ble gitt med formål sesongarbeid. Sesongarbeidstillatelser kan ikke fornyes og fremstår i statistikken som førstegangstillatelser, selv om tilsvarende tillatelse er gitt tidligere. En tillatelse etter EØS-regelverket regnes i statistikken som en fornyelse hvis en tilsvarende tillatelse er gitt tidligere, selv om den nye tillatelsen gjelder ett nytt arbeidsforhold og ikke er en løpende fornyelse av et eksisterende arbeidsforhold. Vi har i dag ingen god metode for å skille mellom disse fornyelsene i statistikken, noe som vanskeliggjør en relevant sammenligning med innvilgede tillatelser i tidligere år.

5 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 5 Antall gyldige arbeidstillatelser i Norge den første hver måned 1. januar 2003 til 1. januar 2006* Nordiske borgere trenger ikke arbeidstillatelse og er følgelig ikke inkludert. * Foreløpige tall for 2006

6 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 6 Antall gyldige arbeidstillatelser i Norge den første hver måned 1. januar 2003 til 1. januar 2006* 01.01.05 01.01.06 Totalt nye EØS-land 7 201 12 923 Herav: - EØS-tillatelser 6 294 12 516 - Sesongarbeid 46 22 - Spesialist/Faglært 730 364 - Annet arbeid 131 21 "Gamle" EØS-land og land utenfor EØS 15 890 18 307 Totalt 23 091 31 230 Kommentarer: Figuren viser antall utlendinger med gyldig arbeidstillatelse gitt med formål arbeid i Norge, den første i hver måned fra 1. januar 2003 til og med 1. januar 2006. Figuren viser månedlige svingninger for nye EØS-land og øvrige land. For de nye EØS- landene vises også fordelingen mellom type arbeidstillatelse. Det presiseres dog at det ikke er mulig å si om innehaverne av disse tillatelsene faktisk befinner seg i landet på det angitte tidspunkt. Det er imidlertid grunn til å anta at de fleste benytter seg av denne tillatelsen Figuren viser at det er de nye EØS-landene som i stor grad styrer utviklingen av antall utlendinger med gyldig arbeidstillatelse. Det store antallet arbeidere fra de nye EØS-landene i landbruket i sommersesongen gir klare utslag i totalen, selv om det også for de øvrige land registreres små sesongvariasjoner samt en generell, men relativt beskjeden, økning i antall tillatelser. * Foreløpige tall for 2006

7 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 7 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall pr måned 2005

8 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 8 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall pr måned 2005 Utlendingsforskriften § 175 første ledd: Arbeidstaker Utlendingsforskriften § 175 annet ledd: Overgangsordningen Utlendingsforskriften § 176 a: Ervervsvirksomhet (Over 3 mnd) Utlendingsforskriften § 176 b: Tjenesteyter (Over 3 mnd)

9 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 9 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall pr 31.12.05

10 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 10 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall pr måned 2005


Laste ned ppt "Dato: EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse Desember 2005 18.01.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google