Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINNMARKSMODELLEN for akvakultur og fiskerifag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINNMARKSMODELLEN for akvakultur og fiskerifag"— Utskrift av presentasjonen:

1 FINNMARKSMODELLEN for akvakultur og fiskerifag
en innovativ og framtidsretta opplæringsmodell et treårig løp med fokus på praksisopplæring Haugesund 4. desember 2006 Johnny E. Andreassen

2 Nordkapp maritime fagskole og videregående skole
Honningsvåg

3 VISJON Finnmarksmodellen skal bli en opplæringsmodell som oppfyller akvakultur- og fiskerinæringas forventninger til en moderne og framtidsretta fagopplæring Som pedagogisk modell, skal skolen i tett samarbeid med forskninga, høgskole og profesjonelle næringslivsaktører, oppfylle fylkeskommunens intensjon om den videregående skolen i rollen som regionalutvikler Nye kompetansearbeidsplasser innen marin naturressursutnyttelse vil etableres i Finnmarks kyst og fjordstrøk: Det sjøsamiske perspektivet skal ivaretas sammen med annen lokal tradisjonell utnyttelse av marine naturressurser i egen bakgård Fylkeskommunen har forventninger til at modellen skal bli et godt virkemiddel i arbeidet med å stanse fraflyttingen fra Finnmark

4 Hvorfor en ny opplæringsmodell?
Nye arter og driftsmodeller fordrer en mer tverrfaglig og utvidet kompetanseplattform: Fiskeri & fangst og akvakultur tilnærmer seg hverandre i innhold Fiskerifagelevene trenger kompetanse i akvakultur  fangsten skal overleve Akvakulturelevene trenger kompetanse i fangstteknikk og redskap Sikkerhet Akvakulturelevene må få opplæring i bruk av fartøy I dag er det ingen krav om båtsertifikat for fartøy under 50 fot Praksisopplæringen i dagens yrkesfagopplæring er særdeles mangelfull og må styrkes betraktelig Det er stort behov for fagarbeidere med bred tverrfaglig kompetanse innen oppdrett og fiskeri

5 Fra fagopplæring til høgere utdanning
Ved å gi tilbud om generell studiekompetanse over tre år, ligger veien til høgere utdanning åpen for de elevene som velger det: Eleven slipper et ekstra påbygningsår for å oppnå generell studiekompetanse Fra videregående får de med seg en verdifull praksiserfaring, som er uvurderlig nyttig for de som velger høgere utdanning på høgskole- eller universitetsnivå

6 Pilotmodellen i et videre perspektiv
Finnmarksmodellen kan bli en mønstermodell for en moderne framtidsretta yrkesfagopplæring: Modellen er velegnet for Ungt Entreprenørskap Modellen imøtekommer næringslivets krav til bedre praksisopplæring i skolens regi

7 Rammevilkår Gode læringsarenaer og pedagogiske verktøy:
”Nytt” egnet opplæringsfartøy Oppdrettsanlegg og våtromslabboratorium Visuell simulator Verktøy for båtsertifisering og trening på fartøy Sikkerhetssenteret Sikkerhetsopplæring for sjøfolk (obligatorisk krav) Adekvate samarbeidspartnere: Et samarbeid mellom den videregående skolen, forskningsinstitusjoner, høgskole, Kystverket og næringslivsaktører innen oppdrett og fiskeri, skal føre til kompetanse- og næringsutvikling i Finnmark

8 Finnmarksmodellen SAMARBEIDSPARTNERE

9 Et treårig modulbasert fagopplæringsprogram i naturbruk

10

11 GJENNOMFØRING År 1: VG-1 Naturbruk VG-1 Naturbruk gjennomføres uendret etter de nye læreplanene: Elevene får med seg ett fullverdig skoleår og kan enkelt skifte faglinje Elevenes juridiske rettigheter ivaretas I modellen skal et utvidet VG-2 nivå gjennomføres over to år År 2: 1. avdeling VG-2 Grunnleggende opplæring i akvakultur og fiske & fangst: 14 uker modulbasert fagteori - felles i én klasse 24 ukers modulbasert felles praksisopplæring i skolens lærebedrifter: 5 uker praksisopplæring på skolens oppdrettsanlegg og på opplæringsfartøyet 19 uker som lærling - Veksler mellom skolens oppdrettsanlegg og opplæringsfartøyet

12 År 3: 2. avdeling - VG-2 Elevene velger spesialisering innen Akvakultur eller Fiske & fangst Akvakultur: Videregående opplæring og spesialisering i Akvakultur: 14 uker modulbasert fagteori i egen klasse 24 ukers modulbasert praksisopplæring: 3 uker praksisopplæring på skolens oppdrettsanlegg 21 uker som lærling ute i oppdrettsbedrift Fiske & Fangst Videregående opplæring og spesialisering i Fiske & Fangst: 3 uker praksisopplæring på skolens opplæringsfartøy 21 uker som lærling på ordinære fiskefartøy

13 ÅR 4: FAGBREV ELLER HØGERE UTDANNING
Elevene har nå to valg: Fagbrev i Akvakultur eller Fiske & fangst Lærlingplass i lærebedrift hos profesjonelle oppdrettere Lærlingplass i lærebedrift på profesjonelle fiskefartøy Akademisk utdanning på høgskole eller universitet De av elevene som har tatt generell studiekompetanse i løpet av de tre årene på videregående skole, kan søke direkte opptak på høgskole eller universitet Etter tre år på videregående har elevene med seg en særdeles viktig og verdifull praksiserfaring

14 MODELLUTVIKLING Modulene skal utvikles i samarbeid med profesjonelle aktører i akvakultur- og fiskerinæringa: arbeidsgrupper med aktører fra skolen og næringene er under etablering Tilpasse læreplanene i Akvakultur og Fiske & Fangst: Flere fellesfag – én klasse frigjør ressurser Studieretningsfagene skal/må implementeres direkte inn i praksisopplæringa Større del av allmennfagene kan/skal implementeres inn i studieretningsfagene Prøveperiode på 3 år: Evalueringen bestemmer modellens videre skjebne

15 MILEPÆLER 1. mars 2006: Søknad om finansiering oversendt – gjort høst 2006 Vår 2006: Læreplangruppe etablert: Gruppa skal bestå av folk fra skoleverket og profesjonelle næringsaktører: avtale med aktørene er på plass men vi avventer tillatelsen om oppstart 1. oktober 2006: Første utkast av læreplanene er klar til høring i referansegruppene – arbeidet må utsettes til tillatelsen foreligger 15. desember 2006: Andre høring ferdig - avventes 15. januar 2007: Godkjenning av læreplaner og moduler - avventes Vår 2007: Modellen lanseres Høst 2007: Finnmarksmodellens første skoleår igangsettes

16 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "FINNMARKSMODELLEN for akvakultur og fiskerifag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google