Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Web-publisering som alternativ presentasjonsform i sykepleieutdanningen NVU konferanse 13.Mars 2006 Gjertrud Husøy Høgskolen Stord/Haugesund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Web-publisering som alternativ presentasjonsform i sykepleieutdanningen NVU konferanse 13.Mars 2006 Gjertrud Husøy Høgskolen Stord/Haugesund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Web-publisering som alternativ presentasjonsform i sykepleieutdanningen
NVU konferanse 13.Mars 2006 Gjertrud Husøy Høgskolen Stord/Haugesund

2 IKT som hjelpemiddel Mappevurdering i form av ”collection, selection and reflektion” (Hamp-Lyons & Condon 2000) Studiekrav Hjelp ble gitt av studenttjenesten (biblioteket) ”just in time” i forhold til forberedelse (bruk av mind-map), gjennomføring og hjelp til å legge ut siden på nett

3 Et sosiokulturelt læringssyn
"Læring skjer dermed ikkje ved kunnskapsoverføring, slik behavioristane meinte, heller ikkje ved ein individuell konstruksjonsprosess, men først og fremst ved å delta i den sosiale praksisen i ei gruppe som kan kallast eit kunnskapsfellesskap" (Dysthe, 1996 s 16)

4 Alternative tema for oppgaven
hygiene ernæring aktivitet og hvile ulykker misbruk av rusmidler skolemiljø arbeidsmiljø røyking seksualitet svangerskap føde/barsel omsorgssvikt

5 Pilotprosjektet

6 Aksjonsforskning

7 Metode for analyse (i et fenomenologisk perspektiv)
Av 20 grupper på 4-5 studenter i hver gruppe var det 4 grupper som valgte webpublisering som alternativ presentasjonsform I tillegg ble det innlevert et individuelt refleksjonsnotat fra hver student Referansegruppemøte Muntlig presentasjon av oppgaven/websiden for klassen

8 IKT og fokusproblem ”I tillegg til den skriftlige delen, har vi vært med på et pilot - prosjekt, der vi skulle lage hjemmeside. Dette har gjort prosjektet utrolig spennende. Ikke berre har vi sett oss grundig inn i et viktig tema, men vi har og lært noe nytt og spennende. Til slutt ser vi det at det må være en veldig bra måte å undervise på ettersom så mange bruker data i hverdagen” (studentuttalelse)

9 IKT og samarbeid ”Framlegg var supert, masse informasjon. Sånn type gruppearbeid var bra. Lærte vel så mye av de andre. Hva de andre gruppene la fram. Var kaotisk til å begynne med, spesielt metodeundervisningen, å forstå det som ble sagt, men da vi fikk veiledning så vi lyset” (studentuttalelse)

10 Utfordringer og begrensninger
Et annet moment er det faktum at når en legger ut oppgaver på nett blir oppgaven eller web-siden veldig ”tydelig”. Dette kan virke skremmende, men det gir jo en reaksjon også i kollegiet. Denne reaksjonen erfarte jeg satte i gang en didaktisk refleksjon som på mange måter har virket stimulerende i miljøet. Ved å vise muligheter IKT kan ha, har andre lærere sett muligheter og er villig til å være med på å videreutvikle den måten en legge opp undervisningen og studiekravene på, for å stimulere læring hos studentene


Laste ned ppt "Web-publisering som alternativ presentasjonsform i sykepleieutdanningen NVU konferanse 13.Mars 2006 Gjertrud Husøy Høgskolen Stord/Haugesund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google