Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor vurdere av avstandsoverbyggende medier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor vurdere av avstandsoverbyggende medier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor vurdere av avstandsoverbyggende medier.
Vi dekker en stor geografisk region (Finnmark alene er like stort som Danmark) Størst andel desentrale studenter I UH - sektoren HIFM har en lang tradisjon Lyd/bilde siden 84 tallet Streaming siden 2006 Vi ser at slike kurs/utdanninger rekrutterer godt. Vi mener fleksibilitet er viktig idag og vil være det I større grad I fremtiden. Finne status og veien videre for HIFM (IKKE OM - MEN HVORDAN) Cabarete etc.. 1. Samlingsbaserte studier hvor utfordringene er å opprettholde kontakt med stud. Mellom samlinger. Dette har vi delt inn I 2 hovedgrupper: Videkonferanse/lyd bilde, Nettbaserte tjenester som f.eks en god portalløsning med tilgang til streamede forelesninger, web-konferanse og LMS. Allerede hadde vi prosjekt mot Grunnskole lærer utdanningen og førskolelærerutdanningen hvor ped.bruk av videokonferanse som medium. Teknologien fungerer ! Veien videre: 1. Bedre tilgjengelighet (f.eks ut av studio inn på kontor. 2. Økt fokus på brukervennlighet 3. Pedagigisk / organisatorisk utv. arbeid.

2 Arbeidsgruppens konklusjon
Nettbasert undervisning Forelesninger Rollespill studentfremlegg Nettbasert samarbeid Dagens situasjon Nettbasert undervisning – HIFm har kun ett 100% nettstudie – Idrett på Cabarete. Forelesninger – rene studioforelesninger, streamingstudio hvor vi gjenskaper det som skjer i rommet. Kamera mot studenter, tavle lærer og Pc inn som Vga. Rollespill – på desentralisert sos.arb. Meget positiv tilbakemedling fra stud. Rollespilet var reelt og skapte grunnlag for diskusjoner. ”Vi fikk kjenne på følelser som ingen bok kan gi oss”. Vi bet bedre hva vi vil stå ovenfor når vi skal ut i jobb. Studentfremlegg – Dette er brukt i kurs hvor fremelegg av forretingside hvor studenten senere skal presentere dette for en tredjepart. Positiv tilbakemelding – Nyttig å se seg selv, plukke bort uvaner. Nettbasert samarbeid - Vi ser at flere fagansatte tar ibruk avstandsoverbyggende medier i sine fag. Her får studentene tilgang til forelesninger via straeming On-demand eller live. Ved live overføringer er chat eller Elluminate benytter for å knytte sammen studentene på Campus og dem der ute. Vi ser at teknologien er tilgjengelig og har vist seg å fungere. De bevisste Pedagogiske valg(samhandlingsped) hvor teknologien støtter opp om dette, ser vi

3 Integrasjonskrav/brukerkrav
Fra studio til Kontoret Sikker tilgang – Feide ? Brukerne ønsker ikke masse kjekt å ha..... Plattformuavhengig Åpen standard Enkelt brukerne må være selvhjulpen, men hjelpa må ikke være langt unna. Fra studio til Kontoret – dette er ikke kommet som et krav, men som en positiv mulighet fordi tilgjengelig er viktig. Opptatte studio – dette kjenenr vil til. Brukerne ønsker ikke masse kjekt å ha – for ofte ser vi at slike løsninger fylles med for mye.. Det er lettere å hive seg ut I det når man vet at det er hjelp å få om noe skulle gå galt.

4 Pedagogisk perspektiv -ønsker fra forelesere
Ei hand å holde i Viktig at den enkelte har et støtteapparat Ped. Knyttet til IKT etterspørres i større grad IKT for å støtte opp om bevisste didaktiske valg Opprettelse av en Ped/IKT støttegruppe. Klar ledelse:«Dette er noe vi satser på» Et større fagmiljø på dette område Her tenker jeg på det ped.støtteapparat. Når undervisning, gammel vane skal legges om er det en stor fordel å kunne ha kolleger å støtte seg til. Hva fungerer, har noen prøvd dette før? Vi har ennå ikke fått denne gruppen opp å gå, men tjenesten fungerer på sett og vis ( 1,5 ildsjer). Vi ser at lederene som er bevisst i forhold til en klar strategisk satsning lykkes i større grad. Et større fagmiljø på dette område – ser ut over sin egen org. Etter samarbeidspartnere.

5 Planer ved HIFM Webmøter Ser på andre løsninger
Elluminate tilgjengelig for alle desentrale kurs Der det brukes er det positivt Ser på andre løsninger Sammensmelte eksisterende og nye løsninger/teknolgier.

6 Rød linje er framtidig behov/mulighet
Blå Linje er eksisterende Rød linje er framtidig behov/mulighet

7 Erfaringer konkret i undervisning
Rene opptak (ankermann på nyheter) Dette blir veldig fort kjedelig Opp av stolen - dra inn tavla, gi av deg selv, illustrasjoner, nettlenker, ppt – (variasjon) De aller fleste ser forelesningene flere enn en gang, repetisjon før eksamen/oppgaveløsning Problembasert læring / samhandlingsped Her er det mye å hente De som har lyktes har engsjerte studenter Teknologien underbygger en slik ped.

8 Erfaringer konkret i undervisning
Gjenskape det som skjer på forelesningen via straming live og ON-demand Et for godt tilbud? Studentene (voksne folk i arbeid) uteble og forelesningen ble avlyst.

9 Råd fra fagansatte om veien videre
Mange ansatte etterspør opplæring og kurs. Forslag fra fagansatte er å legge slike kurs på instituttmøter og fag dager hvor oppmøte er godt. Det er viktig å finne frem til motivasjonsfaktorer for å stimulere de ansatte til å ta i bruk ny teknologi. Teknologi basert undervisning bør komme i kombinasjon med tradisjonell on-campus undervisning.

10 Råd fra fagansatte om veien videre
Disse fagmiljøene kan tenke seg å være positive ”ambassadører” innenfor andre miljøer hvor det er generell skepsis til å ta i buk ny teknologi. Fagansatte ønsker hjelp/veiledning de første gangene en bruker ny teknologi, spesielt viktig for de som oppfatter dette som vanskelig og ”skremmende”. Opprettelse av en pedagogisk/didaktisk arbeidsgruppe som skal være til støtte for den enkelte fagansatte som ønsker å ta teknologien i bruk.


Laste ned ppt "Hvorfor vurdere av avstandsoverbyggende medier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google