Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan tilrettelegge?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan tilrettelegge?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan tilrettelegge?
HVORDAN kan vi legge til rette fra 9.klasse og ut v.g. skole? v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge

2 MÅLET er å favne dem alle

3 KRISE!

4 Lise 14 år skriver: Jei har fot hvære med denover di fali 2.5 sjilometer i helle sportsveden idagg, og har fot tilsterkelig spening lit att de kann klare sei forresten av live. Jeg har fått være med nedover de farligste 2.5 kilometerne i hele sportsverdenen i dag, og har fått tilstrekkelig spenning til at det kan klare seg for resten av livet. Mer krise!

5 La oss først se på tiltak på systemnivå
Hva kan skolen konkret jobbe med i sitt arbeid mot en god tilrettelegging? La oss først se på tiltak på systemnivå

6 ”Systemlista” Å være nøye med overgangen ungd.skolen/v.g skole
Realitetsorientering av 10.klassinger inkl. foresatte Kontinuerlig kurstilbud (alminneliggjøring) A – klasser – ”fra koma til aktivitet” (for teorisvake/-trøtte elever) med håndplukka lærere/assistenter Enhetlig klasseledelse – sett standarden! Jakten på 2-eren – reduksjonsplaner for de som vil Kortkurs hele året for personalet (obligatorisk) Rask tilgang til støttetimer ved behov (pool) Systemplan for lese – og skrivevansker

7 Detaljnivå(= i klasserommet) Av alle faktorene på klasseromsnivå, er det en faktor som utpeker seg som langt mer betydningsfull enn alle de andre: Læreren!

8 Hva skal så den gode læreren satse på for å gjøre hverdagen levelig og klasserommet til et godt sted å være for alle? SVAR nr. 1 er: å lære elevene gode strategier for å håndtere all den kunnskapen som dukker opp (konkret innlæring av arbeidsmåter)

9 å forstå informasjonen å redusere informasjonen
De elevene med lese- og skrivevansker som klarer seg best i skolen, er de elevene som har lært seg måter å sortere informasjon på. Da klarer de: å forstå informasjonen å redusere informasjonen (for å få den håndterbar) ”Hjemling” sett fra forskningens funn. Med dette mener vi at alle elever har krav på å møte hver dag med en opplevelse av mestring, - noe realistisk å strekke seg etter. Tilpasset opplæring handler ikke bare om de svake, men om hver elev i hvert klasserom. En av veiene mot dette målet vil være å møte elevene med et knippe av verktøy og metoder for at de skal klare seg bra i skolen.

10 ”Lærersmørbrødlista”
å undervise strukturert og ryddig å angi timens innhold ved oppstart (forkunnskap) å forstørre skrift/formatere til tale (en selvfølgelighet) å dele ut kopier (ev. bruk av minnepenn/plattform) å bruke dataskrift – ikke håndskrift å lære elevene strategier for å lære (varierte metoder) å bruke illustrasjoner i tillegg til tekst å bruke tekniske hjelpemidler aktivt i undervisningen å bestille lydbok ved behov (elevens valg) å gi beskjeder både skriftlig og muntlig å tilrettelegge prøver hele året (tid, muntlig, hj.midler) NB! Du skal finne ut hva de kan – IKKE hva de ikke kan

11 Elever som sliter: MÅ HA et romslig læringsmiljø
MÅ HA trygge forutsigbare voksne MÅ HA få voksne (jo ”verre” jo færre) MÅ HA kompenserende hjelp hele tiden MÅ HA vinger/armkroker å søke ly hos MÅ HA strukturert klasseledelse MÅ HA voksne som bryr seg om dem og som ser dem hver dag

12 akkurat det samme som alle andre elever
Nøkkelen til suksess: Tett oppfølging og differensiert opplæring som er tilpasset den enkelte. Med andre ord: akkurat det samme som alle andre elever

13 Suksessfaktorer: relasjoner–kunnskap–læringstrykk
Husk: verken kunnskap eller læringstrykk kommer i betraktning dersom vi ikke evner å skape gode relasjoner

14 Relasjoner har betydning for:
Må på plass for å komme i posisjon til å mestre MOTIVASJON Kommer når motivasjonen er etablert MESTRING Helt nødvendig når det butter. Da bør både motivasjonen være på plass og mestring opplevd VILJE

15 Hvordan få til mestring?
Nivået MÅ ligge der eleven er Eleven må ikke gå videre til neste nivå før mestring er oppnådd på et underliggende nivå Viktig: drilling av nye begreper hver dag Eleven må beherske 90 % av en tekst for å kunne bruke den til lesetrening Vær tålmodig – unngå masing Hjemme = fristed (ikke for stort press) Leksejobb intensivt 30 min hver dag Når fag mestres, oppnås selvtillitt 

16 For å skape gode relasjoner, bør det ikke skorte på god og tydelig kommunikasjon mellom lærer/elev
Kanskje ikke helt som dette:…..

17 Vel installert på sydenhotellet sendte mannen e-post til kona som skulle komme dagen etter. Men mailen endte på feil adresse; - hos ei enke som akkurat hadde kommet hjem fra mannens begravelse. Ho leste mailen og svimte av. Der sto det: Til: Min elskede hustru. Emne: Vel ankommet! Du blir sikkert overrasket over å høre fra meg. De har fått PC her nå. Alt klart til du kommer i morra. Gleder meg til å se deg. Håper reisen din blir like vellykket som min. PS: Det er sannelig varmt her nede :)

18 DA VAR TIDEN KOMMET FOR EN ALDRI SÅ LITEN BENSTREKK Jeg starter presis: 14.45

19 Den siste økta vil bli viet metoder + +
Hvilken metode passer best for mine elever, mon tro?

20 Metoder – for alle = variasjon!!!! CRISS – strategier Samarbeidslæring
Læringsstiler NLP – basert begrepspugg Avskrift i eget tempo Repetisjon – overlæring Les høyt = ikke høytlesing! Repetert lesing og skriving Ingen trylleformel = variasjon!!!!

21 Innlærings ”grep” tren på nettet Teknikk/struktur glose-pugg
Lese- og skrivetrening tren på nettet glose-pugg skrive-hjelp Tankekart gir gode læringsoversikter Alle temaer bør åpnes og ”lukkes” Regelbok – ikke bare i matematikk Prosesskriving second chance Sett lyd på tekstene Drøfting må læres!

22 Eks. på nettsteder for trening
Klikk livslang læring og klikk deretter basisferdigheter. Velg mellom hverdagsmatematikk (regnehjelpen eller hverdagsmatte) eller lesing og skriving (les og skriv eller medietekster) Gode programmer Textpilot CD - ord Drill – pro Lexia E – lector Aski Raski

23 Medietekster – øvelser i kommunikasjon
Jakten på Ada Jakten på Ada er et nettbasert spill som trener ferdigheter i regning, lesing, skriving og digital kompetanse. Spillet er gratis tilgjengelig på nett og kan også bestilles som cd. Medietekster – øvelser i kommunikasjon Medietekster består av et lesetreningshefte og en veiledning til bruk i lese- og skriveopplæring. Læremiddelet er egnet til å styrke leseferdighetene til voksne med liten lesetrening. På sporet av ordet På sporet av ordet er et nettbasert program med arbeidsoppgaver som gir voksne trening i blant annet ord- og lydkombinasjoner. Programmet kan være en ekstra ressurs i lese- og skriveopplæring for voksne. Inspiration Inspiration er programmet for å lage tankekart, organisasjonskart, idéskisser og for å strukturere momenter til skriftlig materiale. Det er et verktøy for å jobbe med effektive læringsstrategier.

24 Litt mer konkret påfyll
Bruk wintouch (el. lign) Bruk autokorrektur Bruk synonymfunksjonen Bruk powerpoint Bruk tid på å finne riktig bok/tekst Unngå å bruke under pkt.str 14 Arial, verdana, calibri og comic sans Ikke belast arbeidsminnet unødvendig (ikke lytting, lesing og skriving samtidig)

25 Bokstavgjenkjenning NB!! Når lærere ønsker å avlære en allerede etablert feiltype, må man foreta selektiv retting = å konsentrere seg om maksimalt 2 feiltyper samtidig! Lærere har selvsagt ikke lov til å la være å rette feil (men det er lov å bruke hue)

26 Hva profitterer hjernen på?
Farger Bilder/illustrasjoner Struktur/system Perversiteter/humor

27 Jakten på 2-eren (både et system – og detaljtiltak)
Tilpasning av planer og vurdering Mestring gir selvtillitt

28 Hva innebærer jakten? Læreplanen i faget tilpasses eleven Et tilbud elever får dersom de står i fare for å stryke i ett eller to fag. Eleven konsentrerer seg kun om taksonominivå 2 i gjeldende læreplan Elevene deltar i all undervisning. REGNES FOR Å VÆRE EN NATURLIG DEL AV TILPASSETOPPLÆRING (= noe alle har krav på)

29 Fritak for vurdering i v.g.
Kun fritak for vurdering i sidemål og praktisk kroppsøving er mulig. Fritak i FF ved sidesøk på Vg1 – nivå kun mulig dersom faget er bestått (= ferdig kvittert ut) NB! Kun matematikk og naturfag på Vg1. IOP i et fag utløser ikke en større rett til fritak for vurdering enn hva som gjelder for andre elever. Hvis fag skal bort, må det i vedtaket stå klart at det er store avvik eller totalt avvik

30 Å jobbe med bedring av lese – og skriveferdighet i alderen 15 – 21 år, - mulig?

31 Ja, men pass på at: Du bruker de ”rette lærerne”
Du har egnet rom til særtrening Timeplanen er lagt til rette for det (ikke tas ut) MEN Kurs (særtrening) kjøres intensivt (MÅ gi effekt) Et mangfold av metoder benyttes anvendes (ingen metode passer alle til enhver tid) IT – hjelpemidler er en naturlig del av opplæringen Evaluering foretas fortløpende (av elevene)

32 Takk for oppmerksomheten
Håper du har hatt utbytte av mine presentasjoner.


Laste ned ppt "Hvordan tilrettelegge?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google