Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid
Modul 1006 Smoltkvalitet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid Modul Klar for havet

2 Innholdsfortegnelse Eksempler av laksefamilien
Modul 1006 Smoltkvalitet Innholdsfortegnelse Eksempler av laksefamilien Anadrome og katadrome fisker Osmose og diffusjon Osmoregulering i fisk Problemstilling Modul Klar for havet

3 Laksefamilien (Salmonidae)
Modul 1006 Smoltkvalitet Laksefamilien (Salmonidae) Eksempler Atlantisk laks (Salmo salar L.) Røye (Salvelinus alpinus) Ørret (Salmo trutta) Ketalaks (Oncorhynchus keta) Kjenner dere noen eksempler? Modul Klar for havet

4 Utbredelse Atlantisk laks
Jenteleir 2010_ Sundsfjord smolt Utbredelse Atlantisk laks Ungava Bay Nord Russland Nordligste, sørligste, vestligste og østligste utbreddelse av laks; Her kan NL-en spørre elevene om de vet hvor ellers laksen lever i verden. New York Portugal Modul Klar for havet

5 Utbredelse Stillehavslakser
Sundsfjord smolt 13.okt Utbredelse Stillehavslakser Det finnes ikke bare Atlanterhavslaks: Hvor i verden lever Stillehavslakser? Japan California Modul Klar for havet

6 Livshistoriemønster Kjenner dere noen eksempler på anadrom fisk?
Sundsfjord smolt 13.okt Livshistoriemønster Anadrom fisk Klekker og vokser opp i ferskvann og har næringsvandring til saltvann, for så å vende tilbake til ferskvann for å gyte Kjenner dere noen eksempler på anadrom fisk? Laksefisk,.. Her skal elevene komme fram til noen eksempler selv: Laks og ørret. for eksempel laks og sjøørret Modul Klar for havet

7 Kjenner dere noen eksempler på katadrom fisk?
Sundsfjord smolt 13.okt Livshistoriemønster Katadrom fisk Vokser opp i havet og har næringsvandring i ferskvann, vandrer tilbake til havet for å gyte Kjenner dere noen eksempler på katadrom fisk? Ål..Det kan hende det finnes andre katadrome fisker enn ål, men jeg vet ikke om flere eksempler. Her skal elevene komme fram til et eksempel selv. for eksempel ål Modul Klar for havet

8 Sundsfjord smolt 13.okt Hva er utfordringene for fisk som vandrer mellom fersk- og saltvann flere ganger i livet? Her skal elevene diskutere selv. Svar kommer på neste foilen. Elevene skal diskutere seg fram til : ulike saltforhold, justere flere ganger Modul Klar for havet

9 Utfordringer for fisken
Fisk som migrerer mellom ferskvann og saltvann må gjøre tilpasninger til ulike saltforhold i vannet. I motsetning til for eksempel mennesker kan fisken tape elle trekke inn vann avhengig av saltkonsentrasjonen i vannet. Vann kan verken trekke inn eller ut av mennesket Vann kan trekke inn og ut av fisken La elevene diskutere: Hva er Osmoregulasjon? Hva skjer når fisken ikke kan osmoregulere? Da vil den sprekke pga av for mye vann som trenger inni kroppen, eller blir veldig tynn pga av tanntap. Modul Klar for havet

10 Ulike saltkonsentrasjoner
Sundsfjord smolt 13.okt Ulike saltkonsentrasjoner Saltvann Laksens blodet Ferskvann Salt (NaCl) konsentrasjon 3.5 % 1 % < 0.1 % Modul Klar for havet

11 Diffusjon ”Diffusjon er spreiing av eit stoff i gass eller væske frå høg til låg konsentrasjon, slik at stoffet blir jamt fordelt i det rommet som er tilgjengeleg. Diffusjon går alltid med konsentrasjonsgradienten og kan òg skje gjennom halvgjennomtrengjelege membranar med partiklar som kan passere fritt.” Her er det viktig å få frem at det er en passiv transport som ikke krever energi! Her skal det kjøres et enkelt forsøk som står beskrevet i basedokumentet! Demonstrasjonsforsøk ”Diffusjon er spreiing av eit stoff i gass eller væske frå høg til låg konsentrasjon, slik at stoffet blir jamt fordelt i det rommet som er tilgjengeleg. Modul Klar for havet

12 Osmose ”Osmose er diffusjon av vassmolekyl gjennom ein semipermeabel (halvgjennomtrengjeleg) membran frå ei løysning med høgare konsentrasjon av vatn til ei løysning med lågare konsentrasjon av vatn.” Her må læreren forklare nøye hva diffusjon og osmose er, siden prosessene er essentielle for å forstå modulen. Her skal det kjøres et enkelt forsøk som står beskrevet i basedokumentet. Passiv diffusjon av vannmolekyler gjennom ei semipermeabel membran fra høyere konsentrasjon av vann til lavere konsentrasjon av vann Modul Klar for havet

13 Osmoregulering – hva er dette?
I naturen forekommer det ikke at fisken sprekker av for mye vann eller krymper av for lite vann.  fisken har en mekanisme til å forhindre dette: Osmoregulering = Oppretteholde et bestemt osmotisk trykk i kroppsvæskene uavhengig av saltinnholdet i vannet ved å bruke energi. La elevene diskutere: Hva er Osmoregulering? Hva skjer når fisken ikke kan osmoregulere? Da vil den sprekke pga av for mye vann som trenger inni kroppen, eller blir veldig tynn pga av tanntap. Vær ekstra oppmerksom på at osmoregulering krever energi, mens osmose og diffusjon er passive prosesser! Modul Klar for havet

14 Hvorfor er salter så viktige ?
Sundsfjord smolt 13.okt Hvorfor er salter så viktige ? Salter (Ionene) deltar i en rekke viktige fysiologiske prosesser i kroppen som f.eks. Blodkretsløpet, transport over cellemembranen og fordøyelsen Det viktigste saltet i blodet hos fisk og i havet: Natriumklorid, som består av ionene Natrium (Na+) Klorid (Cl-) NL får elevene til å diskutere hva salt er. Forklar også hva en ion er og hva en salt er: Salt er altså sammensetningen av ioner bl.a. Hvorfor tiltrekker Natrium og Klorid hverandre? Pga at negative og positive partikler tiltrekker hverandre. Ionene tiltrekker hverandre og danner et krystall: Natriumklorid (koksalt) Krystall av Natriumklorid Modul Klar for havet

15 Organer som hjelper fisken med å styre osmoreguleringen:
Sundsfjord smolt 13.okt Organer som hjelper fisken med å styre osmoreguleringen: Gjeller Nyrer Tarmsystemet Saltene blir enten tatt opp eller skilt ut aktivt. Disse organene betegnes derfor som osmoregulerende organer. Modul Klar for havet

16 Oppsummering I SJØVANN FERSKVANN Fisk er mindre salt enn omgivelsene
Sundsfjord smolt 13.okt Oppsummering I SJØVANN Fisk er mindre salt enn omgivelsene og vann diffunderer ut gjennom halvgjennomtrengelig membran FERSKVANN Fisk er mer salt enn omgivelsene og vann diffunderer inn gjennom halvgjennomtrengelig membran Ferskvann: Fisken har en høyere saltkonsentrasjon enn vannet rundt seg. For å få en jevn konsentrasjon av saltene, vil vann trenge inn gjennom huden av fisken Saltvann. Fisken har en lavere saltkonsentrasjon enn vannet rundt seg: Vann siver ut gjennom gjellene og huden. Fisken drikker mye saltvann for å redusere tap av vann. Med vann vil mye salt komme inn i kroppen. Fisken skiller derfor lite vann og mye salt ut. . Modul Klar for havet

17 Oppsummering II Saltvann Ferskvann H2O H2O NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl
Modul Klar for havet

18 Problemstillinger som behandles i modulen:
Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for å teste når fiskene tolererer sjøvann? Hvordan kan mennesker påvirke laksen sine innvendige kroppsprosesser (fysiologi) i oppdrettsanlegg? Modul Klar for havet


Laste ned ppt "Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google