Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Toksikologi Toksikologi læren om kjemiske stoffers skadelige virkninger på levende organismer Toksikokinetikk opptak fordeling omsetning utskillelse Økotoksikologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Toksikologi Toksikologi læren om kjemiske stoffers skadelige virkninger på levende organismer Toksikokinetikk opptak fordeling omsetning utskillelse Økotoksikologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Toksikologi Toksikologi læren om kjemiske stoffers skadelige virkninger på levende organismer Toksikokinetikk opptak fordeling omsetning utskillelse Økotoksikologi forurensende stoffers spredning og opptak i organismen samt virkningen på individer og økosystemer Toksikodynamikk selve virkningen av giftstoffet

2 Toksisk virkning stoffkonsentrasjon og oppholdstid i organismen
Avhenger av: stoffkonsentrasjon og oppholdstid i organismen hvilke vev eller organer stoffet kommer i kontakt med og skader. stoffets evne til å reagere med eller påvirke organismens eget stoffskifte

3 Toksisk effekt på ulike nivåer
Molekylært Cellulært Organ Organisme Populasjon Samfunn Globalt

4 Giftstoffers virkning
-reagerer med funksjonelle grupper som –SH, -OH, -COOH, -NH3 i spesielt viktige enzymer og proteiner i organismen. eks. tungmetaller -danner fri radikaler i cellen som reagerer med vitale cellebestanddeler. eks. ozon og karbontetraklorid. -etterligner strukturen til viktige signalstoffer ( transmittorer, hormoner, feromoner) eks fenoksysyrer.dioksiner.. -bryter med pH-gradienten over membranen ved å transportere H+ over membraner. Eks svake syrer

5 Løselighet er viktig for opptak, distribusjon, omsetning og utskillelse av organismefremmede stoffer n-oktanol:vann testen, Kow, (log Kow) Måler løselighet av teststoffet i de to fasene. Forholdet mellom løselighet i n-oktanol og vann gir et godt bilde av stoffets generelle løselighet.

6 n-oktanol : vann testen
Oppløselighet i vann

7 Toksikokinetikk Opptak Passivt depot Aktivt depot Målorgan
Biotrans-formasjon Utskillelse

8 Utskillelse, biologisk halveringstid
50 100 % dioksin igjen i kroppen

9 Barrierer Utskillelsesorganer Biotransformasjon
Nyrer og lever er de viktigste Barrierer Blod-hjerne- og blod-placentabarrieren Biotransformasjon Stoffer som er lik næringsstoffer Lite vannløselige stoffer (Fase I og II) Lavmolekylære alkoholer

10 Toksikodynamikk Akutt giftighet:
a) Dose-effekt: Måler en gradvis effekt ved ulike doser av et gitt stoff. b) Dose-respons: Måler hvilken dose som skal til for å få samme effekt i forsøksdyr, Økende effekt dose Log dose Kumulert effekt 50 % 100 % LD50 a) b)

11 Økotoksikologi Begreper: Forurensninger Miljøgifter Pesticider
Persistente stoffer Akkumulering Biomagnifisering Bio(konsentrasjonsfaktor)

12 Konsentrasjonsfaktor i fisk og skalldyr
Korrelasjon mellom konsentrasjons-faktor og n-oktanol :fordelingsforhold Konsenrtrasjons-faktor øker n-oktanol:vann fordelingsforhold øker HCN (lindan eller heksaklorsykloheksan) DDT DDD 2,2'4,4',5,5'-PCB 2,3,4'-PCB

13 Forurensningsovervåkning: Måle (moniterings)organismer Biomarkører
induksjon


Laste ned ppt "Toksikologi Toksikologi læren om kjemiske stoffers skadelige virkninger på levende organismer Toksikokinetikk opptak fordeling omsetning utskillelse Økotoksikologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google