Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering av feil og mangler fra bøndene kan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering av feil og mangler fra bøndene kan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering av feil og mangler fra bøndene kan
gjøre kartverket i landbruks- områdene bedre! Konklusjonen er uavhengig av koding etter bygg, vei osv. eller plankapitlet. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

2 Feil gårds og bruksnummer i DEK
Dette kan være punche-feil. Vi må ha samsvar mellom DEK og GAB. En systematisk konsistenssjekk mellom DEK og grunneiendom i GAB vil avdekke slike feil. Skal være 8/40 Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

3 Feil grenseforløp i DEK
Beskriv hva som gjelder og hva som skal bort. Berørte naboer må kontaktes, og en enkel protokoll settes opp. Gammel grense strykes Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Grensa følger veikantenen Gårdskart, rapportering fra bøndene.

4 Bekk er lagt i rør - Grense i DEK følger gammel bekk
På kartet: - Merk tydelig strekning som er lagt i rør. Det beste er gjennomsiktig merketusj. Det må ikke være tvil om start- og sluttpunkt. - Skriv tydelig om noe har skjedd med grensa. Følger den fremdeles gammel bekketrase, eller er det nå en ny, omforenet grense? - Berørte naboer må kontaktes, og en enkel protokoll settes opp. Ny omforent eiendomsgrense Grensebekk lagt i rør Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

5 Forbedret grensebekk Gammel grensebekk (sort-stiplet) som er digitalisert fra ØK med dårlig nøyaktighet fjernes. Nykonstruert bekk (blå) hentes fra vanndatasettet over til DEK og kodes om til eiendomsgrense som følger bekk. Bekk forbedret ved nykonstruksjon Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

6 Steingjerde er fjernet
Marker på kartet hva som er fjernet. Hvis ikke hele gjerdet er borte, må det være tydelig hva som står igjen. Merk av tydelig begynnelses- og sluttpunkt. Steingjerder fjernet Obs: Grensedannende Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

7 Sammenføyning er foretatt
DEK er ikke oppdatert Kontrolleres mot GAB. Sammenføyningen utføres i eiendomskartet. Er sammenføyd bnr. 14 utgått Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

8 Manglende gårds og bruksnummer i DEK
GID 38/11 står i GAB men ikke i DEK. Det er samme hjemmelshaver som 38/10 men innbyrdes grenser er ikke registrert. Registrer begge bruksnummer i DEK og bruk ..ekode 4 (flere registerenheter). Landbrukskontoret oppfordrer til sammenføyning. Etter tinglyst sammenføyning oppdateres DEK og GAB Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Skal stå 38/10,11 Gårdskart

9 Manglende eiendommer i DEK
(gamle målebrev og skylddelingsforretninger) Er representert i GAB I DEK er de enten representert som: 1. Ett av flere GID i en teig med flere registerenheter. (19/23 m.fl.) 2. Avgrenset av usikker grense. (Bygg i 19/16 er avgrenset med 4099 grense og har egen gid som ikke synes i ØK) 3. Ikke representert. Det er en ressurskrevende øvelse å rydde opp i dette. Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak.

10 Veiarealer som dyrkes Betraktes som leiejord
Veiarealer drives av bonden Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

11 Feil og mangler ved bygninger
Bygning mangler (garasje) Bygning mangler. Vis som punkt eller legg inn med grunnriss. Kan eksempelvis måles med målebånd. Angi ca. nøyaktighet på manuset. Før på hva slags bygning. Bygning revet. Vis tydelig hva som er revet. Spesielt hvis bare en del av bygningen er revet. Revet Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

12 Gårdskart, rapportering fra bøndene.
Bekker, veier og stier Bekk lagt i rør. Marker strekning som er lagt i rør. Husk begynnelses- og sluttpunkt. Bekk lagt i rør Traktorvei pløyd opp Privat-,skogsbil-, traktorvei og sti. Marker hva som er slettet, endret og hva som er nytt. Endret til privatvei Annen situasjon som høyspentlinjer, dammer osv. Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

13 Gårdskart, rapportering fra bøndene.
Nye veier Veien synes i ortofotoet men ikke på kartet. Legg ved utsnitt og marker at her mangler veien på kartet. Vi har ikke kapasitet til å lete igjennom ortofoto for hele kommunen på jakt etter manglende veier. Vei mangler på kartet Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

14 Vei mangler i kart og ortofoto
Tegn senterlinja skissemessig. Prøv å anslå nøyaktigheten på inntegningen. Er det traktorvei, skogsbilvei eller privatvei? Ny vei. Manusnøyaktighet ca 10 meter Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.

15 Gårdskart, rapportering fra bøndene.
Veger lagt om Fint å vise på ortofoto. Hvis bildet er utydelig, kan man påpeke hvilke strekninger som må rettes, f.eks. med merketusj. Utgått Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Ny trase Gårdskart, rapportering fra bøndene.

16 Større endringer i høydekurver
I store deler av fylket er høydekurvene gamle. Mange er fra før bakke-planeringens tidalder. Hvis du ser et område som er planert, merk av ca. omriss. Grense for planert område Bakkeplanert område Lurt med egen intern avviksbase hos originalvert for å registrere og holde oversikt. Godt manus for løpende eller periodiske tiltak. Gårdskart, rapportering fra bøndene.


Laste ned ppt "Rapportering av feil og mangler fra bøndene kan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google