Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjeseminar om grunnfondsbevis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjeseminar om grunnfondsbevis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjeseminar om grunnfondsbevis
SpareBank 1 Gruppens betydning for SB1-bankenes resultatutvikling og strukturelle endringer Eldar Mathisen SpareBank 1 Gruppen AS

2 Oversikt SpareBank 1 Gruppens betydning for bankenes resultatutvikling
Tanker om strukturelle endringer i sparebanksektoren

3 Alliansens idégrunnlag
Hvorfor Hvordan Større markedskraft gjennom å være nær, lokal og regional Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordriftsfordeler som de store aktørene

4 Actor Fordrings-forvaltning
Alliansens oppbygging SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%) Sparebanken Hedmark (12%) Samarbeid. Sparebanker (19,5%) LO (10%) SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Oslo (100%) SpareBank 1 Skadeforsik. (100%) SpareBank 1 Livsforsik. (100%) Alliansesamarbeidet Bank 1 Oslo (100%) Alliansesamarbeidet ODIN Forvaltning (100%) First Securities (24,5%) Actor Fordrings-forvaltning (90%) - Bredt samarbeid - Merkevare - Teknologi - Kompetanse - Felles prosesser og beste praksis - Innkjøp - Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø Eiendoms-Megler 1 (Kjede)

5 Styrke lokal markedskraft
Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordriftsfordeler som de store aktørene Lokal markedsinnovasjon i kontakt med kundene Nummer 2 i nasjonal ”Top of Mind” gir kredibilitet kombinert med sterkest lokal tilhørighet. Intern konkurranse i alliansen stimulerer Aktiv benchmarking OTP, Liv/Lån, Spareavtaler Alliansebankenes vilje og evne til å lære av hverandre Prosessorganisering Samarbeidsutvalg Uformelle nettverk

6 En sterk merkevare Sterk økning for SpareBank 1 etter omprofileringen i april 2008!
Hvilke banker kjenner du til eller har du hørt om?

7 Finansielle effekter Betydning for finansiell utvikling
Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordrifts-fordeler som de store aktørene Betydning for finansiell utvikling Eierskap i SpareBank 1 Gruppen Direkte finansielle effekter – Konsolidering av resultater Indirekte finansielle effekter - Provisjonsinntekter Alliansearenaen Dele utviklingskostnader Oppnå kritisk kompetanse Øvrige stordriftsfordeler

8 Historisk resultatutvikling - resultat før skatt
Direkte resultatbidrag Historisk resultatutvikling - resultat før skatt 1) 1)

9 Diversifisert selskaps- og produktportefølje
Resultat før skatt datterselskaper

10 Resultatbidrag i bankene fra Gruppen

11 Indirekte effekter

12 Netto provisjonsinnt. i % av netto renteinnt.

13 Alliansesamarbeidet - dele utviklingskostnader
Betydelige utviklingsprosjekter Nettbank og portal Avanserte kredittløsninger Rådgivningsverktøy og salgsklienter Telebank og mobilbank Understøttet IRB-god-kjenning av 3 regionbanker Læringshuset SpareBank 1 Rådgiver FNH godkjenning av rådgivere Felles produktutvikling Merkevarestrategi og markedsmateriell Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordrifts-fordeler som de store aktørene

14 Alliansesamarbeidet - Oppnå kritisk kompetanse
Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordrifts-fordeler som de store aktørene Bruk av læringshuset tester gjennomført Sentrale kompetansemiljø Kompetansesenter betaling Kompetansesenter for kredittmodeller Kompetansesenter for læring Fagmiljøer i Gruppen Strategi Juridisk Marked Informasjon IT Gjenbruk av kompetanse og erfaringsbredde i alliansen Prosessteam Samarbeidsutvalg Prosjekter

15 Alliansesamarbeidet - Oppnå stordriftsfordeler
Betydelig forhandlingstyngde IT Innkjøp Verdihåndtering Kortleverandør EnterCard Totalt ca MNOK 200 i årlige besparelser Nasjonal merkevarebygging Etablering av Boligkreditt Felles drift av IT-løsninger TeleBank Datavarehus Infrastruktur (nettverk, brannmur; Internett) Forvaltning av felles infrastruktur på betalingsområdet Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordrifts-fordeler som de store aktørene

16 Strukturelle endringer i sparebanksektoren
Drivkrefter for konsolidering i sparebanknæringen Kompetanse Stordriftsfordelene kostnadsmessig Funding Konkurranseforutsetning i bedriftsmarkedet Sammenslåinger innenfor SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Telemark SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Ny finanslovgivning for banksektoren Forslag forenkler konsolidering slik at den kan skje når aktørene finner det riktig SpareBank 1 Gruppens rolle – ingen, utover at alliansesamarbeidet fremmer kompetansebygging og strategisk bevisstgjøring

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bransjeseminar om grunnfondsbevis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google