Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter Elektronisk spørreskjemaundersøkelse til ledere av 10 bestillerkontor i Oslo og 4 tjenestekontor på nedre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter Elektronisk spørreskjemaundersøkelse til ledere av 10 bestillerkontor i Oslo og 4 tjenestekontor på nedre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter Elektronisk spørreskjemaundersøkelse til ledere av 10 bestillerkontor i Oslo og 4 tjenestekontor på nedre Romerike. 12 respondenter svarte September 2011

2 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter2

3 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter3 ”Ofte så kan dette være brukere som er i starten av sin ”bistandskarriære” og således trenger mer hjelp enn de hadde fra før”

4 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter4

5 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter5 ”Vanskelig å svare på dette”

6 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter6

7 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter7

8 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter8

9 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter9 ”Årsaken til dette kan ikke tilskrives bare SKE, men også flere andre tiltak som er satt i gang av bydelen.” ”Vi hadde en nedgang rett etter oppstart, men nå har vi større pågang enn før opprettelse av SKE”

10 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter10 ”Må igjen presisere at SKE er ett av flere tiltak som jeg mener har gitt effekt” ”Vi har hatt en økning – men folketallet øker også, så det er ikke godt å si noe om årsaken”

11 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter11 ”Mange av pasientene hadde nok blitt sendt hjem og ikke fått tilbud om korttidsplass fordi de har vært for friske til korttidsopphold sammenlignet med de brukere som MÅ ha kort- tidsopphold”.

12 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter12 ”Tror ikke SKE har bidradd spesielt, men si har hatt et godt og konstruktivt sam- arbeide med Diakonhjemmet. SKE har imidlertid ikke bidratt til at det har blitt dårligere!” ”Etableringen har ingen betydning”

13 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter13

14 26.09.2011 10:33 www.questback.com Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter14 Kommentarer spørsmål 12 ”Dette er pasienter som har behov for mer oppfølging medisinsk før de kommer hjem, målgruppen er ikke sykehjemspasienter.” ”Nå som SKE skal over til SYE så er det svært viktig at man fremdeles kan ha et aktivt forhold til om brukerne som kommer inn på SKE er den brukergruppen som skal få dette tilbudet, altså om tilbudet har effekt. Dette må fortløpende evalueres for å få den ønskede effekt både for sykehus og bydeler. Dette er svært viktig nå som Samhandlingsreformen kan gi oss utfordringer vi ikke helt ser i dag.” ”Opplever å måtte diskutere hardt for å få pasienten inn. Dårlig flyt i overgang. Bydelen har ingen påvirkningsmulighet på plassene. Lite tilgang til fysio/ergo.” ”Mye ledige plasser i perioder som vi ikke har kunnet benytte til tross for at bydelen betaler sin andel for disse.”


Laste ned ppt "Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter Elektronisk spørreskjemaundersøkelse til ledere av 10 bestillerkontor i Oslo og 4 tjenestekontor på nedre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google