Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mur og betong innen bygningsmessig brannvern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mur og betong innen bygningsmessig brannvern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mur og betong innen bygningsmessig brannvern
BMB’s rolle innen bygningsmessig brannvern Brannfakta Brannsikre mur- og betongløsninger Tilstandskontroll, brannsikkerhet Rehabilitering av mur og betong etter brann

2 Hva er BMB Opprettet i 1981 med formål: Spre informasjon om mur- og betongproduktenes fortrinn innen bygningsmessig brannvern. Bak BMB står: Norcem, Optiroc (Norsk Leca), FABEKO Norsk fabrikkbetongforening, Mur- Sentret og Betongelementforeningen. Adresse: Bygdøy allé 19, 0262 Oslo tlf / fax BMB ledes på deltid av Bjørn Vik. BMB aktiviteter de siste årene: Brannspredning i rekkehus Frekke mediaoppslag BMB nyhetsbrev Prosjekteringsanvisning Mur og betong i bygningsmessig brannvern BMB hjemmeside på Internett: Være synlig i media og i BA-bransjen SINTEF-prosjekt ”Beregning av brannsikkerhet i bygninger” Foredragsvirksomhet

3 Mur og betong brenner ikke!

4

5

6

7 Bygningsbranner

8 ANTALL BOLIGBRANNER År Enebolig Rekkehus Blokk 1995 1164 209 430 1996
1248 202 522 1997 1142 174 485 1998 1015 165 452 1999 1130 184 450 2000 1054 164 422

9 Brannskadeerstatning fra norske forsikringsselskaper 1994-2000

10 Bygningsbranner, brannårsaker i %
Påsatte branner og ukjente brannårsaker er i vekst

11 Mur og betong brenner ikke!
Ubrennbart - Lar seg ikke tenne på - Bidrar ikke til brannbelastningen Høy varmekapasitet - Varmeinntrengning skjer langsomt - Absorberer varme, redusert brannutviklingshastighet Enkle, lite sammensatte konstruksjoner - Enkle detaljer gir få feil Stor bæreevne og mekanisk motstandsevne - Stor bestandighet i bruk, som varer over tid - Bibeholder sin bæreevne svært lenge under brann - Tåler ”juling” under brann Kan ofte rehabiliteres etter brann - Mye av tverrsnittet ubeskadiget, høy restkapasitet

12 Brannmotstand av betongvegger, bærende (R) og bærende brannskillende (REI)
Minste dimensjoner av veggtykkelse t (mm) og armeringsdybde a (mm). Iht. NS Slankhet lk/t  25 Brannmotstand i minutter Utnyttelsesgrad mfi = 0,35 Utnyttelsesgrad mfi = 0,70 Eksponert på en side (REI) Eksponert på to sider (R) Eksponert på en side (REI) 30 100 / 10* 120 / 10* 60 110 / 10* 130 / 10* 140 / 10* 90 120 / 20* 140 / 25 170 / 25 120 150/ 25 160 / 25 160 / 35 220 / 35 180 180 / 45 200 / 45 210 / 55 300 / 55 240 230 / 60 250 / 60 270 / 70 360 / 70 *  Armeringsoverdekning kan styres av andre krav

13 Brannmotstand av betongplater (REI)
Minste dekketykkelse (d) og armeringsdybde (a) iht. NS 3473. Fritt opplagte plater Brannmotstand i minutter 30 60 90 120 180 240 Platetykkelse d (mm) 80 100 150 175 Enveisplater armeringsdybde a (mm) 10 20 40 55 65 Toveisplater ly/lx  1,5 armeringsdybde a (mm) 15 1,5 ly/lx  2,0 armeringsdybde a (mm) 25 50 Kontinuerlige plater Brannmotstand i minutter 30 60 90 120 180 240 Platetykkelse d (mm) 80 100 150 175 Enveisplater, armeringsdybde a (mm) 10 15 20 40

14 Eksempel på bruk av mur og betong i bygningsmessig brannvern
Skillevegg mellom rekkehusleiligheter

15 Bruk av mur og betong gir enkle bestandige løsninger Detalj ved tak
Avslutning i takplan krever større aktsomhet, men er fortsatt relativt enkelt. Fra Byggdetaljblad Brannseksjonerende vegg ført gjennom og over brennbart tak er enkelt og gir størst trygghet

16 Detalj ved yttervegg Avslutning mot yttervegg krever aktsomhet mhp. flammespredning via kledning Fra Byggdetaljblad Brannseksjonerende vegg ført gjennom brennbar yttervegg er enkelt og gir størst trygghet

17 Betongelementbygg har gode branntekniske egenskaper
Gode anvisninger i: Spesiell fokus på: Tynne tverrsnittsdimensjoner Armeringsmengde og overdekning Oppleggsdetaljer Fuger og sammenføyningsdetaljer

18 Betongelementer kan lett tilpasses alle brannkrav.
Alt som må endres er betongtykkelser og overdekning. Eksempel på brannklasser:

19 Feil ved brannskiller, sjekkliste
for store brannceller smittefare i innvendige hjørner fare for vertikal spredning ventilasjon fra korridor til andre brannceller- åpninger oppfôrede tretak kabelgjennomføringer branndører - innsetting - vedlikehold plast avløpsrør

20 Anslag på avvik avdekket ved kontroller av FG-godkjente sprinkleranlegg (Mostue 2000)
Størrelse på avvik i forhold til krav Andel anlegg med avvik Stor (dvs stor sannsynlighet for at alt går galt ved brann) 10-20 % Middels (dvs avvik som vil medføre godt merkbare konsekvenser ved brann) 40% Små 90% Må ikke glemme dette når man vurderer pålitelighetsestimatene på % !!

21 Brannskader på mur og betongkonstruksjoner, rehabilitering etter brann Hva skjer med mur, betong og armering ved brann? Viktige valg og vurderinger ved rehabilitering etter brann

22

23

24 Tommelfingerregel for beregning av temperatur i betongtverrsnittet under brann:
Temperaturen synker 50°C for hver 5 mm innover i tverrsnittet

25 Monolittiske konstruksjoner gir mulighet for spenningsomlagring
Upåvirket overkantarmering overtar lastbæring ved spenningsomlagring Armering varmes opp og bærrevnen avtar. Nedbøyning gir økt brannsikkerhet og motstandstid !

26 REHABILITERING AV BETONGKONSTRUKSJONER ETTER BRANN
Følgende observasjoner bør være registrert ved skadevurderingen: Brannforløp, branntid. Spredningsforløp, avdekking av svake punkter i brannskiller. Omfang av slokkeinnsats (vann, andre slokkingsmidler). Skader på innredning og materialer i bygningen, som kan gi indikasjoner på oppstått maksimaltemperatur under brannen. Bygningens geometri, åpninger og konstruksjonsmaterialer. Konstruksjonsskader forårsaket av varmepåvirkning. Konstruksjonsskader forårsaket av temperaturbevegelser. Røykskader. Sekundære skader. Skader på omgivelsene.

27 Rengjøring: Fjerne syre og belegg og løs betong
Rengjøring: Fjerne syre og belegg og løs betong. Høytrykkspyling, sandblåsing, hugging. Tilleggsarmering: Basert på prøvning og statiske beregninger.


Laste ned ppt "Mur og betong innen bygningsmessig brannvern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google