Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRENERING Hva er drenering? Hvorfor er det viktig å drenere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRENERING Hva er drenering? Hvorfor er det viktig å drenere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 DRENERING Hva er drenering? Hvorfor er det viktig å drenere?
Når bør man drenere? Hvordan drenere man?

2 Når brukes drenering? Drenering er viktig for å holde grunnmur og kjeller tørr. Drenering brukes når massen rundt huse/bygget ikke er av sprengte steinmasser. Selv om grunnen er av sprengte steinmasser er det en rimelig forsikring å sikre grunnmuren med drenering for å lede bort vann. Sprekkene i steinmassene kan nemlig bli tettet igjen etter en stund og grunnvannet kan stige. Enkelte hevder at en kjeller har lett for å gi fuktproblemer. Hvis dette er et faktum skyldes det slurv og mangler på god byggeskikk, for å bygge en god kjeller er langt i fra en umulig oppgave.

3 Grunnvann en farlig ting
Et hus med høyereliggende terreng vil hele tiden bli bli utsatt for vannsig mot huset. Det gjelder å lede bort dette vannet før det treffer grunnmuren eller samler seg under grunnmuren og presser seg opp. Hvis dette ikke stoppes kan det føre til råteskader og soppskader. Det er også fare for sprekker i grunnmuren hvis det er vann i muren og det begynner å fryse på. Fundamentet kan da beveg på seg å slå sprekker.

4 Slik drenerer man Man leder vannet vekk ved hjelp av trykkbrytende og drenerende masser (for eks. grov grus, singel eller løs Leca) som er fylt inntil kjellerveggen, eventuelt via spesielle dreneringsplater, og videre til en dreneringsledning. Derfra ledes vannet til et lavereliggende uttrekk eller frostfri drenskum. Rundt omfyllingen legges en fiberduk. Under kjellergulvet er det viktig å legge godt med drenerende masser. I bløt grunn bør drenerende masser skilles med fiberduk fra de finere masser som leire. På de delene av veggene som blir liggende under terrengnivå, bør det legges grunnmursplate av plast. Denne virker som et vannavvisende og kapillærbrytende lag mot vann i grunnen. Tilbakefylling av masse mot veggene under terreng må ikke skje før kjelleren er avstivet med murte delevegger, etasjeskiller er på plass og kjellergulvet støpt og herdet.

5

6 Forskjellige fukt- problemer og Konsekvenser
Fuktproblem: Vann inntrengning via kapillærene i konstruksjonen (kapillærene er fine porer i grunn ) fukt/vann fra skrånende terreng. Konsekvens: Gjennomfuktet konstruksjon og fukt dannelse på innsiden av konstruksjon (romsiden) gir råte og mugg på samt avflassing av maling, murpuss og belegg på gulv som løfter seg. Stort energi forbruk til fordampning av vann og liten isolasjons evne i konstruksjon. Årsak: Stor vanninntrenging via kapillærene og stående vanntrykk fra skrånende terreng, drenering intakt. TERRASSERTE REKKEHUS

7 Konsekvens: Fuktdannnelse på innsiden i gulv, tak og vegg gir råte og mugg avflassing av maling, murpuss og belegg på gulv som løfter seg. Fuktproblem: Vann inntrengning ved kapillært vannoppsug fra høy grunnvanns stand og vann mot konstruksjon. Årsak: Stor vanninntregning via kapillærene i konstruksjon og høy vannhold i grunn kombinert med tilsig av overflatevann. UNDERJORDISK KULVERT

8 Fuktproblem: Vann inntrengning via kapilærene væsketransport fra høy grunnvanns stand og trykk i vannholdig grunn. Konsekvens: Fuktdannnelse på innsiden i gulv og vegg gir råte og mugg på samt avflass av belegg. Årsak: Stort stående vanntrykk fra høy grunnvann stand og høy vannholdighet i grunn. HUS MED HØY GRUNNVANNSTAND

9 Fuktproblem: Vann trenger gjennom gulv og inn i heissjaktens bunn hvor maskineri er plassert
Konsekvens: Vann ansamling i sjaktens bunn skaper driftsforstyrrelser og skader på maskineri – i verste fall kortslutning av elektrisk installasjon. Årsak: Stående grunnvann trykk mot såle gir kapillært oppsug av vann gjennom sålen og sjaktens vegg. Da sjakten er det dypeste sted for bygningen vil tilsig av vann ende rundt sjaktens utside hvis drenering ikke tilstrekkelig. HEISSJAKT

10 Fuktproblem: Vann trenger gjennom dekke og gjennom tak.
Konsekvens: Reaksjoner med innvendig material, løsnet gulvbelegg, og dårlig inneklima Årsak: Lekkasje i fjell og kapillært oppsug fra grunnvann. BOMBEROM - TRENINGSHALL

11 Dette oppgaven er laget av Christopher.
Mitt firma


Laste ned ppt "DRENERING Hva er drenering? Hvorfor er det viktig å drenere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google