Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvarming og uttørking av bygg i byggeperioden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvarming og uttørking av bygg i byggeperioden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvarming og uttørking av bygg i byggeperioden
NESOs Formannsskole kl 18 Samling 4 Foreleser: Magne Beddari, VINN

2 Oppvarming og uttørking av bygg i byggeperioden
3 prinsipielt forskjellige måter å tørke ut fuktighet på: Passiv tørking: Naturlig ventilasjon gjennom ventiler, dører, vinduer etc. med en viss oppvarming vinterstid. Tørkeprosessen tar for lang tid.

3 Oppvarming og uttørking av bygg i byggeperioden
Tørking ved oppvarming og ventilasjon: Inneluften presses ut gjennom åpne vinduer etc ved innblåsing av oppvarmet uteluft. Den mest tradisjonelle metoden. Metoden er meget energikrevende. Kan lett oppstå kondensproblemer i bygningsdeler.

4 Oppvarming og uttørking av bygg i byggeperioden
Tørking ved avfukting: Varmekilde med avfukter Lavt energiforbruk God uttørking

5 Uttørking av betong 1 m² betong med tykkelse 20 cm (dvs 200 l betong)
inneholder til sammen 36 l vann når den er utstøpt. v/c = 0,6 1 m³ betong inneholder 300 kg sement og 180 l vann – 200 l betong inneholder da 36 l vann. Ca 18 liter (50 %) skal tørke ut. Mye av skadene på betonggulv med belegg skyldes dårlig uttørking av betong.

6 Beregning uttørkingstid for betong
Tabellen viser beregning av tørketider. Kan brukes til å angi fremdriften på bygg. I tillegg til tørketiden kommer den våte herdingen. En måneds membranherding, eller 2 ukers herding under plastfolie. Hvis betongdekket ikke er beskyttet mot nedbør, vil det kunne bli utsatt for vekslende uttørking og ny oppfukting. Dette kan bety at den reelle uttørkingen ikke starter før betongen er under tak og beskyttet mot nedbør.

7 Hvor lang blir uttørkingstiden?
Eksempel 1 Et dekke skal tørke til den midlere relative fuktigheten er 90 %. Dekket har tosidig tørking. Tykkelse 160mm, betongkvalitet C 25. Omgivende luft 20C og relativ fuktighet 60 %. Hvor lang blir uttørkingstiden? Svar: 50 dager Eksempel 2: Samme som 1, men det benyttes damptett forskaling som ikke skal fjernes. Uttørkingen blir da ensidig. Svar: 167 dager

8 Krav til fukttilstand før legging av forskjellige gulvbelegg (HusAMA)
Av tabellen ser vi at parkett og tregolv har spesielle krav til fukttilstand i betong.

9 Hvordan fukt skader ulike materialer

10 Prosedyre for måling av fuktighet i betong
Ved måling av fuktighet i et betonggulv kan en bore et hull i betongen ned til en bestemt dybde. Minste dybde i % av platetykkelsen Dekke % Gulv på grunn 40 % Målemetode - Relativ fuktighetsmåler

11 Måleprosedyre fortsetter
Hullet må bores noen dager i forveien. Varmen fra nyboret hull vil gi feil i målingen. Hullet stenges igjen med tetting (se fig.) slik at luften i hullet i betongen får likevektsfukt med betongen. Når det skal måles, tas pinnen ut av hylsen og erstattes med fuktføleren.

12 Oppvarmingsutstyr til bruk på byggeplass
Parafin/diesel - Direkte/indirekte oppvarming Propan Elektrisitet - Direkte oppvarming Avfuktingsutstyr

13 Indirekte oppvarming:
Avgassene går direkte ut i lufta. Medfører forurensende gasser. Produksjon av fukt. Ved forbrenning av 1 kg propan dannes 1,5 liter vann. For diesel er det noe mindre. Ved uttørking av bygg må det brukes avfuktere i tillegg. Rommene bør være halvåpne eller godt ventilert. Indirekte oppvarming: Ren oppvarming ved bruk av varmeveksler (virkningsgrad %). Den avgitte lufta er varm, ren og tørr. Avgasser føres ut av rommene. Lavere virkningsgrad enn ved direkte oppvarming. Anbefales ved uttørking av bygg.

14 Bruk av parafin/diesel:
Bruk av diesel har vært den mest vanlige oppvarmingskilden på byggeplass. Ved direkte oppvarming blir varmluften brukt på best mulig måte. Kan brukes på godt ventilerte rom og utendørs. Ved indirekte oppvarming blir virkningsgraden lavere. Ca 85 %. Oppvarmingsluften er da helt ren på lik linje som elektrisk oppvarming. En god oljefyr skal utnytte over 75 % av energiinnholdet i oljen. En tilsotet oljefyr utnytter energien mindre. Ned til 50 %. Oljebrennere trenger vedlikehold.

15 Oppvarming med propan:
Propan var en periode en svært aktuell energikilde til oppvarming og uttørking. Propan er driftssikkert. Trenger mindre ettersyn og vedlikehold enn diesel. Håndtering og innkopling er enkelt. Avgassene er rene og kan lett avledes. Propan er eksplosiv, må ha godkjenning/søknad. Ved direkte oppvarming produseres 1,5 liter væske/kg propan forbrennes. Propan er noe dyrere enn diesel. Ved uttørking anbefales det å bruke indirekte oppvarming. Direkte oppvarming kan brukes for rask oppvarming. Eksempler på bygg med propan: Det nye Rikshospitalet Ekspedisjonsbygget Gardermoen NB Bodø

16 Propan på byggeplass Infrabrennere - til utvendige arbeider og betongherding Byggtørkere - direkte fyrt for rask oppvarming - indirekte fyrt med avgasskanal for uttørking og oppvarming En propanbrenner kan ha effekt opp mot 100 kW

17 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av propan: Sjekkliste. Ved oppstart:
1. Propanansvarlig person på byggeplass er utpekt 2. Lagringstillatelse foreligger 3. Krav i lagringstillatelse oppfylt Inngjerding Brannslokningsapparat Varselskilt Andre krav 4. Anlegget er kontrollert og tetthetsprøvet 1 - 4 kontrolleres av gasselskap sammen med byggeleder eller en av ham oppnevnt person, og i samråd med brannvesenet.

18 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av propan: Sjekkliste. Under driften:
5. Visuell kontroll av slanger og koplinger 6. Kontroll av propanapparater for tetthet og riktig forbrenning 7. Kontroll av lagringssted 5 - 7 kontrolleres jevnlig av propanansvarlig person Leverandør av propan eller utleier sørger ofte for de nødvendige tillatelser fra myndighetene.

19 Oppvarming med elektrisitet:
Oppvarming med elektrisitet krever tilgang på nok strøm. Oppvarming uten forbrenning. Ingen forurensing eller tilførsel av fuktighet. Kan brukes ved mindre effektbehov. Enkel å bruke. Lite vedlikehold. Ved store anlegg vil det være problemer med strømtilførsel. Bildet viser elektriske varmere. Effekt fra kW

20 Luftavfuktere Bruk av avfuktere gir den mest effektive uttørkingen av bygg med minimalt forbruk av energi. Brukes gjerne sammen med tilskuddsvarme. Avfuktere bruker lite energi. Avfuktere kondenserer vanndamp tilbake til væske ved kjøling. Effekt ca. 1kW skiller ut 40 liter vann i døgnet. Har høyere effekt jo varmere det er i lufta.

21 Gruppeoppgave 8: Oppvarming på byggeplass
Bruk de kunnskapene dere sitter med internt i gruppa og diskuter følgende spørsmål. Konklusjonene til hver gruppe presenteres i plenum. 1. Hvilke typer oppvarming har vi på byggeplass? 2. Nevn 3 fordeler og 3 ulemper ved hver type. 3. Nevn 3 fordeler og 3 ulemper ved bruk av avfuktere. 4. Nevn noen viktige forhold som påvirker uttørkingen av betong. 5. Regn ut uttørkingstiden for et betongdekke (etasjeskiller) når du har følgende data: Dekktykkelse: 120 mm Betongkvalitet C Temperatur over og under dekket: 15° C Relativ fuktighet: 50 % Betongdekket skal tørke ut til 80 % midlere relativ fuktighet

22


Laste ned ppt "Oppvarming og uttørking av bygg i byggeperioden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google