Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av kapnograf under pågående resuscitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av kapnograf under pågående resuscitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av kapnograf under pågående resuscitering
Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider

2 Kapnografi (måling av CO2) på intuberte pasienter
Kapnografi er den beste detektoren for vellykket intubasjon når sirkulasjonen er normal. En kapnograf måler CO2 konsentrasjonen som passerer i tuben. CO2 er et avfallsprodukt fra forbrenningen av kroppens celler, og transporteres med blodet til lungene og pustes ut der. (Norsk Resuscitasjonsråd, 2007) Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider

3 Kapnografi (måling av CO2) på intuberte pasienter
Konsentrasjonen på slutten av en utånding kalles endetidal CO2 (forkortet ETCO2). Normal konsentrasjon av CO2 i blodet (PaCO2) ligger normalt mellom 4,5 – 6 kPa. Endetidal CO2 ligger normalt 0,5 -1kPa lavere enn CO2 konsentrasjonen i blodet. Ved overtrykksventilasjon vil måling av ETCO2 være en hjelp til å stille inn ventilasjonen. (Hovind, 2004) Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider

4 Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider
Hvordan kan vi nyttiggjøre oss kapnografi under pågående resuscitering? ETCO2 er et indirekte mål for hjerteminuttvolum og kan derfor under resuscitering gi verdifull informasjon om effekten av HLR, og om sirkulasjonen er kommet i gang. En kan tolke ETCO2 under pågående resuscitering som vist på de neste sidene, men vær oppmerksom på at grensene kan variere pga. individuelle forskjeller hos pasientene med tanke på årsak til stans, metabolsk tilstand, endring over tid osv. (Norsk Resuscitasjonsråd, 2007) Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider

5 Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider
Hvordan kan vi nyttiggjøre oss kapnografi under pågående resuscitering? ETCO2 0 – 1 kPa: Ved lave ETCO2 verdier har pasienten sannsynligvis svært dårlig sirkulasjon. Ved verdier rundt 0 kan tuben være feilplassert. ETCO2 1 – 2 kPa: Er brystkompresjonene for dårlige? Ved sirkulasjonsstans er forbrenningen, og dermed CO2 produksjonen, liten. Da sirkulasjonen bestemmes av brystkompresjonene, kan ETCO2 være et mål for kvaliteten på brystkompresjonene. Korriger frekvens og dybde, og bytt på å komprimere. (Norsk Resuscitasjonsråd, 2007) Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider

6 Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider
Hvordan kan vi nyttiggjøre oss kapnografi under pågående resuscitering? ETCO2 2 – 4 kPa: Brystkompresjonene er tilfredsstillende. Man må tilstrebe å få en økning i ETCO2 til dette nivået. Dette er et tegn på at HLR utøves med god kvalitet. Det er ikke alltid man lykkes med dette, og da er prognosen dessverre dårlig. ETCO2 > 4 kPa: Pasienten har får ROSC (Return Of Spontanious Circulation). ETCO2 vil da ha tilnærmet normale verdier, avhengig av pasientens tilstand. Dette kan for eksempel brukes for å skille PEA fra ROSC. Ved PEA får man ingen økning i ETCO2. Tilstreb normoventilering av pasienten etter ROSC. (Norsk Resuscitasjonsråd, 2007) Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider

7 Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål? Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider

8 Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider
Kildehenvisning Norsk Resuscitasjonsråd (2007). AHLR – Norsk grunnkurs i avansert hjerte-lungeredning. Laerdal Medical AS. Hovind, I. L. (2004). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe Forlag. Arvid Sigurd Martinsen Anestesisykepleier/Ambulansearbeider


Laste ned ppt "Bruk av kapnograf under pågående resuscitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google