Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nhh.no Internasjonalisering ved NHH Jan I. Haaland Rektor, NHH NOKUT-konferansen 21. april 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nhh.no Internasjonalisering ved NHH Jan I. Haaland Rektor, NHH NOKUT-konferansen 21. april 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nhh.no Internasjonalisering ved NHH Jan I. Haaland Rektor, NHH NOKUT-konferansen 21. april 2010

2 2 NHHs internasjonalisering: Suksessfaktorer 1 • Langsiktig satsing – fra midten av 1980-tallet (…. og før) • Forankring og oppmerksomhet i ledelsen og i NHHs strategi • Medarbeidere dedikert til internasjonaliseringsarbeidet • Studenter og ansatte ser verdien av internasjonalisering • Balansert studentutveksling • Internasjonale studieprogrammer (på master- og phd-nivå)

3 3 NHHs internasjonalisering: Suksessfaktorer 2 • Arbeidsgivere ønsker internasjonal erfaring og eksponering • Internasjonal rekruttering av fagstab • Internasjonalisering hjemme • Forpliktende internasjonale nettverk • Internasjonal akkreditering (EQUIS) • Internasjonal synlighet i rankinger (i første rekke Financial Times)

4 4 Internasjonalisering – forankret i NHHs strategi Strategi for NHH 2010-2013 NHH skal befeste og videreutvikle sin internasjonale orientering og posisjon Internasjonalisering skal være integrert i all faglig virksomhet ved NHH og bidra positivt til NHHs kvalitetsutvikling og internasjonale omdømme CEMS – the global alliance in management education – skal være en spydspiss i NHHs internasjonale samarbeid Delmål knyttet til –felles gradsprogrammer internasjonalt anerkjente institusjoner –internasjonale gradsstudenter på masternivå –studentutvekslingsavtaler med ledende institusjoner i hele verden –lærermobilitet og internasjonal rekruttering –Internasjonalisering hjemme

5 5 Studentutveksling – et viktig element i utdanningen ved NHH  En klar strategi for studentutveksling siden 1992  NHH – en attraktiv samarbeidspartner  Stort nettverk av samarbeidsinstitusjoner  geografisk og språklig mangfold  Konkurransefortrinn for NHH ved rekruttering av studenter  Studentene etterspør utveksling  Næringslivet vektlegger internasjonal erfaring og kompetanse hos kandidatene  Velutviklet system for godkjenning av kurs tatt på utveksling  Jobbrekruttering ved NHH i regi av NHHS: Særskilt invitasjon til internasjonale bedrifter

6 6 Studentutveksling og internasjonale studenter på NHH – facts & figures  Ca 50 % av masterstudentene tilbringer minst ett semester på utveksling  Tilnærmet balanse mellom ut- og innveksling  Studenter fra mer enn 50 land på NHH  Engelskspråklige kurs:  Bachelornivå 12-15 kurs (+ språkkurs)  masternivå: Ca 70 kurs  Phd: alle kurs  Hele masterprogrammer på engelsk – 100 stud  International Business (fra 1986)  Energy, Natural Resources and the Environment (fra 2008)  Sommerkurs på masternivå: Natural resource management

7 Forskning og internasjonalisering Fra Strategi for NHH 2010-2013 NHH skal være en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon med spisskompetanse på internasjonalt toppnivå. •Delmål –NHH skal ha rammebetingelser for forskning som bidrar til å gjøre høyskolen til en attraktiv arbeidsplass for internasjonalt fremragende forskere –Internasjonal spisskompetanse skal vises og befestes gjennom regelmessig publisering i de aller beste tidsskrift –NHH skal ha utstrakt samarbeid med internasjonalt ledende forskere og forskningsinstitusjoner –Ved rekruttering til fagstillinger skal internasjonal erfaring og kompetanse tillegges vekt –NHH skal hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler 7

8 8 Internasjonal akkreditering og anerkjennelse The Global Alliance in Management Education - medlem fra 1992 (27 toppskoler fra hele verden + 60 bedriftspartnere) European Quality Improvement System - akkreditert i 2001 - reakkreditert i 2006 – 2011? Partnership in International Management - medlem fra 1995 (58 toppinstitusjoner fra hele verden) Financial Times-ranking av Master of Management 2007: 34. plass, 2008: 33. plass, 2009: 35. plass

9 9  Etablert i 1988 av ESADE (Spania), HEC Paris (Frankrike), Bocconi (Italia) og Universität zu Köln (Tyskland)  NHH fra 1992  Mobilitet over landegrensene  et institusjonelt forpliktende samarbeid om en MSc som motvekt til ”amerikanske” MBA-program   felles mastergrad (certificate), felles graduation  Harmonisert studieopplegg – vektlegging av språk  Velutviklede bedriftsrelasjoner  60 internasjonale bedrifter, bl.a. Statoil, Statkraft  opptak; business projects; internships; skill seminars; karriereforum

10 10 Trender i NHHs internasjonale samarbeid •Studentmobilitet  lærermobilitet •Fellesgrader  Double degrees (DD)  DD innebærer 50/50 load på de to lærestedene  Grad tildeles av begge læresteder (evt certificate)  Bygger på gjensidig tillit og anerkjennelse + “glidelås” Europa: NHH satser på 3 til 4 avtaler med CEMS-partnere Utenfor Europa: 3 til 4 avtaler med CEMS/PIM-partnere •Fellesgrader  Joint degrees (JD)  Mer krevende enn DD NHH satser på 1 til 2 avtaler med CEMS-partnere

11 11 Internasjonalisering: strategiske utfordringer • Videreutvikle internasjonalt samarbeid og allianser  fellesgrader; videreutvikle etablerte samarbeidsrelasjoner; koblinger mellom undervisnings- og forskningsnettverk • Internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon  spisskompetanse på internasjonalt toppnivå; publisering; deltagelse i int. forskningsprosjekter; int. verv o.l. • Internasjonal rekruttering – konkurranse om de beste  fagstab: junior- og seniorforskere; studenter: master og phd • Internasjonal karriereplanlegging/arbeidsformidling  placement; mentorordning; veiledning; karriereforum • Internasjonalisering hjemme  integrering, atmosfære, eksponering, kurstilbud • Internasjonal posisjon og omdømme  merkebygging av NHH; formidling; akkreditering; rankinger


Laste ned ppt "Www.nhh.no Internasjonalisering ved NHH Jan I. Haaland Rektor, NHH NOKUT-konferansen 21. april 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google