Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterstudiet i Regnskap og Revisjon (MRR)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterstudiet i Regnskap og Revisjon (MRR)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterstudiet i Regnskap og Revisjon (MRR)
Masterdagen 28. april 2014 Programdirektør MRR Professor Aasmund Eilifsen

2 Master i regnskap og revisjon Master i økonomi og administrasjon (MØA)
To masterprogram NHH Master i regnskap og revisjon (MRR) Master i økonomi og administrasjon (MØA)

3 MRR gir ettertraktet kompetanse og fleksible karrieremuligheter
UNIK OG ETTERTRAKTET KOMPETANSE Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) gir deg en solid bedriftsøkonomisk kompetanse. Samtidig får du landets ledende kompetanse i regnskap, revisjon, verdsettelse og relevante deler av forretningsjuss og skatt. MRR er utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. FLEKSIBLE KARRIEREMULIGHETER Kandidater fra MRR er svært attraktive i arbeidsmarkedet og mange karrierer står åpne. Ønsker du å jobbe innenfor revisjon, som rådgiver og konsulent, finansanalytiker eller som leder i økonomi- og finansfunksjonen, er MRR noe for deg.

4 Muligheter med MRR «Gjennomføring av MRR er en langsiktig investering og en viktig karrieremessig satsning. Størst mulig varig verdi skapes gjennom økt innsikt og evne til refleksjon. På NHH oppnås dette i særdeleshet gjennom stor vektlegging av grunnleggende faglig forståelse og god integrasjon mellom fagområdene.» ERIK MAMELUND, leder EY Norden «MRR er et meget spennende studium. Spesialisering i regnskap og revisjon gjør deg unik i arbeidsmarkedet. Den faglige ballasten gir deg mange karrieremuligheter, både som fagspesialist, leder og styremedlem. Et ambisiøst og faglig sterkt miljø gjør det ekstra spennende.» HILDE MERETE AASHEIM, konserndirektør Hydro «Som fersk MRR-student ble jeg overrasket over hvor bredt fagfeltet er. MRR handler ikke bare om tall, men om å analysere og forstå ulike problemstillinger i en organisasjon. Et godt studiemiljø og mange sosiale aktiviteter bidrar til stor trivsel.» VIVIAN JIA MIN CHEN, student MRR

5 Profil MRR Fagmiljø Basis i NHHs fagstab og kompetanse
Et aktivt forsknings- og fagmiljø Sterke profesjonsrelasjoner Unikt supplement av ekstern spisskompetanse Andre universiteter Profesjonen Læringsmiljø Egenutviklede læremidler Aktivt studentmiljø

6 Hva kjennetegner MRR? Faglig integrasjon og progresjon
Dybde og bredde i bedriftsøkonomi Revisjon Regnskap Verdsettelse Juss (foretaksrett og skatt) Faglig integrasjon og progresjon Teori og konseptuell tilnærming Profesjons- utøvelse Juss

7 Kurs, selvstendig arbeid og utveksling
1. Semester 2. Semester og 3. Semester 4. Semester MRR 445 Topics in Auditing (H) MRR 417 Skatt og avgift (H) MRR 446 Juss (V) MRR 416 Foretaksrett (H) Valgbare MRR kurs fra MØA MRR 443 Verdsettelse (V) MRR 412 (BUS) Finansregnskap (H) MRR 452 Finansregnskap (V) Selvstendig arbeid MRR 451 Revisjon (V) MRR 411 (BUS) Revisjon (H) Utveksling

8 Fagområder REVISJONSFAGET Revisors hovedoppgave å revidere regnskapet. Derfor må revisor ha omfattende kunnskap om den virksomheten som revideres, om de økonomiske forhold det rapporteres om, om finansiell rapportering og om hvordan en revisjon gjennomføres effektivt. Undervisningen gir deg den relevante teorien og praktiske innsikten du trenger for å gjennomføre en revisjon av høy kvalitet. REGNSKAPSFAGET Regnskapsfaget griper inn i de andre fagområdene på MRR. Finansregnskapet er fundamentet for revisors arbeid. Revisor skal ta stilling til om finansregnskapet er i samsvar med regelverket for finansiell rapportering. Undervisningen legger vekt på å integrere teori og praksis. Du lærer å bruke profesjonelt skjønn innenfor rammen av lovverket for å kunne utlede løsninger på praktiske problemstillinger. VERDSETTELSE På MRR trenes du i å forstå og løse sentrale bedriftsøkonomiske problemstillinger. Verdsettelse av virksomheter og enkelteiendeler, inkludert avkastningskrav og lønnsomhetsanalyser er sentralt i undervisningen. Du blir fortrolig med hvordan verdsettelsesoppgaver løses i praksis. JUSS Kombinasjonen av bedriftsøkonomiske og juridiske fag er unik for MRR. Du øves i å identifisere juridiske spørsmål som oppstår som følge av bedriftsøkonomiske beslutninger og transaksjoner, slik at du kan gi bedriften råd om disse. MRR gir deg særlig kompetanse i å integrere skatterettslige, selskapsrettslige og insolvensrettslige spørsmål i bedriftsøkonomiske analyser og beslutninger.

9 Selvstendig arbeid og utveksling
Det selvstendige arbeidet (30 studiepoeng) må være innenfor fagområdene til MRR. Det gis et tilbud om selvstendig arbeid i «Regnskapsanalyse og verdivurdering» og et begrenset tilbud i revisjon («judgment and decision making»). Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor temaer fra de valgbare kursene eller andre MRR-relevante temaer. Som masterstudent på MRR kan du velge å dra på utveksling i 2. eller 3. semester av studiet. Under utvekslingsoppholdet skal du ta kurs tilsvarende 30 stp. og kursene skal godkjennes på forhånd som relevante for MRR.

10 Valgbare kurs MRR (listen vil suppleres med flere kurs som går høst 2014)
MRR415/BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising MRR413A/BUS440 Regnskapsanalyse og verdivurdering MRR413B/BUS425 Regnskapsanalyse og verdivurdering BUS 400N Styring av større foretak BUS420 Strategisk økonomistyring – I teori og praksis BUS422 Investeringsanalyse BUS 425 Financial Statement Analysis BUS427 Advanced Management Accounting BUS430 Avansert regnskapsanalyse og verdivurdering BUS435 Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner BUS 4xx Responsible Business Models FIE400N Finansmarkeder/FIE400E Investments FIE402N Foretakets finansiering/FIE402E Corporate Finance FIE437 M&A and Valuation FIE441 Taxes and Business Strategy FIE423 Renteinstrumenter ECO403 Time Series Analysis and Prediction ECO421 Introductory Asset Pricing ECO423 Principles of Derivatives and Risk Management ECO433 Econometric Analysis and Applications ECO440 Forsikringsøkonomi ETI450 Corporate Social Responsibility STR404 Strategic Analysis STR421 Competitive Strategy ENE422 Financial Aspects of Energy and Commodity Markets ENE423 Environmental Economics – home based exam ENE430 Commodity Trading and Transport MBM420 Brand Strategy MBM429 Service Innovation

11 Lykke til med det videre studievalget!
Takk for meg! Lykke til med det videre studievalget!


Laste ned ppt "Masterstudiet i Regnskap og Revisjon (MRR)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google