Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER:
Økologi, høsting og bærekraftig arealbruk mot mineralnæring, oljeindustri og strutsepolitikk Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark NNV har ikke den makt som krefter I Finnmark ønsker å fjerne vår ankerett og vår rett som høringspart. Nå har vi rett til å bli hørt – vi kan spille inn våre synsunkter og bringe fakta til torgs – slik at de legges ved saksbehandlingen og blir vurdert. Men dette skjer i konkurranse med industrien, de har flere ressurser, større utredningskapasitet, mer penger og har lettere for å få frem sitt syn i pressen. Men vi slipper likevel til, vi kan likevel rope ut et varsko når noe skal skje. Vi kan peke på risiki, og vi kan håpe på å åpne øynene til beslutningtageren – og ikke minst viktig – til publikum. Dette er viktig, for vi kan være de eneste som orker å være “lusa som hoster i lovotten” og som orker å sloss mot vindmøller. Jeg skal forsøke å vise hva vi nå står overfor i nord, og hvilke utfordringer vi har i prosessen. Svein viser de konkrete utfordringene i gruveindustrien.

2 Hva handler dette om? En region med ressursbasert bosetting
Kystbosetting basert på fiskeforekomster Innenlands bosetting basert på reindrift og jordbruk De evigvarende ressursene – naturen, trues De store fiskevolum hentes av utenforstående, og er truet Bærekratig jordbruk og reindrift trues av mange inngrep Det handler utfordringene om, 1 - 2?

3 Hva skjer i Nord - nå? Petroleumsindustrien utvider leting/produksjon
Gruveindustrien banker på og VIL inn Etterfølgende regjeringer satser i nord Gagner nordområdesatsingen regionen eller bare industrien? Det er laget en egen mineralstrategi Det uttalte mål er å legge til rette for industrien - ikke regionen! Kommuner tenker mest bare på arbeidsplasser Er dette til nytte eller til skade for regionen? Hvordan vil dette kappløpet ende? Blir regionen ranet – “tøm og røm”? Eller vil det gi oss rikdom og glede? Hvordan kan vi sikre at dette går rett vei? Og så et gløtt på hva det er som foregår hos oss i nord. The last decade we have seen a continuous pressure for exploiting the resources in northern Norway, the offensive being stated officialy by prime minister Stoltenbergs ”High North Policy” in 2005. What we see is that 1, 2, 3 – 5. So the question rightfully arises, is this good or bad for Finnmark and for the North 6, 7

4 Vi trenger en bedre politisk prosess
Etikk og politisk ansvar må vektlegges mer “Det er nødvendig å innse at alle parter, både med makt og i opposisjon deler et felles ansvar for samfunnets fremtid” FN – ”Føre var prinsippet” Og vi må utvise tilstrekkelig forsiktighet ”Når kunnskapen er begrenset, så velg en forsiktig tilnærming – plasser bevisbyrden på den som sier at en aktivitet ikke vil forårsake vesentlig skade, og gjør de utøvende partene ansvarlige for miljøskader.” Fra ”The Earth Charter” Og bærekraft må gis høyere prioritet ESCOM proclaims “In today’s environment of rapid scientific research and technological development, different ways to apply new knowledge and innovations are constantly being engendered that present us with ever more possibilities and challenges. We stand to benefit from the greater range of options this progress brings. However, with more choice also comes more responsibility. Conscious of our roles as stewards of the world in which we live, notably on behalf of future generations, we must therefore take care in exercising these options.” So what is the most important obligation of human kind – and us all? The new Norwegian government with prime minister Erna Solberg states that: ”This government will base its policies on management responsibility and the precautionary principle. The world we shall leave to our children should be at least as good condition as we inherited it from our ancestors. The development of renewable energy must be increased. The Government will pursue an aggressive climate policy and enhance the climate agreement.” Very nice and wise words – but “the proof is in the pudding”

5 Kvalitet i prosess –› kvalitet på resultatet
Viktige faktorer i prosessen: Forskjell på lokale, nasjonale og globale interesser Investorer – og industrien har egne interesser Er de sammenfallende med interessene over? Klarer beslutningstakerne å se forskjellen? Hvis de ser forskjellen, hvordan balanseres faktorene? Viser det fremlagte datagrunnlag hele sannheten? Det er utbygger som leverer beslutningsgrunnlaget Utbygger kjøper og betaler til selvvalgt utreder Aller viktigst: Politikernes vilje til å se sannheten Kan ønsket om økt sysselsetting redusere gangsynet? Kan det hende at risiko og ulemper blir oversett? Mitt svar er JA på begge spørsmål 1. At start one has to realise that local interests, national interests and global interests mostly stand out as different. The investors often claim that their interests coincide with the public interest, but most often they naturally do not. 2. The big question is, to what degree does the officials realize, check the balance and allow for a sufficient protection of the public interest. Then we have the question of what the real facts of the matter are, and that is not always obvious. There is often reason for doubt, and the public management bodies have a duty to provide independent data, not only relay on what is provided by the parties. I am sorry to say that this is not always the case, the political wish for jobs can shadow the eyesight and make politicians turn the blind eye on the risks involved.

6 Etikk mot politiske motiver
Vi ser ofte at politikere vil endre lovbestemmelser Men det tar tid, så: Dispensere – eller overse Når Fylkesmannen peker på at et vedtak er ulovlig – så vil politikere fjerne Fylkesmannen Beslutninger tas på tvers og på tross av faglige råd og klare forskningsresultater Når Havforskningsinstituttet fraråder utslipp av gruveavfall i Repparfjorden, så overser man dette Da Kongekrabben ble importert fra Stillehavet, så valgte fiskeriministeren å verne bestanden, selv om vi har forpliktet oss til å fjerne introduserte arter Flertallet i regjeringen ønsker å bore etter olje i fødestua til den Nordatlantiske torsken – på tross av av faglige råd fra forvaltningen Påvirker partiprogram vett og gangsyn? Alt dreier seg om valg, og hva valgene dreier seg om Fremtiden kontra gruvedrift og arbeidsplasser i 7-8 år (Biedjovaggi) eller år (Sydvaranger). Dette er ikke fremtiden, men en liten parantes i en kort periode, som det ikke er regningssvarende å utdanne seg til, restrukturere for, eller som forsvarer at vi reduserer fremtidens muligheter fra våre barn og barnebarn.

7 Det må ryddes opp i systemet!
Grunnkrav i forvaltning og politikk (?) Kvalitet Integritet Objektivitet Uavhengighet Gir alle utredningsfirma alltid et objektivt og fullstendig bilde av konsekvensene? Eller kan det hende at de pynter litt på realitetene? Og kan de bli påvirket av markedskreftene? Utviser tilsyn og miljøforvaltning alltid tilstrekkelig profesjonell integritet og uavhengighet? Klarer alltid beslutningstakerne å Se alle konsekvenser og balansere dem mot hverandre? Prioritere riktig? Requirements for process Quality Integrity Objectivity Independence Do investigators provide an objective picture of the consequences? Or they deliver a retouched glossy picture of reality If they let themselves be influenced by market forces? Showing supervision and environmental authorities with sufficient professional integrity and independence? Can policymakers toOther consequencesbalance them Prioritize right

8 Hvorfor går det ikke så bra?
Miljøforvaltning For lite ressurser i de fleste kommuner Mangel på kompetanse og kvalifisert arbeidskraft Kommunal styring Ikke oversikt over alle miljømessige sider Mangler vilje til å prioritere natur (tør ikke) Nasjonal styring Miljøbehandling i alle departement Miljøverndepartementet kun en av mange Stemmer viktigere enn natur Sentral styring upopulært

9 Fremtid og samfunnsansvar
Hva er vår tids viktigste forpliktelse? Statsministeren sier blant annet (fritt sitert): Den verden vi overlater til våre barn skal være i minst like god stand som den var da vi arvet den Regjeringen skal føre en aggressiv klimapolitikk , og forbedre klima avtalen ESCOM proclaims “In today’s environment of rapid scientific research and technological development, different ways to apply new knowledge and innovations are constantly being engendered that present us with ever more possibilities and challenges. We stand to benefit from the greater range of options this progress brings. However, with more choice also comes more responsibility. Conscious of our roles as stewards of the world in which we live, notably on behalf of future generations, we must therefore take care in exercising these options.” So what is the most important obligation of human kind – and us all? The new Norwegian government with prime minister Erna Solberg states that: ”This government will base its policies on management responsibility and the precautionary principle. The world we shall leave to our children should be at least as good condition as we inherited it from our ancestors. The development of renewable energy must be increased. The Government will pursue an aggressive climate policy and enhance the climate agreement.” Very nice and wise words – but “the proof is in the pudding”

10 Samfunnet –vi- har et stort ansvar
Den raske tekniske utvikling gir muligheter og utfordringer i et høyt tempo Muligheter gir valg, valg gir risiko og de gir ansvar Når vi ikke vet helt sikkert hva farene er – Skal vi da si ja eller nei? Eksempel: Mykningsmidler i plast antas å gi: Hormon forstyrrelser Redusert fruktbarhet Fødselsskader Skal vi utsette våre barn for dette? Hvor stor risiko er akseptabel? When climate change is the subject and the limits for CO2 emissions are discussed, we often hear ”I don’t belive that human acitivities affect the climate, we don’t know that for a fact”. Even if 97 % of scientists in the field are convinced that we do know, this is not enough to convince the newly appointed minister of environment. So let’s look at the argument: 1, 2,-5

11 FN: Det moralsk akseptable valg er å unngå alvorlig risiko
“Føre var” prinsippet UNESCOs (FN) underorgan COMEST har besvart spørsmålet: “Når menneskelig aktivitet kan føre til moralsk uakseptabel skade, som er teoretisk mulig men usikker, skal tiltak gjøres for å unngå eller redusere de aktuelle skader. Moralsk uakseptabel skade refererer til skade på mennesker eller miljøet, som: Truer menneskelig liv eller helse, Er alvorllig og har irreversibel effekt, Er urettferdig for denne eller fremtidige generasjoner Eller innføres uten tilstrekkelig hensyn til menneske-rettighetene til de som berøres. FN: Det moralsk akseptable valg er å unngå alvorlig risiko The UN has seen the need for ethical guidelines based on previous experience and thoughts and decisions, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has through its subsidiary the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST)

12 Arealbruk & Interessekonflikt
Bærekraftig bruk - eller kortsiktig profitt Torskefiske i 1000 år – eller oljeutvinning i 50 år? Reindrifta mister beiteland Mineralutvinning Hyttefelt Scooterløyper Mølleparker Kraftlinjer - osv Bærekraft og naturmangfold forvitrer Vi mister arter og leveområder på land og i sjø Levegrunnlag og bosetting i nord er i fare Finnmark is the largest county in Norway with square kilometers, slightly bigger than Denmark. But we still experience conflicts of interest on the use of the land. The important conflict lines are often seen between sustainable activities on one side, and consuming activities on the other. The life of the consuming activities like the oil and mineralindustries typically last relatively short, between 5 and 50 yrs. But the nature of the sustainable activities yields an endless output. If we take care. We know that cod fishing on the Norwegian coast has taken place for more than thousand years, oil drilling in the Norwegian North Sea started less than 50 years ago and is now on the decline. Shortlived fun is a hazard to endless supplies of food.

13 Omfang av tildelte leterettigheter
Finnmarksvidda This map, from the directorate of mineral resources, show the amount of interest for mineral hunting

14 Fjorddeponi i overflaten
Less than a handfull of countries in the world allow such harmful practice, Norway is one, and is trying to convice others to do the same. Ufarlig i Norge (?) – Forbudt i de fleste andre land


Laste ned ppt "Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google