Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hordaland Turner Syndrom Forening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hordaland Turner Syndrom Forening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hordaland Turner Syndrom Forening
«Motivasjon – til å bli mitt beste jeg» - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Turner Syndrom Forening Thon Bergen Airport Hotel den 15. Februar 2014 Trond Haukedal AS

2 Det «store» spørsmålet …
Hvordan må ting være tilrettelagt og på plass inni meg og rundt meg, - for at jeg skal kunne fungere optimalt og yte 100 % som menneske , medmenneske og pårørende?

3 Før fagkunnskap, nå kompetanse !
Fagkunnskap: Faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. Personlige egenskaper: eksempelvis empati/ innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, selvstendighet, egenverdi/ selvtillit. Motivasjon: Ønsker å gjøre sitt beste. Innstilling, vaner og mønstre.

4 Motivasjon Selvtillit/ selvfølelse Arbeidsglede Trygghet

5 Hvorfor er jeg her i dag ? «Menneskekunnskap» Fag Holdning Handling

6 Prinsipp 1 Du må finne ut hvem du er ….

7 Grunnmuren for mitt beste jeg :
Personlig trygghet og egenbevissthet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. Holdning og engasjement: Evne til å tro på seg selv. Er tilstede i eget liv og bruker energien konstruktivt. Våger å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. Offensiv, våger å ta utfordringer: Ønsker og våger å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig og lærerikt.

8 Hvem er jeg ? Hva er mine beste og mest fremtredende
personlige egenskaper og kvaliteter? Hva er viktig for meg – hva er mine verdier? Hva gjør meg glad? Hva er mine interesser? Hva motiverer meg? Hvordan ser mitt ”drømmeliv” ut?

9 Prinsipp 2 Du må forstå hva livet handler om….

10 « Det gode livet …. …. kan beskrives som en
stabil tilstedeværelse av gode følelser”…..

11 Hva består egentlig ”det gode livet” av i praksis ?
Å produsere GODE følelser. To typer: INDRE – de vi produserer selv. Skaper selvstendighet. YTRE – de vi får av andre. Skaper avhengighet. Å håndtere DÅRLIGE følelser. To måter: KAMP vs. FLUKT

12 Prinsipp 3 Du må velge å elske deg selv….

13 Visjon Dersom et menneske oppdager sin egen verdi,
kan det skje revolusjoner !

14 Det viktigste : Barn trenger kjærlighet !
Masse KJÆRLIGHET ! Får de det – kommer VETTET av seg selv ! Astrid Lindgren

15 Koblingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON …

16 Skill sak og person- ikke tull med EGENVERDIEN !

17 Prinsipp 4 Du må lære å motivere deg selv….

18 MOTIVASJON Veien til motivasjon KRAV Aksept / anerkjennelse Tillit
Trygghet KRAV

19 Prinsipp 5 Du må utvikle deg til å bli et helt menneske….

20 Psykologien er læren om mennesket …
… og mennesket er samspill mellom tanker, følelser og handlinger. Tanker og handlinger er «hurtige» i sin natur. Følelsene er «langsomme» … Mennesket har det bra når det er i balanse.

21 Et «fullt» utviklet menneske balanserer mellom:
Å se; observerer verden på en objektiv måte basert på bevisste verdier ( SQ ) Å tenke; reflekterende og undrende. Søker mening og sammenheng ( IQ ) Å føle; kjenner på følelser og hva de forteller oss ( EQ ) Å handle; sluttresultatet i prosessen. Refleks vs. reaksjon

22 Vi må tenke følelser fordi det er det som styrer oss :
Tanker Følelser Adferd

23 Høysensitivitet : Omtrent hver femte menneske / nesten 1 mill. nordmenn er født med et karaktertrekk som gjør dem ekstra sensitive og mottakelige overfor stemninger, atmosfære, andres humør, lyd, lys og lukter. Dette er estetikerne som med sin følsomhet har naturlig omsorgsevne og evne til empati – dersom omgivelsene verdsetter dem, og gir dem handlingsrom og tid. Men det moderne samfunnet har høyt tempo og mangler ”menneskekunnskap”. Slik står de høysensitive i fare for å bli en belastning for samfunnet – istedenfor å være en enorm ressurs …..

24 Karakteristika hos de «høysensitive»
De kan reagere 3-5 ganger sterkere på andres humør, kroppsspråk og stemmebruk. De er tilsvarende følsomme for andres energi, stemningsleie og følelser. De fleste reagerer sterkere på lyder, lys og lukter. Noen er svært sensitive på tøy og stoffer mot huden. Man kan altså bli gladere enn de fleste – og mer lei seg enn de fleste. Man har således en større og mer dynamisk følelsesskala enn normalpopulasjonen. De er mer empatiske og omsorgsfulle og har større evne til å lese hvordan andre mennesker har det og hva de trenger. Forts.

25 I en verden av ”støy” kan de bli bombardert med stimuli og inntrykk – og bli overveldet. Denne ”metningsreaksjonen” gjør at de trenger tid til å bli bearbeidet, balansert og på nytt mottakelig for inntrykk. Høysensitive trenger derfor normalt en god del ”alenetid”. Høysensitive er veldig verdiorienterte og analyserer og kan reagere på ting på et dypere plan. Dette gjør dem mer kreative og gir i mange tilfeller evne til å uttrykke ting på et høyt kunstnerisk plan og nivå. Høysensitivitet er ”kunstner-genet” – og du kan regne med at de aller fleste malere, musikere, forfattere, og andre utøvende kunstnere på høyt nivå er høysensitive En høysensitiv som er ikke er i balanse / har mange ikke-sorterte inntrykk og opplevelser i seg – kan være veldig sårbar for krav, kritikk, press og stress. Fra Solstråleboken

26 Hva skaper relasjonskvalitet ?
Empati/ holdning/ menneskesyn Selvbilde/ personlighet/ kommunikasjonsprofil Kunnskap om følelser Rolletrygghet

27 Prinsipp 6 Du må tenke positivt og se muligheter….

28 All VEKST og UTVIKLING – starter med HOLDNING:
Hvordan kan du få et godt liv – dersom du har en negativ holdning….? ”You can’t live a positive life if you have a negative mind”…. Plakat på NRK journalist Einar Lundes kontor

29 20 % uheldige adferds- mønstre 80 % god

30 Det starter med våre tanker ….
Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne.

31 Prinsipp 7 Du må bli god på selvledelse ….

32 Selvledelse … … - er måten vi tenker, handler og håndterer
utfordringene og hendelsene vi står overfor i hverdagen. …. – og våre viktigste «redskap» er egenbevissthet, vårt selvbilde og vår kompetanse.

33 Selvledelse: For å yte best mulig, og lede oss selv motivert og effektivt – trenger vi å få bekreftet at vi er verdifulle. Det betyr å etablere en standard på hvordan vi fortjener å bli behandlet av andre og oss selv.

34 Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap:
1. Innse ditt ubrukte potensiale ! 2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde. 3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon. 4. Personlig lederskap innebærer forandringsledelse: 95% av vårt atferd har sin kilde i vaner. Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen i personlig lederskap.

35 6 suksessvaner – som alltid gjelder: (generiske)
1. Regelmessig trening og et sunt kosthold. 2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag…. Delete Deleger Gjør det selv Planlegg når det skal gjøres 3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først. 4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt. 5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.” 6. Alltid positiv omtale av andre.

36 En følelse oppstår idet
en begivenhet kommer i kontakt med vårt verdigrunnlag.

37 Prinsipp 8 Du må stå opp for deg selv ….

38 3 TYPER KOMMUNIKASJON:

39 1. PASSIV ADFERD 2. AGGRESSIV ADFERD 3. SELVHEVDENDE ADFERD
3 TYPER ADFERD: 1. PASSIV ADFERD (AVSTÅ FRA, NEGLISJERE, IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …) GIR SKYLDFØLELSE BRYTER NED SELVBILDET 2. AGGRESSIV ADFERD (GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP, TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …) 3. SELVHEVDENDE ADFERD - STYRKER SELVBILDET - FRIGJØR ENERGI - GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN)

40 Prinsipp 9 Du må tenke balanse….

41 Vs. «Følelsesmessig egenkapital» INNSKUDD : Å være Framsnakke
Motivasjon Bli sett Aktiv Langsom tid «Ekte opplevelser» Selvhevdende Inkludering Rettferdighet Ros / få bekreftelser Takknemlighet Holde avtaler med seg selv UTTAK: Prestere Baksnakke Krav Avvise Passiv Hurtig tid «Liksom opplevelser» Være passiv / aggressiv Styring Likhet Så tvil Misnøye Svikte seg selv Vs.

42 Prinsipp 10 Du må trene på det du har lært …

43 Vonde opplevelser har utløst og etablert negative følelser.
Fig.1 Vonde opplevelser har utløst og etablert negative følelser. Det påvirker vår tenking og atferd. Vi får et negativt selvforsterkende system… TANKER FØLELSER ATFERD

44 Fig.2 Tanker og adferd er ”hurtige” i sin natur. Vi angriper negative følelser med positiv tenking og selvhevdende atferd - offensivt angrep fra begge flanker. I tillegg bygger vi positive følelser – ved hjelp av AFFIRMASJONER…. TANKER FØLELSER ATFERD

45 forankret i en bevisst, tydelig, konstruktiv og selvhevdende atferd.
Fig.3 Vi har reetablert det ”harmoniske mennesket”. Positive tanker og gode følelser blir forankret i en bevisst, tydelig, konstruktiv og selvhevdende atferd. Vi er i positiv balanse… Vi er ”mitt beste jeg” ! TANKER FØLELSER ATFERD

46 skaper … Opplevelser Følelser Holdninger «Kultur»

47 Når sjelen får næring, blir personen vakker. Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. Kinesisk ordtak


Laste ned ppt "Hordaland Turner Syndrom Forening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google