Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærum Kommune – I Kompendium

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærum Kommune – I Kompendium"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærum Kommune – I Kompendium
Foredragsholder: Trond E. Haukedal Tlf Bærum Kommune – I Kino1 Sandvika tirsdag 7 oktober 2008 Tema: ”Sterk sammen – unik alene” - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ! Sandviksveien Bergen

2 Relasjon – som nødvendig utgangspunkt for å få bruke vår fagkunnskap…
Tiltak Analyse Informasjon Relasjon

3 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Relasjons- bygging finner sted! Følelsesnivået Tanke-idé nivået Saks nivået Høflighets nivået KOMMUNIKASJONS-TRAPPEN

4 Det foretaksomme / autonome mennesket:
SE – observere. TENKE - reflektere. FØLE – kjenne på. HANDLE – refleks (ubevisst) vs. Reaksjon (bevisst)

5 Humors rolle: Glimtet i øyet, er lyset i vinduet – som forteller at hjertet er hjemme !

6 Den enkeltes holdninger Kroppsspråket
Hva skaper ”det psykologiske klimaet” på arbeidsplassen – som igjen påvirker de ansattes motivasjon som igjen påvirker prestasjonene… Den enkeltes holdninger Kroppsspråket Individuell og kollektiv selvtillit og selvfølelse Humør og engasjement Lederstil

7 Visjon: Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner….

8 ”Bilde”: Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er bensinen.

9 Før: Fagkunnskap Nå: KOMPETANSE…
FAGKUNNSKAP: Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. Viktige PERSONLIGE EGENSKAPER i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet, viljestyrke, vilje til ansvar, selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre.

10 Veien til motivasjon Aksept Tillit Motivasjon Trygghet KRAV

11 Den ”robuste personligheten”…
Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge og delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt…

12 HOLDNINGER (innstilling, motivasjon…) HANDLINGER (det vi skal gjøre…)

13 Sjef-supporter vs. Sjef- kritiker ? Velg holdning:
Du skal tilbringe 24 timer i døgnet i ditt eget selskap resten av livet ! Bør du ikke velge om du skal være din egen: Sjef-supporter vs. Sjef- kritiker ?

14 Det du FOKUSERER på - VOKSER ! (Energy flows – where attention goes…)

15 s k a p e r OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” + ÷

16 Empati… Empati er en grunnleggende positiv holdning til andre mennesker. En empatisk væremåte er preget av respekt for og anerkjennelse av den andres opplevelse. Empati handler om å leve seg inn i og forstå hvordan den andre opplever sin situasjon, hva personen tenker, føler og hvilke handlingsalternativer den andre ser. En empatisk væremåte preges av et oppriktig ønske om å forstå. Vi viser empati gjennom å lytte, vise interesse og være oppmerksomme på hva den andre formidler, både med ord og kroppsspråk. Empati handler om vilje og evne til åpenhet og mottakelighet.

17 Mennesket er i utgangspunktet enkelt
”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: Ærlighet Være positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinn Trene på nye ting

18 LÆRING = ATFERDSENDRING
TANKER Kunnskapstilførsel LÆRING = ATFERDSENDRING Ferdighetstrening Holdninger FØLELSER HANDLINGER

19 MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON…
TANKENE VÅRE FØLELSENE VÅRE VÅR ATFERD

20 Et menneske kommuniserer på tre nivåer
Tanker Følelser Atferd

21 Følelsesmessig fravær
Anspenthet, stress og overtenkning, er opphavet til ”følelsesmessig fravær”. Å være følelsesmessig fraværende, innebærer at den tenkende delen av hjernen er aktiv, med det følge at den sansende delen – den som ser, hører og kjenner – er helt eller delvis koplet fra. Dette skaper negative reaksjoner hos dem du omgås. Din evne til å skape tillitsfulle relasjoner til andre blir hemmet.

22 VÅR PERSONLIGHET FORNUFT Mål: Utvikling FØLELSER Mål: Stabilitet

23 Følelsene er som ”små barn”…
De krever å bli sett og tatt på alvor Blir de oversett og neglisjert blir de brysomme Har vi dårlig relasjon til dem får vi skyldfølelse Er de forsømt blir de etter hvert gradvis mer forstyrrende Til slutt plager de oss nesten døgnet rundt… Men: ”Små barn” – og følelser som er tatt på alvor gir oss nærhet og de fineste opplevelser vi kan tenke oss De er ærlige og forteller oss hvordan verden virkelig er Har vi et godt forhold til dem er de med og støtter oss hele tiden De gir livet kvalitet, skaper trivsel og er en konstant kilde til gode opplevelser De bekrefter oss og bidrar til å gi oss identitet, karakter og personlighet

24 Fra enkeltindivider til sammensveiset team
B C D E F D B E C A F Formel for team: = 3

25 Hovedrollen og birollene
far venn ektemake sønn Per I livet vårt har vi mange roller som vi utøver. Noen ganger er det lett å skifte balansen og få en overvekt på en eller flere av de andre rollene. I noen omstendigheter i livet kan det være nødvendig, hvis en i familien blir syk, eller noe krever ekstra innsats på jobben. Likevel er det viktig at vi beholder senteret vårt. De fleste av oss setter seg selv til slutt, og lar birollene ta over. Vi kan gjøre dette av misforstått snillhet eller rett og slett fordi vi ikke er det bevisst. La oss si at vi hadde festet gule post it lapper på kroppene våre, med en lapp for hver rolle. Vi kunne sittet i en sirkel på gulvet sammen, og en etter en, kunne vi tatt av en lapp, som hver representerte en rolle. Hvordan ville dette ha føltes? Hvordan ville det ha kjentes ut å sitte på gulvet, avkledd av sine roller, i stillheten med seg selv? Behagelig? Skremmende? Hvis tanken føles uvant, er kanskje senteret ditt skjevt fordelt. Reis deg og snakk et minutt om jobben din, reis deg å si tre positive egenskaper som du bruker.. Er det enkelt? Ringe mor? Husk: hvis man skal være noe for noen andre – må man først være noe for oss selv! yrkesutøver kollega nabo bror

26 ARENAMODELLEN Hvordan oppnår vi RETT balanse? PRIVAT MEG JOBB FRITID
26

27 Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap:
1. Innse ditt ubrukte potensiale 2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde. 3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon. 4. Personlig lederskap innbærer forandringsledelse. 95% av vårt atferd har sin kilde i vaner Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen i personlig lederskap

28 6 suksessvaner – som alltid gjelder: (generiske)
1.Regelmessig trening og et sunt kosthold. 2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag…. Delete Deleger Gjør det selv Planlegg når det skal gjøres 3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først. 4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt. 5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.” 6. Alltid positiv omtale av andre.

29 En følelse oppstår idet en begivenhet kommer i kontakt med vårt verdigrunnlag.

30 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:
Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvtillit Selvfølelse En ustabil øyeblikks-følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast-følelse. INDRE

31 ”Byggesteiner” for å øke selvfølelsen:
Å akseptere seg selv betingelsesløst. Å bruke grensesetting og selvhevdelse for å verne vår selvrespekt og integritet. Å tenke positivt – styre tankene våre. Å motta og gi ros og anerkjennelse/ positiv respons – fra seg selv og andre. Å lære seg riktig ”attribusjon” – måten vi tilskriver årsaks-sammenhenger. Endring av kroppsspråket vårt.

32 3 TYPER KOMMUNIKASJON:

33 3 TYPER ADFERD: 1. PASSIV ADFERD 2. AGGRESSIV ADFERD
(AVSTÅ FRA, NEGLISJERE, IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …) GIR SKYLDFØLELSE BRYTER NED SELVBILDET 2. AGGRESSIV ADFERD (GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP, TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …) 3. SELVHEVDENDE ADFERD - STYRKER SELVBILDET - FRIGJØR ENERGI - GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN)

34 BUSK- et samhandlingsverktøy
BESKRIV atferden, saken, hendelsen (vær objektiv) UTTRYKK hva du føler, opplever (vær ærlig) SPESIFISER hva du ønsker (oppdra) KONSEKVENSENE dette vil få (motivasjonen)

35 D U B L I R S O M D U T E N K E R ! Selvsnakk-syklusen SELVSNAKK
S T I M U L E R E R F O R S T E R K E R PRESTASJON K O N T R O L L E R SELVBILDE D U B L I R S O M D U T E N K E R !

36 Det starter med våre tanker ...
Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne.

37 Fra Kos med Misnøye til Kos Med Ros!
Historien om Marco og gutten. Marco basketball spiller. Kjent. Venn av meg og sjefen min i New Page. En lørdag etter en kamp dro han til byen. Inn på Burger King for et velfortjent næringsrikt måltid, da en liten gutt kom bort til han og sugde seg fast i kneet han. Han sa ’åååå du e så kuul. Du e så god å spille basket! Du scorte et sånt tøft mål den gangen! Ååå!’ Marco ble helt satt ut. Og Marco er ikke en mann som blir lett satt ut. Han ble satt ut av inderligheten i budskapet, av at gutten holdt han fast og ikke slapp, og var så ærlig. = Motivasjon

38 ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng
Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer

39 Komponenter i kroppsspråket vårt:
1. Øyekontakt 2. Kroppsholdning/ positur 3. Bruk av gester/ armbevegelser 4. Ansiktsuttrykk 5. Tonefall, stemmevolum, stemmevariasjon 6. ”Timing”

40 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker.
Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden.


Laste ned ppt "Bærum Kommune – I Kompendium"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google